Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử cùng Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên cùng xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên


Bạn đang xem: X − 270 ∶ 3 ∶ 3 + x × 3 = 1250

*

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử với Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
*

*

*

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới thắc mắc mà bạn gửi lên. Rất có thể trong đó bao gồm câu vấn đáp mà bạn cần!
*

xMình cần gấp lắm . Giúp chấm dứt mình hậu tạ thẻ vt 50k

1) 280-(x-140):35=270

2) (190-2x): 35-32=16

3) 720:<41-(2x-5)>-2.5

4) (x:23+45).37-22=24.105

5) (3x-4).(x-1)=0

6) 2^2x:4=8^3


280 - ( x - 140 ) : 35 = 270

( x - 140 ) : 35 = 280 -270

( x -140 ) : 35 = 10

x -140 = 10 . 35

x -140 = 350

x = 350 + 140

x = 490


1) 280 - ( x - 140 ) : 35 = 270

=> ( x - 140 ) : 35 = 280 - 270 = 10

x - 140 = 350

=> x = 350 +140

=> x = 390

2) ( 190 - 2x ) : 35 - 32 = 16

190 - 2x = ( 16 + 32 ) . 35 = 1680

x = ( 190 - 1680 ) : 2

x = -745

3) 720 : 41 - ( 2x - 5 ) -2.5

Sai đề.

4) ( x : 23 + 45 ) . 37 - 22 = 24 .105

x : 23 + 45 = ( 24.105 +22 ) : 37

x : 23 = 2542/37 - 45 = 877/37

x = 877/37.23 = 20171/37

5) ( 3x - 4 ) ( x - 1 ) = 0

=> 3x - 4 = 0 hoặc x - 1 = 0

3x - 4 = 0 hoặcx - 1 = 0

=> x = 4/3 => x = 1

Vậy x (in) 4/3;1

6) 22x: 4 = 83

=> 22x= 83. 4 = 2048 = 211

=> 2x = 11

=> x = 11/2


Đúng(0)

Cho R(x) = 2x 2 + 3x - 1; M(x) = x 2 - x 3 thì R(x) - M(x)=A.-3x 3 + x 2 + 3x – 1 B. -3x 3 - x 2 + 3x – 1B. 3x 3 - x 2 + 3x – 1 D. X 3 + x 2 + 3x + 1


#Toán lớp 7
1
Trương Thị Khánh Linh

R(x) = 2x2+ 3x - 1

-M(x) = -x3+ x2

x3+ x2+ 3x - 1

Vậy R(x) - M(x) = x3+ x2+ 3x - 1


Đúng(0)

p(x)=-2x+12x^2+3x^4-3x^2-3

g(x)=3x^4+x^2-4x^2+1,5x^2-3x^4+2x+1

thu gọn


#Toán lớp 7
1
Nguyễn Lê Phước Thịnh

(Pleft(x ight)=3x^4+9x^2-2x-3)

(Qleft(x ight)=left(3x^4-3x^4 ight)+left(x^2-4x^2+1.5x^2 ight)+2x+1=-1.5x^2+2x+1)


Đúng(0)

3x^2+3x(x-2)-6(x^2+3x-1)=0


#Toán lớp 7
5
Giải toán nhanh và hay

x=-1/2


Đúng(0)
Nguyễn phương Vũ

Đề trước bị nhầm ạ bạn giải rõ hơn đc ko ?


Đúng(0)

A(x)=6+3x^3-2+2x^2-3x^3-x^2-3x


#Toán lớp 7
2
Lê Michael

( extA(x) =6+3x^2-2+2x^2-3x^3-x^2-3x)

(Aleft(x ight)=)(x^2-3x+4)


Đúng(1)
Lysr

đề yêu mong gì thất thoát ?


Đúng(0)

Tìm x,y:

f,/3x-1/+/3x-2/+/3x-3/+/3x-4/=4

Giải góp tui!!


#Toán lớp 7
0

b1:

<4+2x>=-3x <3x-1>+2=x

+1=3x <2x-5>+x=2

b2:

<2x-5>=x+1 <3x-2>-1=x

<3x-7>=2x+1 <2x-1>+1=x


#Toán lớp 7
1
đoàn bảo trâm

dấu <> là giá chỉ trị hoàn hảo nha


Đúng(0)

Tìm nghiệm của nhiều thức:

a)(3x^2+5x-3)+(x-3x^2-3)

b)(3x^2-5x)-(3x^2+x-12)

Giúp bản thân với!!! Mình vội lắm rồi!!!


#Toán lớp 7
2
Lấp La phủ Lánh

a)(left(3x^2+5x-3 ight)+left(x-3x^2-3 ight)=0)

(Leftrightarrow6x-6=0)

(Leftrightarrow6x=6Leftrightarrow x=1)

b)(left(3x^2-5x ight)-left(3x^2+x-12 ight)=0)

(Leftrightarrow3x^2-5x-3x^2-x+12=0)

(Leftrightarrow-6x=-12Leftrightarrow x=2)


Đúng(1)
Hoàng Nam

Trình bày rõ hộ mik vs


Đúng(0)

/2-3x/=/6-x/

(3x-2)^2013=(3x-2)^2012


#Toán lớp 7
1
Lê Tài Bảo Châu

a)(|2-3x|=|6-x|)

(Leftrightarroworbregincases2-3x=6-x\2-3x=x-6endcases)

(Leftrightarroworbregincases-3x+x=6-2\-3x-x=-6-2endcases)

(Leftrightarroworbregincases-2x=4\-4x=-8endcases)

(Leftrightarroworbregincasesx=-2\x=2endcases)

Vậy(xinleft2;-2 ight\)

b)Ta có:(left(3x-2 ight)^2013=left(3x-2 ight)^2012)

(Leftrightarrowleft(3x-2 ight)^2013-left(3x-2 ight)^2012=0)

(Leftrightarrowleft(3x-2 ight)^2012left(3x-2-1 ight)=0)

(Leftrightarrowleft(3x-2 ight)^2012left(3x-3 ight)=0)

(Leftrightarroworbregincasesleft(3x-2 ight)^2012=0\3x-3=0endcases)

(Leftrightarroworbregincasesx=frac23\x=1endcases)

Vậy(xinleft1;frac23 ight\)


Đúng(0)

tính

-4x.2xy^2+3x^2.1/3y+(-5)xy.(1/5xy)

4/3x^4y^7-3x^4y^7

2/3x^3y^4+3x^3y^4


#Toán lớp 7
1
I don't need you

A)(-4x2xy^2+3x^2.frac13y+left(-5 ight)xy.frac15xy=-8x^2y^2+x^2y+left(-x^2y^2 ight)=-9x^2y^2+x^2y)

B)(frac43x^4y^7-3x^4y^7=frac-53x^4y^7)

C)(frac23x^3y^4+3x^3y^4=3frac23x^3y^4)

CHÚC BN HỌC TỐT!!!


Đúng(0)
Xếp hạng
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử với Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên với xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
TuầnThángNăm

Lớp học tập trực tuyến


magmareport.net
magmareport.net)


Design by
magmareport.net
Các khóa học có thể bạn quan tiền tâm×
Mua khóa học
Tổng thanh toán: 0đ(Tiết kiệm: 0đ)


Xem thêm: Hình Thang Cân Có Một Góc Vuông Là Hình Gì ? Định Nghĩa, Khái Niệm

Tới giỏ hàngĐóng