1.  Lý thuyết1.1. Đường thẳng song song 1.2. Đường thẳng cắt nhau2. Những dạng toán hay gặp3. Bài tập
Mời những em xem thêm tổng hợp định hướng Đường thẳng tuy vậy song và đường thẳng cắt nhau cùng một số dạng bài xích thường gặp và hướng dẫn cách làm, qua đó nắm được những định lý, cách làm và áp dụng xong xuôi các bài tập.

Bạn đang xem: 2 đường thẳng song song


*

I. Lý thuyết Đường thẳng tuy nhiên song và con đường thẳng cắt nhau

Vị trí tương đối của hai tuyến phố thẳngCho hai tuyến phố thẳng (d:y = ax + b,,left( a e 0 ight)) và (d":y = a"x + b",,left( a" e 0 ight)).1. Đường thẳng tuy vậy song Hai đường thẳng (y = ax + b (a e 0)) với (y = a"x + b" (a" e 0)) tuy nhiên song với nhau khi và chỉ khi (a = a", b ≠ b") cùng trùng nhau khi và chỉ khi (a = a", b = b").2. Đường thẳng giảm nhauHai mặt đường thẳng (y = ax + b (a e 0)) với (y" = a"x + b" (a" e 0)) giảm nhau khi còn chỉ khi (a ≠ a").
+) (d m//d" Leftrightarrow left{ eginarrayla = a"\b e b"endarray ight.)+) (d ) cắt ( d" Leftrightarrow a e a").+) (d equiv d" Leftrightarrow left{ eginarrayla = a"\b = b"endarray ight.).

II. Những dạng toán thường gặp mặt về Đường thẳng song song và con đường thẳng cắt nhau

Dạng 1: chỉ ra vị trí tương đối của hai tuyến phố thẳng cho trước. Tra cứu tham số m để các đường thẳng vừa lòng vị trí kha khá cho trước.Phương pháp:
Cho hai tuyến đường thẳng (d:y = ax + b,,left( a e 0 ight)) và (d":y = a"x + b",,left( a" e 0 ight)).+) (d m//d" Leftrightarrow left{ eginarrayla = a"\b e b"endarray ight.)+) (d) cắt (d" Leftrightarrow a e a").+) (d equiv d" Leftrightarrow left{ eginarrayla = a"\b = b"endarray ight.).Dạng 2: Viết phương trình mặt đường thẳngPhương pháp:+) áp dụng vị trí tương đối của hai đường thẳng để xác định hệ số.Ngoài ra ta còn sử dụng những kiến thức sau+) Ta gồm (y = ax + b) cùng với (a e 0, b e 0) là phương trình con đường thẳng cắt trục tung trên điểm (Aleft( 0;b ight)), giảm trục hoành tại điểm (Bleft( - dfracba;0 ight)).+) Điểm (Mleft( x_0;y_0 ight)) thuộc đường thẳng (y = ax + b) khi còn chỉ khi (y_0 = ax_0 + b).Dạng 3: kiếm tìm điểm thắt chặt và cố định mà mặt đường thẳng d luôn đi qua với đa số tham số (m)Phương pháp:Gọi (Mleft( x;y ight)) là vấn đề cần tìm khi đó tọa độ điểm (Mleft( x;y ight)) vừa lòng phương trình con đường thẳng (d).

Xem thêm: Đặt Tên Con Trai Theo Phong Thủy 2021, Đặt Tên Con Trai, Tên Con Trai Đẹp Hay Và Ý Nghĩa


Đưa phương trình đường thẳng (d) về phương trình hàng đầu ẩn (m).Từ đó để phương trình hàng đầu (ax + b = 0) luôn đúng thì (a = b = 0)Giải đk ta tìm được (x,y).Khi đó (Mleft( x;y ight)) là điểm cố định cần tìm.

III. Bài tập về Đường thẳng song song và con đường thẳng giảm nhau

Cho hàm số ( y = ax + 3). Hãy xác đinh hệ số a trong mỗi trường hợp sau:a) Đồ thị của hàm số tuy nhiên song với đường thẳng (y = -2x);b) lúc (x = 1 + sqrt 2) thì (y = 2 + sqrt 2) .Lời giải:a) Đồ thị của hàm số (y = ax + 3) tuy nhiên song với đường thẳng (y = - 2x) nên (a = -2)Vậy hệ số a của hàm số là: (a = -2)b) lúc (x = 1 + sqrt 2) thì (y = 2 + sqrt 2)Ta có:(eqalign và 2 + sqrt 2 = aleft( 1 + sqrt 2 ight) + 3 cr và Leftrightarrow aleft( 1 + sqrt 2 ight) = sqrt 2 - 1 cr và Leftrightarrow a = sqrt 2 - 1 over sqrt 2 + 1 cr & Leftrightarrow a = left( sqrt 2 - 1 ight)^2 over left( sqrt 2 + 1 ight)left( sqrt 2 - 1 ight) cr & = 2 - 2sqrt 2 + 1 over 2 - 1 = 3 - 2sqrt 2 cr )