Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử cùng Địa lýThể dục Khoa họcTự nhiên với xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên


Bạn đang xem: Phương pháp giải toán từ cơ bản đến nâng cao

*

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử cùng Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên cùng xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử cùng Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên với xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
*

*

*

Bài làm

(left(x-frac23 ight) imes3=frac34)

(x-frac23=frac34div3)

(x-frac23=frac34 imesfrac13)

(x-frac23=frac14)

(x=frac14+frac23)

(x=frac312+frac812)

(x=frac1112)

Vậy(x=frac1112)

# Chúc các em học xuất sắc #


*

Dưới đấy là một vài thắc mắc có thể liên quan tới thắc mắc mà các bạn gửi lên. Hoàn toàn có thể trong đó bao gồm câu trả lời mà bạn cần!

a/(fracx2+fracx3+fracx4=180)

(Leftrightarrow xleft(frac12+frac13+frac14 ight)=180)

(Leftrightarrowfrac1312x=180)

(Leftrightarrow x=frac216013)

b/(frac1x.2+frac2x.3+frac3x.4=120)

(Leftrightarrowfrac1xleft(frac12+frac23+frac34 ight)=120)

(Leftrightarrowfrac1x.frac2312=120)

(Leftrightarrowfrac1x=frac144023)

(Leftrightarrow x=frac231440)


A = 3 x 3 x 3 x ... X 3 (2016 vượt số 3)

Do 3 x 3 = 9 chia 4 dư 1 => 3 x 3 x 3 x ... X 3 (có chẵn quá số 3) chia 4 dư 1

=> A = 3 x 3 x 3 x ... X 3 (2016 vượt số 3) phân chia 4 dư 1


(left(frac134-ycdot2 ight)cdot3=4)

(frac134-ycdot2=frac43)

(ycdot2=frac134-frac43)

(ycdot2=frac3912-frac1612)

(ycdot2=frac2312)

(y=frac2312:2)

(y=frac2312cdotfrac12)

(y=frac2324)


(left(frac134-frac23y ight).3=4)

(frac394-2y=4)

(2y=frac394-4)

(2y=frac234)

(y=frac238)


(2frac45)+3:(frac38)

=14/5+3*8/3

=14/5+8

=54/5

2>

x + 6/7=1/2*3

x+6/7=3/2

x=3/2-6/7

x=9/14

vậy x=9/14


(left(x-frac23 ight).3=frac34)

(left(x-frac23 ight)=frac34:3)

(x-frac23=frac14)

(x=frac14+frac23)

(x=frac1112)


-(left(x-frac23 ight).3=frac34)

-(left(x-frac23 ight)=frac34:3)

-(x-frac23=frac14)

(-x=frac14+frac23)

(-x=frac1112)

(=>x=-frac1112)


(frac34 imesfrac47+frac37 imesfrac32)

(=frac37+frac914=frac1514)

(X+frac312+X=24frac14)

(Rightarrow2x+frac312=24frac14)

(Rightarrow2x=24frac14-frac312)

(Rightarrow2x=frac354)

(Rightarrow x=frac354:2=frac358)


A = 3/1 x 2 + 3/2 x3 + 3/3 x 4 + 3/4 x 5 + .............. + 3/9 x 10 + 77/2 x 9 + 77/9 x 6 + 77/16 x 23 + ...............+ 77/93x 100

Giup mk nha!!!!!!! Ban nao tra loi nhanh thi mk tk mang đến nha!!!!!!!!! >-


a) biện pháp 1

(frac815:frac23+frac715:frac23)

(=frac815.frac32+frac715.frac32)

(=frac45+frac710=frac32)

Cách 2

(frac815:frac23+frac715:frac23)

(=left(frac815+frac715 ight).frac32)

(=1.frac32=frac32)


a) C1: 8/15 : 2/3 + 7/15 : 2/3

= 4/5 + 7/10

= 3/2

C2: 8/15 : 2/3 + 7/15 : 2/3

= ( 8/15 + 7/15 ) : 2/3

= 1 : 2/3

= 3/2

b) C1: 4/9 x 3/5 + 5/9 x 3/5

= 4/15 + 1/3

= 3/5

C2: 4/9 x 3/5 + 5/9 x 3/5

= ( 4/9 + 5/9 ) x 3/5

= 1 x 3/5

= 3/5

Chúc bạn học xuất sắc :)
Xem thêm: Kết Quả Toán Thpt Quốc Gia 2021, Đề Thi Và Đáp Án Kỳ Thi Tốt Nghiệp Thpt Năm 2021

Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên