Nội dung bài xích học trình bày cô đọng kỹ năng về khái niệm, phân loạicách gọi tên Amin đồng thời nhấn mạnh đến những tính chất của Amin.

Bạn đang xem: Amin hóa 12


1. Video bài giảng

2. Cầm tắt lý thuyết

2.1.Khái niệm, phân các loại và danh pháp Amin

2.2.Tính chất vật lí của Amin

2.3.Cấu tạo ra phân tử và tính chất hóa học

3. Bài xích tập minh hoạ

3.1.Bài tập Amin - Cơ bản

3.2. Bài bác tập Amin - Nâng cao

4. Luyện tập bài 9 hóa học 12

4.1. Trắc nghiệm

4.2. Bài xích tập SGK và Nâng cao

5.Hỏi đáp về bài 9 Chương 3 Hoá học tập 12


a. Khái niệm, phân loạiKhi thay thế sửa chữa nguyên tử H trong phân tử NH3bằng cội hidrocacbon ta thu được Amin.Amin thông thường sẽ có đồng phân về mạch Cacbon, về địa điểm nhóm chức và về bậc Amin.Phân loại:Theo cội hidrocacbon:Amin mạch hở: CH3NH2(Metylamin), C2​​​H5NH2(Etylamin),...Amin thơm: C6H5NH2(Phenylamin),...Theo bậc của Amin ( Bậc amin thường được xem bằng số gốc hidrocacbon link với nguyên tử N):Amin bậc I:CH3NH2,C2​​​H5NH2, ...Amin bậc II: CH3-NH-CH3Amin bậc III: CH3N(CH3)CH3​b. Danh phápDanh pháp cội - chức: tên cội Hidrocacbon + amin

Ví dụ:CH3-NH-CH3(Đimetylamin); (CH3)3N (Trimetylamin); ...


2.2. Tính chất vật lí của Amin


Metyl-, đimetyl-, trimetyl- và etylamin là rất nhiều chất khí mùi hương khai, độc, dễ tan trong nước. Các amin đồng đẳng cao hơn nữa là chất lỏng hoặc rắn.

Anilin là hóa học lỏng, khôn cùng độc, ánh nắng mặt trời sôi 184oC, ít tan vào nước, chảy trong ancol…

Các Amin đông đảo độc.


2.3. Cấu tạo phân tử và đặc điểm hóa học của Amin


a. Cấu trúc phân tửAmin có tính bazơ với dễ bị oxi hóa giống như NH3.Amin còn tồn tại tính hóa học của nơi bắt đầu hidrocacbon.b. đặc thù hóa họcTính bazơ: dung dịch Metylamin hoặc Propylamin làm cho màu quỳ chuyển xanh, còn Anilin thì quỳ tím không thay đổi màu.
*
*

Tính bazơ của amin phụ thuộc mật độ e bên trên nguyên tử N: mật độ e lớn, tính bazơ mạnh

Gốc HC đẩy e làm tăng tính bazơ

Gốc hút e làm sút tính bazơ

Amin bự > NH3 > amin thơm

Amin béo bậc II > amin phệ bậc I

Phản ứng gắng ở nhân thơm của Anilin:

*


Bài tập minh họa


3.1. Bài xích tập Amin - Cơ bản


Bài 1:

Viết đồng phân amin bậc 1 có công thức C4H11N

Hướng dẫn:

Amin bậc 1 củaC4H11N có 4 đồng phân:

(C - C - C - C - NH_2)

(C - C - Cleft( NH_2 ight) - C)

(C - Cleft( CH_3 ight) - C - NH_2)

(left( CH_3 ight)_3 - C - NH_2)

Bài 2:

Sắp xếp tăng đột biến tính bazơ của các chất ở hàng sau:NH3,C6H5NH2,CH3NHCH3,CH3CH2NH2.

Hướng dẫn:Dựa vào nơi bắt đầu amin: nơi bắt đầu đẩy e 3

C6H5NH233CH2NH2,CH3NHCH3

Dựa vào bậc Amin: Bậc 33

CH3CH2NH2 3NHCH3

⇒ C6H5NH233CH2NH23NHCH3

Bài 3:

Cho 9,3 gam anilin chức năng với brom dư thì nhận được m gam kết tủa. Cực hiếm của m là:

Hướng dẫn:

C6H5NH2+ 3Br2→ C6H2NH2(Br)3↓ + 3HBr⇒ mkết tủa= 33 g

Bài 4:

Amin X solo chức. đến 0,1 mol X phản nghịch ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch HCl, nhận được 8,15 gam muối. %mC trong X có mức giá trị là:

Hướng dẫn:

RNH2+ HCl → RNH3Cl⇒namin= nmuối= 0,1 mol⇒Mmuối= 81,5g⇒R = 29 (C2H5)Amin là C2H5NH2⇒%mC(X)= 53,33%


3.2. Bài xích tập Amin - Nâng cao


Bài 1:

Cho trăng tròn gam láo hợp có 3 amin no, 1-1 chức, là đồng đẳng thường xuyên của nhau công dụng vừa đầy đủ với hỗn hợp HCl, cô cạn hỗn hợp thu được 31,68 gam hỗn hợp muối. Trường hợp 3 amin trên trộn theo phần trăm số mol 1 : 10 : 5 và thứ tự phân tử khối tăng ngày một nhiều thì công thức phân tử của 3 amin là

Hướng dẫn:

(C_arnH_2arn+3N+HCl ightarrow C_arnH_2arn+3NHCl)a → a → a(a=frac31,68-2036,5=0,32(mol))(arM=frac200,32=14arn+17)(arn=3,25)Gọi n C có amin (I) 1mol (n+1) (II) 10mol (n+2) (III) 5mol(arn=3,25=fracn.1+(n+1)10+(n+2)516Rightarrow n=2)C2H7N, C3H9N, C4H11N


4. Rèn luyện Bài 9 hóa học 12


Sau bài học cần nắm:

khái niệm, phân loạivàcách gọi tên Amintính chấthóa học tập của Amin.

4.1. Trắc nghiệm


Bài khám nghiệm Trắc nghiệm hóa học 12 bài bác 9 có cách thức và lời giải chi tiết giúp các em luyện tập và đọc bài.


Câu 1:Amin nào tiếp sau đây tồn tại sinh sống trạng thái khí ở điều kiện thường?


A.anilin.B.iso propyl amin.C.butyl amin.D.trimetyl amin.

Câu 2:

Số amin tất cả công thức phân tử C3H9N là


A.2.B.3.C.4.D.5.

Câu 3:

Ở đk thường, amin X là hóa học lỏng, dễ bị oxi hóa lúc để ngoài không khí. Dung dịch X không làm đổi màu quỳ tím nhưng tính năng với nước Brom sản xuất kết tủa trắng. Amin X là:


A.Anilin. B.Metyl amin C.Đimetyl aminD.Benzylamin

Câu 4-10:Mời những em singin xem tiếp ngôn từ và thi test Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!


4.2. Bài xích tập SGK với Nâng cao


Các em có thể hệ thống lại nội dung bài xích học trải qua phần gợi ý Giải bài bác tập hóa học 12 bài xích 9.

Xem thêm: Hỏi Về Scsi Là Gì ? Hdd Scsi Và Sas Là Gì (Giao Diện Hệ Thống Máy Tính Nhỏ)

Bài tập 1 trang 44 SGK Hóa học 12

bài bác tập 2 trang 44 SGK hóa học 12

Bài tập 3 trang 44 SGK Hóa học 12

Bài tập 4 trang 44 SGK Hóa học 12

Bài tập 5 trang 44 SGK Hóa học 12

Bài tập 6 trang 44 SGK Hóa học 12

bài xích tập 1 trang 61 SGK Hóa 12 Nâng cao

bài bác tập 2 trang 61 SGK Hóa 12 Nâng cao

bài xích tập 3 trang 61 SGK Hóa 12 nâng cao

bài xích tập 4 trang 61 SGK Hóa 12 nâng cao

bài tập 5 trang 62 SGK Hóa 12 Nâng cao

bài bác tập 6 trang 62 SGK Hóa 12 Nâng cao

bài tập 7 trang 62 SGK Hóa 12 Nâng cao

bài bác tập 8 trang 62 SGK Hóa 12 Nâng cao

bài tập 9.1 trang 18 SBT chất hóa học 12

bài bác tập 9.2 trang 18 SBT hóa học 12

bài bác tập 9.3 trang 18 SBT hóa học 12

bài xích tập 9.4 trang 18 SBT chất hóa học 12

bài bác tập 9.5 trang 18 SBT chất hóa học 12

bài xích tập 9.6 trang 18 SBT hóa học 12

bài xích tập 9.7 trang 18 SBT chất hóa học 12

bài tập 9.8 trang 19 SBT chất hóa học 12

bài xích tập 9.9 trang 19 SBT hóa học 12

bài bác tập 9.10 trang 19 SBT hóa học 12

bài bác tập 9.11 trang 19 SBT hóa học 12

bài tập 9.12 trang 19 SBT chất hóa học 12


5. Hỏi đáp về bài bác 9 Chương 3 Hoá học 12


Trong quá trình học tập nếu có bất kể thắc mắc gì, các em hãy còn lại lời nhắn sinh hoạt mụcHỏi đápđể cùng xã hội Hóa magmareport.net thảo luận và vấn đáp nhé.