*

*

Lớp 12
chất hóa học 12 Sinh học 12 lịch sử hào hùng 12 Địa lí 12 GDCD 12 technology 12 Tin học tập 12
Lớp 11
chất hóa học 11 Sinh học 11 lịch sử dân tộc 11 Địa lí 11 GDCD 11 technology 11 Tin học 11
Lớp 10
chất hóa học 10 Sinh học tập 10 lịch sử dân tộc 10 Địa lí 10 GDCD 10 công nghệ 10 Tin học 10
Lớp 9
chất hóa học 9 Sinh học 9 lịch sử vẻ vang 9 Địa lí 9 GDCD 9 technology 9 Tin học 9 Âm nhạc cùng mỹ thuật 9
hóa học 8 Sinh học 8 lịch sử dân tộc 8 Địa lí 8 GDCD 8 công nghệ 8 Tin học 8 Âm nhạc và mỹ thuật 8
Sinh học tập 7 lịch sử hào hùng 7 Địa lí 7 Khoa học thoải mái và tự nhiên 7 lịch sử dân tộc và Địa lí 7 GDCD 7 công nghệ 7 Tin học 7 Âm nhạc và mỹ thuật 7
lịch sử dân tộc và Địa lí 6 GDCD 6 technology 6 Tin học 6 HĐ trải nghiệm, hướng nghiệp 6 Âm nhạc 6 thẩm mỹ 6

Câu hỏi cho các phát biểu sau về anilin:

(1) Anilin tan không nhiều trong nước mà lại tan những trong dung dịch NaOH.

Bạn đang xem: Anilin tan nhiều trong nước

(2) Anilin là amin bậc một, bao gồm tính bazơ, dung dịch anilin không làm thay đổi màu sắc phenolphtalein.

(3) Tính bazơ của anilin vô cùng yếu và yếu rộng NH3.

(4) phản nghịch ứng nắm brom vào vòng thơm của anilin dễ hơn benzen.

(5) nhỏ tuổi vài giọt hỗn hợp HCl cùng dung dịch anilin thấy vẩn đục.

(6) Anilin dùng làm sản xuất phẩm nhuộm, dược phẩm, polime.

Số tuyên bố đúng

A 4B 3C 5D 2

Lời giải đưa ra tiết:

Trong số các phát biểu đang cho, bao gồm phát 4 biểu đúng: (2), (3), (4), (6).

(1) sai. Anilin ít tan trong nước cùng cũng không tan trong dung dịch NaOH.

(2), (3) đúng. Anilin C6H5NH2 là amin bậc một, bao gồm tính bazơ tuy thế rất yếu với yếu hơn amoniac (do tác động của cội phenyl). Dung dịch của chính nó không làm chuyển màu quỳ tím cũng như dung dịch phenolphtalein.

(4) đúng. Do tác động của nhóm –NH2 (tương tự sống phenol), tía nguyên tử H ở những vị trí o-, p- so với đội -NH2 vào nhân thơm của anilin dễ bị sửa chữa bởi cha nguyên tử brom.

(5) sai. HCl công dụng được với C6H5NH2 tạo ra muối C6H5NH3Cl (phenylamoni clorua, dễ tan vào nước). Vì đó, khi nhỏ tuổi HCl vào C6H5NH2 tạo thành dung dịch trong suốt. (Do đó nhằm rửa ống thử đựng anilin, ta rất có thể dùng dung dịch HCl kế tiếp tráng lại ống nghiệm bởi nước)

(6) đúng.

Xem thêm: Soạn Văn 7 Bài Luyện Tập Tạo Lập Văn Bản, Soạn Bài Luyện Tập Tạo Lập Văn Bản

Đáp án A


*
câu hỏi trước câu hỏi tiếp theo
*

Luyện bài bác Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 12 - xem ngay


TẢI phầm mềm ĐỂ xem OFFLINE


Liên hệ | chế độ

Đăng cam kết để nhận lời giải hay với tài liệu miễn phí

Cho phép magmareport.net gởi các thông báo đến các bạn để cảm nhận các giải mã hay tương tự như tài liệu miễn phí.