*Bạn đang xem: 45 phút

*
*


Chia sẻ:

*
*Xem thêm: Chứng Minh Bất Đẳng Thức Bunhiacopxki 3 Số, Công Thức Bất Đẳng Thức Bunhiacopxki

*
*

Nội dung bao gồm của Bô Đề bình chọn 15 Phút, 45 Phút, học tập Kì Địa lý lớp 7 vị Phạm Văn Đông biên soạn:

Phần một. THÀNH PHẦN NHÂN VĂN CỦA MÔI TRƯỜNGBài 1. Dân số 3 đề kiểm soát 15 phút Bài 2. Sự phân bổ dân cư. Các chủng tộc trên trái đất 2 đề chất vấn 15 phút Bài 3. Quần cư. City hoá 1 đề kiểm tra 15 phút Phần hai. CÁC MÔI TRƯỜNG ĐỊA LÍChương I. Môi trường đới nóng. Hoạt động kinh tế của con tín đồ ở đới nóngBài 5. Đới nóng.  môi trường xung quanh xích đạo độ ẩm 2 đề đánh giá 15 phút Bài 6. Môi trường xung quanh nhiệt đới 2 đề soát sổ 15 phút Bài 7. Môi trường xung quanh nhiệt đới gió mùa 2 đề đánh giá 15 phút Bài 8. Các hình thức canh tác trong nông nghiệp trồng trọt ở đới rét 1 đề bình chọn 15 phút Bài 9. Vận động sản xuất nntt ở đới nóng 2 đề chất vấn 15 phút Bài 10. Dân sinh và sức ép dân sinh tới tài nguyên, môi trường xung quanh ở đới rét 1 đề kiểm tra 15 phút Bài 11. Di dân cùng sự bùng nổ đô thị nghỉ ngơi đới rét 2 đề khám nghiệm 15 phút  KIỂM TRA 1 TIẾT 2 đề soát sổ 45 phút Chương II. Môi trường thiên nhiên đới ôn hoà. Vận động kinh tế của con tín đồ ở đới ôn hoàBài 13. Môi trường xung quanh đới ôn hoà 2 đề chất vấn 15 phút Bài 14. Chuyển động nông nghiệp làm việc đới ôn hoà 2 đề kiểm tra 15 phút Bài 15. Chuyển động công nghiệp ngơi nghỉ đới ôn hoà 2 đề khám nghiệm 15 phút Bài 16. Đô thị hoá ở đới ôn hoà 2 đề bình chọn 15 phút Bài 17. Ô nhiễm môi trường xung quanh ở đới ôn hoà 1 đề kiểm soát 15 phút Chương III. Môi trường hoang mạc. Vận động kinh tế của con tín đồ ở hoang mạcBài 19. Môi trường thiên nhiên hoang mạc 2 đề soát sổ 15 phút Bài 20. Vận động kinh tế của con fan ở hoang mạc 2 đề soát sổ 15 phút Chương IV. Môi trường thiên nhiên đới lạnh. Chuyển động kinh tế của con người ở đới lạnhBài 21. Môi trường xung quanh đới lạnh lẽo 1 đề kiểm tra 15 phút Bài 22. Chuyển động kinh tế của con người ở đới giá buốt 2 đề chất vấn 15 phút Chương V. Môi trường vùng núi. Hoạt động kinh tế của con bạn ở vùng núiBài 23. Môi trường xung quanh vùng núi 2 đề kiểm soát 15 phút Bài 24. Chuyển động kinh tế của con người ở vùng núi 2 đề bình chọn 15 phút  Phần ba. THIÊN NHIÊN VÀ bé NGƯỜI Ở CÁC CHÂU LỤCBài 25. Nhân loại rộng lớn và phong phú 2 đề bình chọn 15 phút Chương VI. Châu phiBài 26. Thiên nhiên châu phi 2 đề soát sổ 15 phút Bài 27. Vạn vật thiên nhiên châu phi (tt) 2 đề soát sổ 15 phút  KIỂM TRA HỌC KÌ MỘT 2 đề kiểm tra 45 phút Bài 29. Dân cư, làng mạc hội châu phi 2 đề đánh giá 15 phút Bài 30. Kinh tế châu phi 2 đề chất vấn 15 phútBài 31. Tài chính châu phi (tt) 1 đề khám nghiệm 15 phút Bài 32. Các khu vực châu phi 3 đề kiểm tra 15 phút Bài 33. Các khu vực châu phi (tt) 2 đề bình chọn 15 phút Chương VII. Châu MĩBài 35. Khái quát châu mỹ 2 đề soát sổ 15 phút Bài 36. Thiên nhiên bắc mĩ 2 đề bình chọn 15 phút Bài 37. Cư dân bắc mĩ 2 đề chất vấn 15 phútBài 38. Kinh tế tài chính bắc mĩ 2 đề kiểm soát 15 phút Bài 39. Kinh tế tài chính bắc mĩ (tt) 2 đề kiểm tra 15 phút Bài 41. Thiên nhiên trung với Nam Mĩ 2 đề bình chọn 15 phút Bài 42. Thiên nhiên trung cùng Nam Mĩ (tt) 2 đề soát sổ 15 phút Bài 43. Dân cư, buôn bản hội trung cùng Nam Mĩ 2 đề kiểm tra 15 phút Bài 44. Kinh tế trung với Nam Mĩ 3 đề khám nghiệm 15 phút Bài 45. Kinh tế Trung cùng Nam Mĩ (tt) 2 đề bình chọn 15 phút KIỂM TRA MỘT TIẾT 2 đề kiểm soát 45 phút Chương VIII. Châu nam CựcBài 47. Châu nam cực – châu lục lạnh nhất thế giới 2 đề kiểm soát 15 phút Chương IX. Châu Đại DươngBài 48. Vạn vật thiên nhiên châu biển lớn 2 đề bình chọn 15 phút Bài 49. Dân cư và kinh tế châu biển 3 đề kiểm tra 15 phút Chương X. Châu ÂuBài 51. Vạn vật thiên nhiên Châu Âu 2 đề chất vấn 15 phút Bài 52. Vạn vật thiên nhiên Châu Âu (tt) 3 đề khám nghiệm 15 phút Bài 54. Dân cư, xóm hội Châu Âu 2 đề kiểm soát 15 phút Bài 55. Kinh tế tài chính Châu Âu 2 đề kiểm soát 15 phút Bài 56. Khu vực Bắc Âu 3 đề khám nghiệm 15 phút KIỂM TRA HỌC KÌ nhì 2 đề bình chọn 45 phút Bài 57. Khu vực tây cùng Trung Âu 2 đề bình chọn 15 phút Bài 58. Khu vực Nam Âu 2 đề đánh giá 15 phút Bài 59. Khu vực Đông Âu 2 đề kiểm soát 15 phút Bài 60. Hợp thể Châu Âu 2 đề kiểm tra 15 phút 

THÔNG TIN & KHUYẾN MÃI

*

Học xuất sắc Địa Lí 7