tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Ba dây dẫn gồm cùng chiều dài, cùng tiết diện. Dây đầu tiên bằng đồng tất cả điện trở R 1 , dây đồ vật hai bằng nhôm có điện trở R 2 , dây thứ cha bằng sắt có điện trở R 3 . Câu trả lời nào dưới đây là đúng khi đối chiếu điện trở của những dây dẫn?

A. R 3 > R 2 > R 1

B. R 1 > R 3 > R 2

C. R 2 > R 1 > R 3

D. R 1 > R 2 > R 3


*

Đáp án A

Điện trở suất của sắt lớn số 1 nên R 3 lớn nhất, của đồng nhỏ xíu nhất phải R 1 bé nhỏ nhất buộc phải R 3 > R 2 > R 1


*

Câu 12/ nhì dây dẫn bởi nhôm bao gồm tiết diện tròn mọi và thuộc chiều lâu năm l, dây đầu tiên có máu diện gấp 3 lần máu diện dây máy hai ( S 1 =3S 2 ). Tỉ số năng lượng điện trở của nhị dây dẫn này là:

A. 9R 1 =R 2B. R 1 =3R 2C. R 1 =9R 2D. R 1 =R 2 /3

 


Hai dây dẫn đồng chất gồm cùng tiết diện, dây trang bị nhấtdài 2m gồm điện trở R, và dây vật dụng hai nhiều năm 6m có điện trở là R,.Hãy so sánh điện trở nhì dây.

Bạn đang xem: Ba dây dẫn có cùng chiều dài cùng tiết diện


Ba dây dẫn tất cả cùng chiều dài, cùng tiết diện. Dây thứ nhất bằng đồng gồm điện trở R1, dây sản phẩm hai bằng nhôm gồm điện trở R2, dây thứ cha bằng sắt gồm điện trở R3. Câu vấn đáp nào dưới đó là đúng khi so sánh điện trở của những dây dẫn?

A. R3 > R2 > R1

B. R1 > R3 > R2

C. R2 > R1 > R3

D. R1 > R2 > R3


 

Câu 1: Một dây dẫn có chiều nhiều năm l và điện trở R. Nếu như nối 4 dây dẫn trên với nhau thì dây mới có điện trở R’ là :

A. R’ = 4R . B. R’=

*
 . C. R’= R+4 . D.R’ = R – 4 .

Câu 2: khi đặt một hiệu điện cầm 12V vào hai đầu một cuộn dây dẫn thì chiếc điện qua nó tất cả cường độ 1,5A. Chiều lâu năm của dây dẫn dùng để làm quấn cuộn dây này là ( hiểu được loại dây dẫn này nếu dài 6m tất cả điện trở là 2 W.) A.l = 24m B. L = 18m . C. L = 12m . D. L = 8m .

Câu 3: hai dây dẫn những làm bằng đồng nguyên khối có cùng tiết diện S. Dây thứ nhất có chiều dài 20cm với điện trở 5W. Dây vật dụng hai gồm điện trở 8W .Chiều nhiều năm dây sản phẩm công nghệ hai là: A. 32cm . B.12,5cm . C. 2cm . D. 23 cm .

Câu 4: nhì dây dẫn được gia công từ thuộc một vật liệu có thuộc tiết diện, tất cả chiều dài lần lượt là l1,l2 . Điện trở tương ứng của chúng thỏa điều kiện :

A.

*
 =
*
. B.
*
 =
*
. C. R1 .R2 =l1 .l2 . D. R1 .l1 = R2 .l2 .

Câu 5: chọn câu vấn đáp sai : Một dây dẫn bao gồm chiều dài l = 3m, điện trở R = 3 W , được thái thành hai dây gồm chiều nhiều năm lần lượt là l1=

*
, l2 =
*
và bao gồm điện trở tương xứng R1,R2 thỏa:

A. R1 = 1W .

B. R2  =2W .

C. Điện trở tương tự của R1 mắc tuy vậy song cùng với R2 là R SS =

*
W .

D. Điện trở tương đương của R1 mắc nối liền với R2 là Rnt = 3W .

Câu 6: Hai dây dẫn bằng đồng đúc có cùng chiều dài. Dây trước tiên có huyết diện S1 = 0.5mm2 và 

R1  =8,5 W .Dây vật dụng hai tất cả điện trở R2 = 127,5W , tất cả tiết diện S2 là : A.S2 = 0,33 mm2 B. S2 = 0,5 mm2 C. S2 = 15 mm2 D. S2 = 0,033 mm2.

Câu 7: Một dây dẫn bằng đồng có điện trở 9,6W cùng với lõi tất cả 30 tua đồng mảnh có tiết diện như nhau. Điện trở của mỗi gai dây miếng là:

A. R = 9,6 W . B. R = 0,32 W . C. R = 288 W . D. R = 28,8 W .

Câu 8: nhị dây dẫn gần như làm bằng đồng có thuộc chiều lâu năm l . Dây trước tiên có tiết diện S với điện trở 6W .Dây thiết bị hai gồm tiết diện 2S. Điện trở dây thứ hai là: A. 12 W . B. 9 W . C. 6 W . D. 3 W .

Câu 9:Hai dây dẫn hình trụ được làm từ cùng một vật liệu, có cùng chiều nhiều năm , gồm tiết diện theo thứ tự là S1,S2 ,diện  trở tương xứng của chúng thỏa điều kiện:

A.

*
=
*
. B.
*
=
*
. C.
*
. D.
*
.

Câu 10: Một tua dây làm cho bằng sắt kẽm kim loại dài l1 =150 m, tất cả tiết diện S1 =0,4 mm2 và bao gồm điện 

trở R1 bằng 60 W. Hỏi một dây không giống làm bởi kim lọai đó dài l2= 30m gồm điện trở R2=30W thì

có tiết diện S2 là A. S2 = 0,8mm2 B. S2 = 0,16mm2 C. S2 = 1,6mm2 D. S2 = 0,08 mm2

Câu 11:  Biến trở là một linh phụ kiện :

A. Dùng để chuyển đổi vật liệu dây dẫn trong mạch.

B. Dùng để làm điều chỉnh cường độ dòng điện trong mạch .

C. Dùng để điều chỉnh hiệu điện nuốm giữa nhì đầu mạch .

D. Cần sử dụng để chuyển đổi khối lượng riêng biệt dây dẫn vào mạch .

Câu 12: Khi dịch rời con chạy hoặc tay tảo của biến trở, đại lượng nào sau đây sẽ chuyển đổi :

A. Tiết diện dây dẫn của biến chuyển trở .

B. Điện trở suất của chất làm biến hóa trở của dây dẫn .

C. Chiều nhiều năm dây dẫn của vươn lên là trở .

D. ánh sáng của trở nên trở .

Câu 13: trên một đổi mới trở gồm ghi 50 W - 2,5 A . Hiệu năng lượng điện thế lớn số 1 được phép để lên trên hai đầu dây thắt chặt và cố định của biến trở là:

A.U = 125 V . B. U = 50,5V . C.U= 20V . D. U= 47,5V .

Câu 14: Một năng lượng điện trở con chạy được quấn bởi dây hợp kim nicrôm bao gồm điện trở suất 

r = 1,1.10-6  W.m, đường kính tiết diện d1 = 0,5mm,chiều lâu năm dây là 6,28 m. Điện trở lớn số 1 của biến đổi trở là:

A. 3,52.10-3 W . B. 3,52 W . C. 35,2 W . D. 352 W .

Câu 15: tuyên bố nào dưới đây đúng tốt nhất khi nói về mối liên hệ giữa cường độ loại điện qua 1 dây dẫn và hiệu điện núm giữa nhị đầu dây dẫn đó?

A. Cường độ loại điện sang một dây dẫn tỉ lệ với hiệu điện cầm giữa nhì đầu dây dẫn đó.

B. Cường độ chiếc điện chạy sang một dây dẫn tỉ lệ thành phần thuận với hiệu điện núm giữa nhì đầu dây dẫn đó.

C. Cường độ cái điện qua 1 dây dẫn tỉ lệ thành phần nghịch với hiệu điện thay giữa nhị đầu dây dẫn đó.

D. Cường độ cái điện sang một dây dẫn ko tỉ lệ cùng với hiệu điện ráng giữa nhì đầu dây dẫn đó.

Câu 16: lúc hiệu điện chũm giữa hai đầu dây dẫn tăng thì:

A. Cường độ loại điện chạy qua dây dẫn không cố đổi.

B. Cường độ cái điện chạy qua dây dẫn giảm tỉ lệ cùng với hiệu điện thế.

C. Cường độ mẫu điện chạy qua dây dẫn có lúc tăng, lúc giảm.

D. Cường độ loại điện chạy qua dây dẫn tăng tỉ trọng với hiệu điện thế.

Câu 16: Hiệu điện vắt giữa nhị đầu dây dẫn giảm bao nhiêu lần thì

A. Cường độ loại điện chạy qua dây dẫn không nắm đổi.

B. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn có lúc tăng, cơ hội giảm.

C. Cường độ mẫu điện chạy qua dây dẫn giảm từng ấy lần.

D. Cường độ chiếc điện chạy qua dây dẫn tăng từng ấy lần.

Câu 17: Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc vào của cường độ cái điện vào hiệu điện núm giữa hai đầu dây dẫn bao gồm dạng là

A. Một mặt đường thẳng trải qua gốc tọa độ. C Một đường thẳng không trải qua gốc tọa độ .

B. Một con đường cong trải qua gốc tọa độ. D Một đường cong không trải qua gốc tọa độ.

Câu 18: Để tò mò sự dựa vào của cường độ cái điện vào hiệu điện cố gắng giữa nhì đầu dây dẫn ta thực hiện thí nghiệm

A. Đo hiệu điện thay giữa hai đầu dây dẫn với rất nhiều cường độ dòng điện không giống nhau.

B. Đo cường độ mẫu điện chạy qua dây dẫn ứng với những hiệu điện thế khác nhau đặt vào nhì đầu dây dẫn.

C. Đo điện trở của dây dẫn với phần đa hiệu điện ráng khác nhau.

D. Đo năng lượng điện trở của dây dẫn với rất nhiều cường độ cái điện khác nhau.

Câu 19: Khi biến hóa hiệu điện rứa giữa hai đầu dây dẫn, cường độ chiếc điện chạy qua dây dẫn bao gồm mối quan liêu hệ:

A. Tỉ lệ thành phần thuận với hiệu điện cố gắng giữa nhì đầu dây dẫn đó.

B. Tỉ lệ nghịch cùng với hiệu điện thay giữa nhì đầu dây dẫn đó.

C. Chỉ tỉ lệ khi hiệu điện nuốm giữa nhì đầu dây dẫn kia tăng.

Xem thêm: Bài Phân Tích Đoạn 1 Của Bài Đại Cáo Bình Ngô Đại Cáo Hay Nhất

D. Ko tỉ lệ với hiệu điện cầm giữa hai đầu dây dẫn đó.

Câu 20: Cường độ cái điện qua đèn điện tỉ lệ thuận với hiệu điện cố kỉnh giữa nhì đầu nhẵn đèn. Điều đó tức là nếu hiệu điện cố kỉnh tăng 1,2 lần thì