Giải bài xích tập trang 9 bài xích 2 một số oxit đặc biệt quan trọng Sách giáo khoa (SGK) hóa học 9. Câu 1: Viết phương trình hóa học cho mỗi đổi khác sau...

Bạn đang xem: Bài 1 trang 11 sgk hóa 9


Bài 1 trang 11 sgk hóa học 9

Viết phương trình hóa học mang lại mỗi biến đổi sau:

*

Bài giải:

(1) S + O2 → SO2

(2) SO2 + CaO → CaSO3

(3) SO2 + H2O → H2SO3

(4) H2SO3 + Na2O → Na2SO4 + H2O

(5) Na2SO3 + H2SO4 → Na2SO4 + SO2 + H2O

(6) SO2 + 2NaOH → Na2SO3 + H2O

Bài 2 trang 11 sgk chất hóa học 9

Hãy nhận thấy từng chất trong mỗi nhóm hóa học sau bằng phương pháp hóa học

a) Hai chất rắn white color là CaO cùng P2O5

b) Hai chất khí ko màu là SO2 với O2

Viết các phương trình hóa học.

Bài giải:

a) chan nước vào nhì ống nghiệm có chứa CaO và P2O5. Sau đó cho quỳ tím vào mỗi dung dịch:

- dung dịch nào làm chuyển màu quỳ tím thành xanh là dung dịch bazơ, chất lúc đầu là CaO.

- hỗn hợp nào làm chuyển màu sắc quỳ tím thành đỏ là hỗn hợp axit, chất ban sơ là P2O5 

CaO + H2O → Ca(OH)2

P2O5 + 3H2O → 2H3PO4

b) Dẫn theo thứ tự từng khí vào dung dịch nước vôi trong, nếu có kết tủa xuất hiện thì khí dẫn vào là SO2

SO2 + Ca(OH)2 → CaSO3 + H2O

Nếu không có hiện tượng gì thì khí đem vào là khí O2. Để khẳng định là khí O2 ta dùng que đóm còn than hồng, que đóm sẽ bùng cháy trong khí oxi.

Bài 3 trang 11 sgk chất hóa học 9

 Có gần như khí độ ẩm (khí có lần tương đối nước): cacbon đioxit, hiđro, oxi, lưu huỳnh đioxit. Khí nào hoàn toàn có thể được làm cho khô bằng canxi oxit ? Giải thích.

Bài giải:

Làm thô một chất là một số loại nước ra khỏi chất đó mà lại không làm chất đó trở thành chất khác.

Như vậy CaO chỉ có tác dụng khô phần đa chất không tồn tại phản ứng hóa học với CaO, đó là những chất H2, O2. Mọi chất không có tác dụng khô bởi CaO là CO2 với SO2, vì có phản ứng với CaO:

CaO + SO2 → CaSO3

CaO + CO2 → CaCO3

Bài 4 trang 11 sgk chất hóa học 9

Có các chất khí sau: CO2, H2, O2, SO2, N2. Hãy cho biết thêm chất như thế nào có đặc điểm sau:

a) nặng rộng không khí.

b) nhẹ hơn không khí

c) cháy được trong ko khí.

d) tính năng với nước tạo thành thành dung dịch axit

e) làm đục nước vôi trong

g) đổi màu giấy quỳ tím độ ẩm thành đỏ.

Bài giải:

a) phần nhiều khí nặng rộng không khí:CO2 , O2, SO2

b) các khí nhẹ hơn không khí: H2 , N2

c) Khí cháy được trong không khí: H2

d) phần lớn khí chức năng với nước sinh sản thành hỗn hợp axit

e) có tác dụng đục nước vôi vào : CO2, SO2

g) Đổi color giấy quỳ tím độ ẩm thành đỏ : CO2, SO2

Bài 5 trang 11 sgk chất hóa học 9

Khí lưu huỳnh đioxit được tạo thành từ bỏ cặp chất nào tiếp sau đây ?

a) K2SO3 với H2SO4. B) K2SO4 và HCl. C) Na2SO3 và NaOH

d) Na2SO4 với CuCl2. E) Na2SO3 và NaCl.

Viết phương trình hóa học.

Xem thêm: Top 6 Cách Bày Bàn Thờ Ngày Tết Đầy Đủ Và Chu Đáo Cúng Gia Tiên

Bài giải:

Trong những cặp chất cho, SO2 chỉ tạo thành từ cặp chất K2SO3 và H2SO4, vì gồm phản ứng xuất hiện SO2:

K2SO3 + H2SO4 → K2SO4 + SO2 + H2O

Bài 6 trang 11 sgk hóa học 9

Dẫn 112 ml khí SO2 (đktc) trải qua 700 ml dung dịch Ca(OH)2 có nồng độ 0,01 M, sản phẩm là muối can xi sunfit.