(m_BaCl_2 = dfracm_ddBaCl_2.C\% 100\% = dfrac200.5\% 100\% = 10,(g))

mdd = mnước + mchất tan

Khối lượng nước tất cả trong hỗn hợp là: 200 - 10 = 190 (g)

Vậy tổng hợp 10 gam BaCl2 vào 190 gam nước ta sẽ thu được 200 gam dung dịch BaCl2 5% 

Đáp án B

magmareport.net
Bạn đang xem: Bài 1 trang 145 hóa 8

*
Bình luận
*
chia sẻ
Bài tiếp theo
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

sự việc em chạm mặt phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải cực nhọc hiểu Giải sai Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp magmareport.net
Xem thêm: Lời Bài Hát Em Đừng Đi Nhạc Hoa Lời Việt, Bài Hát: Em Đừng Đi

Cảm ơn các bạn đã thực hiện magmareport.net. Đội ngũ giáo viên cần nâng cao điều gì để chúng ta cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad rất có thể liên hệ cùng với em nhé!


Đăng ký để nhận lời giải hay với tài liệu miễn phí

Cho phép magmareport.net nhờ cất hộ các thông báo đến các bạn để nhận được các giải thuật hay cũng như tài liệu miễn phí.