Amino axit là hợp chất hữu cơ trong phân tử có chứa team chức amino (-NH2) với nhóm cacboxyl (-COOH).

Bạn đang xem: Amino axit là hợp chất hữu cơ đa chức

Chú ý: team cacbonyl là -CHO, hiđroxyl là -OH.

*

Cùng đứng top lời giải tìm hiểu thê về Amino Axit nhé:

I. Amino axit là gì? phương châm của Amino axit đối với sức khỏe nhỏ người 

1. Amino axit là gì?

Amino axit là 1 trong những loại hợp chất hữu cơ tạp chức mà trong phân tử có chứa đồng thời nhóm amino (-NH2) với nhóm cacbonxyl (-COOH) xúc tiến với nhau sinh sản ion lưỡng cực và gồm công thức bao quát là R(NH2)x(COOH)y hoặc C2H 2n+2-2k-x-y(NH2)x(COOH)y.

2. Bí quyết đọc tên thay thế của một amino axit

Axit + vị trí + amino + tên axit cacboxylic tương ứng:

Ví dụ: H2N-CH2-COOH: Axit Aminoetanoic.

Axit + vị trí vần âm Hi Lạp (α, β, γ, δ, ε, ω) + amino + tên thông thường của axit cacboxylic tương ứng:

Ví dụ: CH3-CH(NH2)-COOH : Axit α-amino propionic.

Axit + Số chỉ địa chỉ nhóm –NH2 + amino + thương hiệu hidrocacbon no khớp ứng ở mạch bao gồm + oic:

Ví dụ: Axit 2-aminopropanoic.

*
Cấu trúc phân tử của amino axit

Tên thường xuyên của amino axit thiên nhiên (α-amino axit): 

*

3. Những dạng đồng phân của amino axit

Đa phần các amino axit đều sở hữu 2 dạng đồng phân lập thể, bao gồm D và L.

- Dạng L: Amino axit bao gồm vai trò đặc biệt có trong những protein.

- Dạng D: Amino axit trong số protein có trong số sinh đồ vật sống dưới nước. Đồng phân dạng D của aspartic axit có trong một vài protein là kết quả của vượt trình thay đổi sau dịch mã tự phạt kết hợp với sự hóa già protein hoặc giống như một thành phầm phụ của quá trình biến hóa enzyme được xúc tác vì protein L-isoaspartyl methyltransferase.

4. Các tính chất đặc trưng của amino axit

4.1 đặc thù vật lý của amino axit

- Amino axit là chất rắn, tồn tại sinh hoạt dạng tinh thể không có màu với vị tương đối ngọt.

- Do tồn tại làm việc dạng ion lưỡng cực đề xuất amino axit dễ tan vào nước

- Nóng chảy ở ánh sáng cao vì chưng amino axit là hợp chất ion

4.2 tính chất hóa học của amino axit

- Làm thay đổi màu quỳ tím

Khả năng làm thay đổi màu quỳ tím của amino axit nhờ vào vào côn trùng quan hệ của nhóm amino và nhóm cacbonxyl R(NH2)x(COOH)y. 

Nếu x = y: Quỳ tím không đổi màu.

Nếu x y: Quỳ tím chuyển sang color xanh

- Amino axit phân ly vào dung dịch

H2N-CH2-COOH ↔ H3N+-CH2-COO–

- Amino axit có tính lưỡng tính

Tác dụng cùng với axit mạnh tạo ra muối:

NH2-CH2-COOH + HCl → ClNH3-CH2-COOH

Tác dụng với bazơ mạnh tạo nên muối cùng nước:

NH2-CH2-COOH + KOH → NH2-CH2-COOK + H2O

- Amino axit gia nhập phản ứng trùng ngưng

nNH2-CH2-COOH → (- NH-CH2-CO-)n + nH2O (H+)

Khi trùng dừng 6-amino hexanoic hoặc 7-amino heptanoic bao gồm sự gia nhập của chất xúc tác, thành phầm thu được là polime thuộc loại poliamit.

Từ n amino axit khác nhau ta có thể tạo ra n! polipeptit có chứa n nơi bắt đầu amino axit không giống nhau; nn polipeptit bao gồm chứa n cội amino axit.

- Amino axit bội nghịch ứng cùng với HNO2

HOOC-R-NH2 + HNO2 → HOOC-R-OH + N2 + H2O

5. Điều chế amino axit như vậy nào? 

Amoni axit được điều chế bằng cách cho thủy phân protit

(-NH-CH2-CO-)n + nH2O → nNH2-CH2-COOH 

II. Bài tập trắc nghiệm:


Câu 1: xác minh về đặc thù vật lí như thế nào của amino axit dưới đây không đúng:

A. Tất cả mọi là chất rắn.

B. Tất cả phần đông là tinh thể màu sắc trắng.

C. Tất cả hầu hết tan vào nước.

D. Tất cả đều phải sở hữu nhiệt độ nóng chảy cao.

Đáp án

Chọn B. Toàn bộ đều là tinh thể màu trắng.

Giải thích: vì bởi vì ở dạng ion lưỡng rất nên amino axit là chất rắn, dễ dàng tan vào nước, gồm vị tương đối ngọt và nhiệt độ nóng tan cao nhưng lại không màu.

Câu 2:

Cho các phát biểu sau:

(1) Phân tử đipeptit có hai links peptit.

(2) Phân tử tripeptit có 3 link peptit.

(3) Số liên kết peptit trong phân tử peptit mạch hở gồm n gốc α-aminoaxit là n-1.

(4) gồm 3 α-amino axit không giống nhau, có thể tạo ra 6 peptit không giống nhau có đầy đủ các gốc α-amino axit đó.

Số nhận định và đánh giá đúng là:

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Đáp án: 

Chọn B. 2

Giải thích:

(1), (2) sai vị đipeptit chỉ có 1 liên kết peptit còn tripeptit tất cả 2 links peptit.

(3), (4) đúng 

Câu 3: CH3CH2CH(NH2)CH3 là Amin

A. bậc I.

B. bậc II.

C. bậc III.

D. bậc IV.

Đáp án

Chọn A. Bậc I.

Giải thích: Amin bậc I bao gồm dạng RNH2

Câu 4: 

Phân biệt 3 dung dịch: H2N-CH2-COOH, CH3COOH với C2H5NH2 chỉ cần sử dụng một thuốc thử là

A. dung dịch HCl.

B. Na.

C. quì tím.

D. dung dịch NaOH.

Đáp án: 

Chọn C. Quì tím.

Giải thích: vì H2N-CH2-COOH không làm đổi màu quì tím, CH3COOH làm cho đỏ quì tím còn C2H5NH2 làm xanh quì tím

Câu 5: Số đipeptit về tối đa hoàn toàn có thể tạo ra từ một hỗn hợp gồm alanin với glyxin là

A. 2.

B. 3.

C. 4.

Xem thêm: Top 10 Bài Văn Tả Bạn Thân Được 10 Điểm, Tả Người Bạn Thân Lớp 5

D. 1.

Đáp án:

Chọn C.4 

Giải thích:

Từ glyxin cùng alanin có thể tạo ra những đipeptit là: Gly–Gly, Gly–Ala, Ala–Gly cùng Ala–Ala