- Chọn bài bác -Bài 1: Tập hợp. Phần tử của tập hợpBài 2: Tập hợp các số trường đoản cú nhiênBài 3: Ghi số từ bỏ nhiênBài 4: Số thành phần của một tập hợp. Tập phù hợp conLuyện tập trang 14Bài 5: Phép cùng và phép nhânLuyện tập 1 trang 17Luyện tập 2 trang 19Bài 6: Phép trừ và phép chiaLuyện tập 1 trang 24Luyện tập 2 trang 25Bài 7: Lũy vượt với số nón tự nhiên. Nhân nhì lũy thừa cùng cơ sốLuyện tập trang 28Bài 8: phân tách hai lũy thừa cùng cơ sốBài 9: máy tự thực hiện các phép tínhBài 10: tính chất chia hết của một tổngLuyện tập trang 36Bài 11: tín hiệu chia hết mang lại 2, mang đến 5Luyện tập trang 39Bài 12: dấu hiệu chia hết đến 3, mang đến 9Luyện tập trang 42Bài 13: Ước với bộiBài 14: Số nguyên tố. Vừa lòng số. Bảng số nguyên tốLuyện tập trang 47Bài 15: Phân tích một trong những ra vượt số nguyên tốLuyện tập trang 50Bài 16: Ước chung và bội chungLuyện tập trang 53Bài 17: Ước chung to nhấtLuyện tập 1 trang 56Luyện tập 2 trang 57Bài 18: Bội chung nhỏ tuổi nhấtLuyện tập 1 trang 59Luyện tập 2 trang 60Ôn tập chương 1 (Câu hỏi - bài tập)

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 6: tại đây

Sách giải toán 6 bài 7: Lũy vượt với số mũ tự nhiên. Nhân nhị lũy thừa cùng cơ số giúp đỡ bạn giải những bài tập trong sách giáo khoa toán, học xuất sắc toán 6 để giúp bạn rèn luyện kĩ năng suy luận phù hợp và vừa lòng logic, hình thành kỹ năng vận dụng kết thức toán học tập vào đời sống cùng vào các môn học tập khác:

Trả lời câu hỏi Toán 6 Tập 1 bài 7 trang 27: Điền vào ô trống cho đúng:
Lũy thừa Cơ số Số nón Giá trị của lũy thừa
72 (1)
23 (2)
3 4 (3)

Lời giải

– Ở sản phẩm ngang (1) ta gồm lũy vượt 72 tất cả cơ số là 7, Số mũ là 2, quý hiếm của lũy vượt là 49

– Ở hàng ngang (2) ta tất cả lũy vượt 23 bao gồm cơ số là 2, Số mũ là 3, quý giá của lũy vượt là 8

– Ở mặt hàng ngang (3) bao gồm cơ số là 3, Số nón là 4 đề nghị ta có lũy quá là 34, quý hiếm của lũy thừa là 81.

Bạn đang xem: 2 mũ 5 bằng bao nhiêu

Ta bao gồm bảng:

Lũy quá Cơ số Số nón Giá trị của lũy thừa
72 7 2 49
23 2 3 8
34 3 4 81
Trả lời câu hỏi Toán 6 Tập 1 bài 7 trang 27: Viết tích của hai lũy quá sau thành một lũy thừa:

x5 . X4; a4 . A.

Lời giải

Ta có:

x5 . X4 = x(5+4) = x9

a4 . A = a(4+1) = a5

Bài 56 (trang 27 sgk Toán 6 Tập 1): Viết gọn các tích sau bằng phương pháp dùng lũy thừa.

a) 5.5.5.5.5.5; b) 6.6.6.3.2

c) 2.2.2.3.3; d) 100.10.10.10

Lời giải

a) 5.5.5.5.5 = 56

b) 6.6.6.3.2 = 6.6.6.6 = 64 hoặc 6.6.6.3.2 = 63.3.2

c) 2.2.2.3.3 = 23 .32.

d) 100.10.10.10 = 100. 103 hoặc 100.10.10.10 = (10.10).10.10.10 = 105.

Bài 57 (trang 28 sgk Toán 6 Tập 1): Tính giá chỉ trị những lũy vượt sau:

a) 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 210; b) 32, 33, 34, 35

c) 42, 43, 44; d) 52, 53, 54; e) 62, 63, 64

Lời giải

a)

23 = 2.2.2 = 8;

24 = 2.2.2.2 = 16;


25 = 2.2.2.2.2 = 32;

26 = 2.2.2.2.2.2 = 64;

27 = 26.2 = 64.2 = 128;

28 = 27.2 = 128.2 = 256;

29 = 28 .2 = 256.2 = 512;

210 = 29.2 = 512.2 = 1024.

b)

32 = 3.3 = 9;

33 = 3.3.3 = 27;

34 = 33.3 = 27.3 = 81;

35 = 34.3 = 81.3 = 243.

c)

42 = 4.4 = 16;

43 = 42.4 = 16.4 = 64;

44 = 43.4 = 64.4 = 256.

d)

52 = 5.5 = 25;

53 = 52.5 = 25.5 = 125;

54 = 53.5 = = 125.5 = 625.

e)

62 = 6.6 = 36;

63 = 62.6 = 36.6 = 216;

64 = 63.6 = 216.6 = 1296.

Bài 58 (trang 28 sgk Toán 6 Tập 1): a) Lập bảng bình phương các số tự nhiên từ 0 cho 20.

b) Viết từng số sau thành bình phương của một vài tự nhiên: 64; 169; 196.

Lời giải

a) Bảng bình phương các số tự nhiên từ 0 đến 20

*

b) nhờ vào bảng sinh sống câu a để gia công câu này:

64 = 8.8 = 82

169 = 13.13 = 132

196 = 14.14 = 142

*Lưu ý: các bạn cần ghi nhớ các kết quả bình phương của các số từ 1 đến trăng tròn như bên trên để rất có thể làm bài bác tập nhanh hơn.

Bài 59 (trang 28 sgk Toán 6 Tập 1): a) Lập bảng lập phương các số tự nhiên từ 0 đến 10.

b) Viết mỗi số sau thành lập phương của một trong những tự nhiên: 27; 125; 216.

Lời giải

a) Bảng lập phương các số tự nhiên từ 0 cho 10

a 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
a3 0 1 8 27 64 125 216 343 512 729 1000

b) dựa vào bảng sinh hoạt câu a để triển khai câu này:

27 = 3.3.3 = 33

125 = 5.5.5 = 53

216 = 6.6.6 = 63

*Lưu ý: các bạn cần lưu giữ các kết quả lập phương của những số từ là 1 đến 10 như bên trên để hoàn toàn có thể làm bài tập nhanh hơn.

Bài 60 (trang 28 sgk Toán 6 Tập 1): Viết công dụng mỗi phép tính sau bên dưới dạng một lũy thừa:

a) 33.34; b) 52.57; c) 75.7

Lời giải

a) 33.34 = 33+4 = 37

b) 52.57 = 52+7 = 59

c) 75.7 = 75+1 = 76

Luyện tập (trang 28-29)

Bài 61 (trang 28 sgk Toán 6 Tập 1): trong số số sau, số nào là lũy vượt của một số tự nhiên cùng với số mũ to hơn 1 (chú ý rằng gồm có số có khá nhiều cách viết dưới dạng lũy thừa):

8, 16, 20, 27, 60, 64, 81, 90, 100

Lời giải

Các chúng ta nhớ lại các kết quả ở bài tập 58 và 59 để làm bài tập này.


Các số có thể viết dưới dạng lũy vượt của một vài tự nhiên với số mũ to hơn 1 là: 8, 16, 27, 64, 81, 100.

8 = 23

16 = 24 = 42

27 = 33

64 = 26 = 43 = 82

81 = 34 = 92

100 = 102

Các số 20, 60, 90 quan yếu viết được dưới dạng lũy vượt của một trong những tự nhiên cùng với số mũ lớn hơn 1.

*Lưu ý: một số bạn viết đôi mươi = 120, 60 = 160, ….

Cách viết này sai hoàn toàn vì 1m = 1 với mọi số thoải mái và tự nhiên m.

Luyện tập (trang 28-29)

Bài 62 (trang 28 sgk Toán 6 Tập 1): a) Tính: 102, 103, 104, 105, 106

b) Viết từng số sau dưới dạng lũy thừa của 10:

1 000; 1 000 000; 1 tỉ; 100 ... 0 12 chữ số 0Lời giải

Ghi nhớ: với lũy vượt của 10 thì số mũ đó là số chứ số 0 ẩn dưới số 1.

a)

102 = 100 (mũ 2 thì bao gồm 2 số 0 đằng sau số 1)

103 = 1 000

104 = 10 000

105 = 100 000

106 = 1 000 000

b) Viết dưới dạng lũy thừa của 10

1 000 = 103

1 000 000 = 106

1 tỉ = 1 000 000 000 = 109

1 000 000 000 000 = 1012

Luyện tập (trang 28-29)

Bài 63 (trang 28 sgk Toán 6 Tập 1): Điền vết “X” vào ô ưng ý hợp:
Câu Đúng Sai
a) 23 . 22 = 26
b) 23 . 22 = 25
c) 54 . 5 = 54

Lời giải

23.22 = 22+3 = 25. Cho nên vì thế câu a) Sai, câu b) Đúng.

54.5 = 54.51 = 54+1 = 55. Cho nên vì vậy câu c) sai.

Ta điền bảng như sau:

Câu Đúng Sai
a) 23 . 22 = 26 X
b) 23 . 22 = 25 X
c) 54 . 5 = 54 X

Luyện tập (trang 28-29)

Bài 64 (trang 29 sgk Toán 6 Tập 1): Viết tác dụng phép tính bên dưới dạng một lũy thừa:

a) 23.22.24 ; b) 102.103.105

c) x.x5 ; d) a3.a2.a5

Lời giải

a) 23.22.24 = 23+2+4 = 29

b) 102.103.105 = 102+3+5 = 1010

c) (Lưu ý trong câu này x là cơ số với x1 = x)

x.x5 = x1.x5 = x1+5 = x6

d) (Lưu ý trong câu này a là cơ số)

a3.a2.a5 = a3+2+5 = a10

Luyện tập (trang 28-29)

Bài 65 (trang 29 sgk Toán 6 Tập 1): bằng cách tính, em hãy cho thấy thêm số nào lớn hơn trong nhị số sau?

a) 23 với 32 ; b) 24 và 42

c) 25 và 52 ; d) 210 cùng 100

Lời giải

a) 23 = 8 ; 32 = 9

Vì 8 3 2

b) 24 = 16 ; 42 = 16

Nên 24 = 42

c) 25 = 32 ; 52 = 25

Vì 32 > 25 cần 25 > 52


d) 210 = 1024

Vì 1024 > 100 nên 210 > 100

Luyện tập (trang 28-29)

Bài 66 (trang 29 sgk Toán 6 Tập 1): Đố. Ta biết 112 = 121; 1112 = 12 321.

Hãy dự kiến 11112 bởi bao nhiêu? kiểm tra lại dự kiến đó.

Lời giải

Ta biết 112 = 121; 1112 = 12321.

Dự đoán 11112 = 1234321

Kiểm tra bằng phương pháp thực hiện tại phép nhân :

11112 = 1111.1111 = 1111.(1000 + 100 + 10 + 1)

= 1111.1000 + 1111.100 + 1111.10 + 1111

= 1111000 + 111100 + 11110 + 11 = 1234321.

Vậy tác dụng dự đoán là đúng.

* dường như ta bao gồm các kết quả :

111112 = 123454321 ;

1111112 = 12345654321 ;

11111112 = 1234567654321 ;

111111112 = 123456787654321 ;

1111111112 = 12345678987654321.

Luyện tập (trang 28-29)

Bài 66 (trang 29 sgk Toán 6 Tập 1): Đố. Ta biết 112 = 121; 1112 = 12 321.

Xem thêm: Bài Soạn Văn 7 Liên Kết Trong Văn Bản (Ngắn Nhất), Soạn Bài Liên Kết Trong Văn Bản (Chi Tiết)

Hãy dự kiến 11112 bằng bao nhiêu? soát sổ lại dự đoán đó.