Có cha lọ không nhãn đựng ba chất lỏng là : rượu etylic, axit axetic, dầu ăn uống tan vào rượu etylic. Chỉ cần sử dụng nước và quỳ tím, hãy phân biệt những chất lỏng trên.
Bạn đang xem: Bài 4 trang 149 hóa 9

Lời giải chi tiết

- Trích mẫu thử và đánh số máy tự

- thứu tự nhúng quỳ tím vào 3 mẫu thử trên

+ mẫu mã làm quỳ tím hóa đỏ là axit axetic

+ 2 mẫu mã còn lại không có hiện tượng gì

- cho hai hóa học lỏng sót lại cho vào nước, hóa học nào tan hoàn toàn đó là rượu etylic, còn sót lại là tất cả hổn hợp dầu ăn uống tan vào rượu etylic

magmareport.net


*
Bình luận
*
chia sẻ
Bài tiếp theo sau
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

vụ việc em chạm chán phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải khó khăn hiểu Giải sai Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp magmareport.net


Cảm ơn chúng ta đã thực hiện magmareport.net. Đội ngũ thầy giáo cần nâng cấp điều gì để chúng ta cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad hoàn toàn có thể liên hệ cùng với em nhé!
Xem thêm: Vẽ Sơ Đồ Tổ Chức Bộ Máy Nhà Nước Thời Tần, Vẽ Sơ Đồ Tổ Chức Bộ Máỵ Nhà Nước Thời Tần

*

Đăng cam kết để nhận giải thuật hay với tài liệu miễn phí

Cho phép magmareport.net gởi các thông báo đến bạn để nhận được các giải thuật hay tương tự như tài liệu miễn phí.