- Áp dụng phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm những hạng tử và phương pháp dùng hằng đẳng thức.

Bạn đang xem: Bài 48 trang 22 sgk toán 8 tập 1

- Áp dụng những hằng đẳng thức:

(left( A + B ight)^2 = A^2 + 2AB + B^2)

(A^2 - B^2 = left( A - B ight)left( A + B ight))

Lời giải chi tiết:

(eqalign&; x^2 + 4x - y^2 + 4 cr & = (x^2 + 4x + 4) - y^2 cr & = left( x^2 + 2.x.2 + 2^2 ight) - y^2 cr & = left( x + 2 ight)^2 - y^2 cr & = left( x + 2 - y ight)left( x + 2 + y ight) cr )


LG b

(3x^2 + 6xy + 3y^2 - 3z^2);

Phương pháp giải:

- Áp dụng phân tích nhiều thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm những hạng tử và phương thức dùng hằng đẳng thức.

- Áp dụng các hằng đẳng thức:

(left( A + B ight)^2 = A^2 + 2AB + B^2)

(A^2 - B^2 = left( A - B ight)left( A + B ight))

Lời giải đưa ra tiết:

(eqalign& ,,3x^2 + 6xy + 3y^2 - 3z^2 cr & = 3.left( x^2 + 2xy + y^2 - z^2 ight) cr & = 3.left< left( x^2 + 2xy + y^2 ight) - z^2 ight> cr & = 3.left< left( x + y ight)^2 - z^2 ight> cr & = 3left( x + y - z ight)left( x + y + z ight) cr )


LG c

(x^2 - 2xy + y^2 - z^2 + 2zt - t^2).

Phương pháp giải:

- Áp dụng phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm các hạng tử và cách thức dùng hằng đẳng thức.

Xem thêm: Bộ Đề Toán Lớp 3 Giữa Kì 1 Lớp 3, Bộ Đề Thi Giữa Học Kì 1 Môn Toán Lớp 3 Năm 2019

- Áp dụng các hằng đẳng thức:

(left( A - B ight)^2 = A^2 - 2AB + B^2)

(A^2 - B^2 = left( A - B ight)left( A + B ight))

Lời giải chi tiết:

(eqalign& ,,x^2 - 2xy + y^2 - z^2 + 2zt - t^2 cr & = left( x^2 - 2xy + y^2 ight) + left( - z^2 + 2zt - t^2 ight) cr & = left( x^2 - 2xy + y^2 ight) - left( z^2 - 2zt + t^2 ight) cr & = left( x - y ight)^2 - left( z - t ight)^2 cr & = left< left( x - y ight) - left( z - t ight) ight>.left< left( x - y ight) + left( z - t ight) ight> cr & = left( x - y - z + t ight)left( x - y + z - t ight) cr )

magmareport.net


*
Bình luận
*
chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.5 trên 387 phiếu
Bài tiếp theo
*


Luyện bài bác Tập Trắc nghiệm Toán 8 - coi ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI phầm mềm ĐỂ xem OFFLINE


*
*

Bài giải đang rất được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
sự việc em gặp mặt phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải khó khăn hiểu Giải không nên Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp magmareport.net


gởi góp ý Hủy vứt
× Báo lỗi

Cảm ơn bạn đã áp dụng magmareport.net. Đội ngũ cô giáo cần nâng cấp điều gì để các bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad hoàn toàn có thể liên hệ cùng với em nhé!


Họ với tên:


nhờ cất hộ Hủy bỏ
Liên hệ cơ chế
*

*
*

*
*

*

*

Đăng ký kết để nhận giải mã hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép magmareport.net giữ hộ các thông báo đến chúng ta để nhận thấy các giải mã hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.