Câu 331133: Axit axetic (CH3COOH) công dụng được với toàn bộ các hóa học trong dãy nào sau đây?

A.

Bạn đang xem: Axit axetic tác dụng được với dung dịch nào

Na, CuO, HCl.

B. NaOH, Na, CaCO3.

C. NaOH, Cu, NaCl.

D. Na, NaCl, CuO.

Xem thêm: 1 Byte Bao Nhiêu Bit - Một Byte Bằng Bao Nhiêu Bit


Giải đưa ra tiết:

Ở đáp án A, axit axetic không tính năng được cùng với HCl → loại A

Ở câu trả lời C, axit axetic không tính năng được với Cu (là sắt kẽm kim loại sau H) → một số loại C

Ở câu trả lời D, axit axetic ko tác dung được cùng với NaCl → nhiều loại D

Vậy axit axetic (CH3COOH) công dụng được với toàn bộ các chất trong hàng NaOH, Na, CaCO3.

PTHH:

CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O

CH3COOH + na → CH3COONa + ½ H2

2CH3COOH + CaCO3 → (CH3COO)2Ca + CO2 + H2O


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan công ty quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát