Ba + H2O → Ba(OH)2 + H2 được thpt Sóc Trăng soạn hướng dẫn chúng ta học sinh viết phương trình làm phản ứng kim loại bari chức năng với nước, sau bội nghịch ứng thu được dung dịch bazơ làm quỳ tím đưa sang màu sắc xanh. Mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung dưới đây.

Bạn đang xem: Ba có tác dụng với nước không


2. Điều kiện phương trình phản nghịch ứng

Nhiệt độ thường

3. Hiện tượng kỳ lạ Ba tính năng với H2O

Chất rắn bari (Ba) tan dần dần trong nước và tạo thành Hidro (H2) sủi bọt bong bóng khí dung dịch, hỗn hợp thu được Ba(OH)2 làm cho quỳ tím đưa xanh.

Bạn vẫn xem: bố + H2O → Ba(OH)2 + H2


4. Bài xích tập áp dụng liên quan 

Câu 1. Hỗn phù hợp X cất Na2O, NH4Cl, NaHCO3 với CaCl2 cùng với số mol những chất bằng nhau. Cho tất cả hổn hợp X vào nước dư và đun nóng. Những chất tan trong dung dịch thu được là:

A. NaCl, NaOH, CaCl2.

B. NaCl, NaOH.

C. NaCl, NaHCO3, NH4Cl, CaCl2.

D. NaCl.


Đáp án D

Phản ứng xảy ra khi láo hợp tác dụng với nước:

Na2O + H2O → 2NaOH

Các phản ứng xẩy ra tiếp theo:

NH4Cl + NaOH → NH3 + H2O + NaCl

NaHCO3 + NaOH → Na2CO3 + H2O

Na2CO3 + CaCl2 → BaCO3 + NaCl

Vậy sau phản bội ứng dung dịch còn sót lại NaCl


Câu 2. Cho 2,24 lít khí CO2 (đktc) trải qua 500ml dung dịch NaOH 0,1M thu được dung dịch X. Cô cạn dung dịch X, thu được m gam muối khan. Giá trị của m là

A. 4,2.

B. 8,4.

C. 10,6.

D. 5,3.


Đáp án A

Phương trình hóa học

NaOH + CO2 → NaHCO3

nNaOH/nCO2= 0,5/ 1 nên muối chế tạo ra thành là NaHCO3

Ta vó nNaHCO3 = nNaOH= 0.05

Ta tất cả m muối tạo thành = 84.0,05 = 4,2 gam


Câu 3. Dãy các kim loại nào dưới đây tan hết trong nước dư ở điều kiện thường?

A. Ba, Mg, Na.

B. Ca, K, Ba.

C. Na, K, Cu.

D. Zn, Mg, K.


Câu 4. Cho các chất sau : K, K2O, KCl. KHCO3, K2CO3. Số chất hoàn toàn có thể tạo ra KOH trực tiếp xuất phát điểm từ 1 phản ứng là:

A. 2

B. 3

C. 4.

D. 5.


Câu 5. Để điều chế kim loại kiềm fan ta sử dụng phương pháp nào sau đây:

A. Khử oxit sắt kẽm kim loại kiềm bởi chất khử CO.

B. Điện phân nóng chảy muối halogenua hoặc hiđroxit của chúng.

C. Điện phân hỗn hợp muối halogenua.

D. Cho Al công dụng với hỗn hợp muối của sắt kẽm kim loại kiềm.


Câu 6. Cho 2,3 gam một sắt kẽm kim loại kiềm M kết hợp vào nước dư được dung dịch Y. Th-nc dung dịch Y đề nghị vừa đủ 0,1 mol HCl. Sắt kẽm kim loại X là:

A. Na.

B. Li.

C. Rb.

D. K.


Đáp án A

Ta tất cả phương trình phản nghịch ứng:

2M + 2H2O → 2MOH + H2 (1)

mol: 0,1 0,1

MOH + HCl → MCl + H2O (2)

mol: 0,1 0,1

nM = nMOH = nHCl = 0,1 mol

=> M = 2,3 : 0,1 = 23

=> M là Na


Câu 7. Cho các chất: KHCO3, CO, Al(OH)3, Fe(OH)3, HF, Cl2, NH4Cl. Số chất tác dụng được với dung dịch KOH loãng ở nhiệt độ thường là:

A. 4

B. 5

C. 3

D. 6


Đáp án B

Các chất: KHCO3, Al(OH)3, HF, Cl2, NH4Cl tác dụng được với dung dịch KOH loãng ở nhiệt độ thường:

KHCO3 + KOH → K2CO3 + H2O

Al(OH)3 + KOH → KAlO2 + 2H2O

HF + KOH → KF + H2O

Cl2 + KOH → KClO + KCl + H2O

NH4Cl + KOH → KCl + NH3 + H2O


Câu 8. Phản ứng nào dưới đây không xảy ra:

A. BaO + CO2 → BaCO3

B. Ba(OH)2 + CO2 → BaCO3 + H2O

C. BaCl2 + HCl → BaCl2 + HCl

D. BaO + H2O → Ba(OH)2


………………………….

Trên đây trung học phổ thông Sóc Trăng đã biên soạn hướng dẫn giải cụ thể Ba + H2O → Ba(OH)2 + H2, sau bội nghịch ứng hóa học rắn Bari rã ra, chiếm được dung dịch làm cho quỳ tím hóa xanh. Mời các bạn học sinh còn hoàn toàn có thể tham khảo các Trắc nghiệm chất hóa học 9, Giải sách bài bác tập Hóa 9, Giải bài bác tập hóa học 9 những môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà shop chúng tôi đã tham khảo và chọn lọc. Với tài liệu lớp 9 này giúp chúng ta rèn luyện thêm tài năng giải đề và làm bài xuất sắc hơn. Chúc chúng ta học tốt.

Xem thêm: Biến Đổi Đơn Giản Biểu Thức Chứa Căn Thức Bậc Hai Tiếp Theo, Giải Bài Tập Toán 9 Bài 7*
*

*

Viết đoạn văn về mái ấm gia đình bằng tiếng Anh (Dàn ý + 37 mẫu)


*

Bộ đề thi tiếng Anh KET


*

Học lực khá nên lựa chọn ngành làm sao khối A


Trả lời Hủy

Email của các bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường phải được ghi lại *

Bình luận *

Tên *

Email *

Trang website

lưu lại tên của tôi, email, và website trong trình duyệt này cho lần phản hồi kế tiếp của tôi.