magmareport.net
*
*
*
*

*

Tại điều 54 thông bốn 200/2014/TT-BTC giải đáp hạchtoán giá thành phải trả như sau:

Điều 54. Thông tin tài khoản 335 – túi tiền phải trả

1. Kết cấu và câu chữ phản ánh của tài khoản 335 – túi tiền phải trả

Bên Nợ:

- những khoảnchi trả thực tiễn phát sinh đã được xem vào giá thành phải trả;

- Số chênhlệch về túi tiền phải trả to hơn số chi tiêu thực tế được ghi giảm chi phí.

Bạn đang xem: 335 là tài khoản gì

Bên Có: Chi phí bắt buộc trả dự trù trước vàghi thừa nhận vào chi phí sản xuất, ghê doanh.

Số dư mặt Có: Chi phí yêu cầu trả sẽ tính vàochi mức giá sản xuất, kinh doanh nhưng thực tiễn chưa phân phát sinh.

2. Phương pháp kế toán một số giao dịch tài chính chủ yếu

a) Tríchtrước vào chi phí về tiền lương nghỉ ngơi phép của người công nhân sản xuất, ghi:

Nợ TK 622 -Chi phí tổn nhân công trực tiếp

Có TK 335 - Chiphí đề xuất trả.

b) Khitính tiền lương ngủ phép thực tế phải trả đến công nhân sản xuất, ví như số tríchtrước lớn hơn số thực tế phải trả, ghi:

Nợ TK 335 -Chi phí đề nghị trả (số vẫn trích trước)

Có TK 622-Chi mức giá nhân công trực tiếp.

c) Tríchtrước vào giá cả sản xuất, marketing số chi thay thế TSCĐ tạo ra trong kỳmà công ty thầu đã triển khai nhưng chưa nghiệm thu, xuất hóa đơn, ghi:

Nợ những TK241, 623, 627, 641, 642

Có TK 335 -Chi phí đề nghị trả.

d) khi côngviệc thay thế TSCĐ hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng, nếu như số trích trước caohơn túi tiền thực tế phân phát sinh, ghi:

Nợ TK 335 -Chi phí phải trả (số đã trích trước béo hơn chi tiêu phát sinh)

Có những TK241, 623, 627, 641, 642.

đ) Tríchtrước vào chi phí sản xuất, marketing những chi tiêu dự tính đề nghị chi trongthời gian ngừng việc theo thời vụ, hoặc hoàn thành việc theo kế hoạch, ghi:

Nợ TK 623 -Chi phí sử dụng máy thi công

Nợ TK 627 -Chi phí tiếp tế chung

Có TK 335 -Chi phí nên trả.

e) Chiphí thực tiễn phát sinh liên quan đến các khoản chi phí trích trước, ghi:

Nợ những TK623, 627 (nếu số phạt sinh lớn hơn số trích trước)

Nợ TK 335 -Chi phí đề xuất trả (số vẫn trích trước)

Nợ TK 133 -Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có những TK111, 112, 152, 153, 331, 334

Có những TK623, 627 (nếu số vạc sinh bé dại hơn số trích trước).

g) Trườnghợp lãi vay trả sau, cuối kỳ tính lãi tiền vay đề nghị trả trong kỳ, ghi:

Nợ TK 635 -Chi phí tổn tài bao gồm (lãi tiền vay vốn sản xuất, gớm doanh)

Nợ các TK627, 241 (lãi vay mượn được vốn hóa)

Có TK 335 -Chi phí buộc phải trả.

h) Trườnghợp doanh nghiệp chế tạo trái phiếu theo mệnh giá, ví như trả lãi sau (khi tráiphiếu đáo hạn), từng kỳ doanh nghiệp phải tính trước ngân sách lãi vay yêu cầu trảtrong kỳ vào giá cả sản xuất, marketing hoặc vốn hoá, ghi:

Nợ những TK627, 241 (lãi vay được vốn hóa)

Nợ TK 635 -Chi tổn phí tài chính (nếu lãi vay tính vào ngân sách chi tiêu tài chính)

Có TK 335 -Chi phí yêu cầu trả (phần lãi trái phiếu đề xuất trả trong kỳ).

Cuối thờihạn của trái phiếu, doanh nghiệp thanh toán gốc và lãi trái phiếu cho người muatrái phiếu, ghi:

Nợ TK 335 -Chi phí buộc phải trả (tổng số tiền lãi trái phiếu)

Nợ TK 34311- Mệnh giá

Có các TK111, 112,…

i) Trườnghợp doanh nghiệp kiến tạo trái phiếu gồm chiết khấu, nếu trả lãi sau (khi tráiphiếu đáo hạn), từng kỳ doanh nghiệp buộc phải tính trước giá thành lãi vay nên trả trongkỳ vào ngân sách chi tiêu sản xuất, kinh doanh hoặc vốn hoá, ghi:

Nợ các TK627, 241 (lãi vay mượn được vốn hóa)

Nợ TK 635 -Chi tổn phí tài thiết yếu (nếu lãi vay mượn tính vào túi tiền tài chính)

Có TK 335 -Chi phí buộc phải trả (phần lãi trái phiếu buộc phải trả vào kỳ)

Có TK 34312- ưu tiên trái phiếu (số phân chia trong kỳ).

Cuối thờihạn của trái phiếu, doanh nghiệp giao dịch thanh toán gốc cùng lãi trái phiếu cho người muatrái phiếu, ghi:

Nợ TK 335 -Chi phí yêu cầu trả (tổng số chi phí lãi trái phiếu)

Nợ TK 34311- Mệnh giá

Có các TK111, 112,…

k) Trườnghợp doanh nghiệp desgin trái phiếu bao gồm phụ trội, giả dụ trả lãi sau (khi tráiphiếu đáo hạn), từng kỳ doanh nghiệp buộc phải tính trước ngân sách lãi vay đề xuất trảtrong kỳ vào ngân sách chi tiêu sản xuất, kinh doanh hoặc vốn hoá, ghi:

Nợ các TK627, 241 (lãi vay được vốn hóa)

Nợ TK 635 -Chi tầm giá tài chính (nếu lãi vay tính vào giá thành tài chính)

Có TK 335 -Chi phí cần trả (phần lãi trái phiếu đề xuất trả vào kỳ).

Cuối thờihạn của trái phiếu, doanh nghiệp giao dịch gốc với lãi trái phiếu cho những người muatrái phiếu, ghi:

Nợ TK 335 -Chi phí nên trả (tổng số chi phí lãi trái phiếu)

Nợ TK 34311- Mệnh giá

Có những TK111, 112,…

l) Đối vớidoanh nghiệp 100% vốn nhà nước khi đưa thành công ty cổ phần:

- Đối vớicác số tiền nợ vay Ngân hàng thương mại dịch vụ và bank Phát triển nước ta đã quáhạn nhưng do doanh nghiệp bị lỗ, không thể vốn đơn vị nước, không giao dịch được,doanh nghiệp cp hóa đề xuất làm các thủ tục, hồ sơ ý kiến đề xuất khoanh nợ, giãnnợ, xoá nợ lãi vay bank theo cơ chế của pháp luật hiện hành. Lúc cóquyết định xoá nợ lãi vay, ghi:

Nợ TK 335 -Chi phí phải trả (lãi vay mượn được xoá)

Có TK 421 -Lợi nhuận sau thuế chưa bày bán (phần lãi vay đã hạch toán vào giá thành các kỳtrước nay được xoá)

Có TK 635 -Chi tầm giá tài chính (phần lãi vay đã hạch toán vào ngân sách chi tiêu tài thiết yếu trong kỳnày).

- Trongtrường hợp thời hạn tính từ thời điểm ngày hết hạn nhà chi tiêu nộp tiền mua cp đếnthời điểm doanh nghiệp được cấp Giấy ghi nhận đăng ký doanh nghiệp trên 3 thángthì doanh nghiệp được tính lãi vay nhằm trả cho những nhà đầu tư:

+ Ghi nhậnlãi vay đề xuất trả, ghi:

Nợ TK 635 -Chi tầm giá tài chính

Có TK 335 -Chi phí đề xuất trả.

+ khi trảtiền cho các nhà đầu tư, ghi:

Nợ TK 335 -Chi phí yêu cầu trả

Có những TK111, 112.

m) Kế toánkhoản ngân sách chi tiêu trích trước để tạm tính giá bán vốn sản phẩm, hàng hóa bất động sảnđược khẳng định là sẽ bán.

- khi tríchtrước chi phí để nhất thời tính giá bán vốn mặt hàng hóa bđs đã phân phối trong kỳ, ghi:

Nợ TK 632 -Giá vốn hàng bán

Có TK 335 -Chi phí đề xuất trả.

- những chiphí đầu tư, xây dựng thực tiễn phát sinh đã tất cả đủ hồ sơ tài liệu với được nghiệmthu được tập hợp nhằm tính chi tiêu đầu tư xây dựng bất tỉnh sản, ghi:

Nợ TK 154 -Chi phí tổn sản xuất, kinh doanh dở dang

Nợ TK 133 -Thuế GTGT được khấu trừ

Có các tàikhoản liên quan.

Xem thêm: Cách Chèn Ảnh Vào Word Từ Hình Ảnh Có Sẵn, Online Chi Tiết, Hướng Dẫn Chèn Ảnh Vào Word Chi Tiết Từ A

- khi cáckhoản chi tiêu trích trước đã bao gồm đủ hồ sơ, tài liệu chứng tỏ là đã thực tếphát sinh, kế toán ghi bớt khoản giá cả trích trước với ghi giảm ngân sách sảnxuất, marketing dở dang, ghi:

Nợ TK 335-Chi phí bắt buộc trả

Có TK 154-Chi tầm giá sản xuất, marketing dở dang.

- lúc toànbộ dự án bđs nhà đất hoàn thành, kế toán cần quyết toán cùng ghi sút số dưkhoản chi phí trích trước còn lại, ghi: