Chứng minh rằng từ tỉ lệ thức(dfracab = dfraccd )((a - b e 0, c - d e 0))ta rất có thể suy ra tỉ trọng thức(dfraca + ba - b = dfracc + dc-d)
Bạn đang xem: Bài 63 trang 31 sgk toán 7 tập 1

Ta có:(dfracab = dfraccd Rightarrow dfracac = dfracbd)

Áp dụng đặc điểm dãy tỉ số bởi nhau, ta có:

(dfracac = dfracbd = dfraca+bc + d = dfraca - bc-d)

(Rightarrow dfraca + ba - b = dfracc + dc-d)

Lưu ý:Từ hàng tỉ số bởi nhau(dfracab = dfraccd = dfracef)ta suy ra:(dfracab = dfraccd = dfraca + c + e b + d +f = dfraca-c +eb-d+f.)(Giả thiết những tỉ số đều có nghĩa)


*

Tham khảo lời giải các bài bác tập bài bác 8: đặc điểm của dãy tỉ số cân nhau - rèn luyện (trang 31) khác • Giải bài 54 trang 30 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 tra cứu hai... • Giải bài bác 55 trang 30 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 tìm hai... • Giải bài xích 56 trang 30 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Tính diện tích s của... • Giải bài 57 trang 30 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 số viên bi của bố bạn... • Giải bài xích 58 trang 30 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 nhì lớp(7A)... • Giải bài bác 59 trang 31 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 cố tỉ số thân các... • Giải bài xích 60 trang 31 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Tìm(x)trong... • Giải bài bác 61 trang 31 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Tìm cha số(x, y,... • Giải bài xích 62 trang 31 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 kiếm tìm hai... • Giải bài 63 trang 31 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 chứng minh rằng từ tỉ... • Giải bài xích 64 trang 31 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Số học sinh bốn...
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 7 theo chương •Chương 1: Số hữu tỉ. Số thực - Đại số 7 •Chương 1: Đường trực tiếp vuông góc. Đường thẳng tuy nhiên song - Hình học 7 •Chương 2: Hàm số và đồ thị - Đại số 7 •Chương 2: Tam giác - Hình học tập 7 •Chương 3: thống kê - Đại số 7 •Chương 3: dục tình giữa các yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy vào tam giác - Hình học tập 7 •Chương 4: Biểu thức đại số - Đại số 7
bài trước bài sau
Giải bài xích tập SGK Toán 7
Bài 8: đặc điểm của dãy tỉ số đều bằng nhau - rèn luyện (trang 31)
• Giải bài bác 54 trang 30 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài xích 55 trang 30 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài bác 56 trang 30 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài xích 57 trang 30 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài 58 trang 30 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài 59 trang 31 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài bác 60 trang 31 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài bác 61 trang 31 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài xích 62 trang 31 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài 63 trang 31 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài 64 trang 31 - SGK Toán lớp 7 Tập 1


Xem thêm: Top 14 Bài Phân Tích Mị Trong Vợ Chồng A Phủ " Của Tô Hoài, Phân Tích Nhân Vật Mị Hay Nhất (18 Mẫu)

Chương 1: Số hữu tỉ. Số thực Chương 1: Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song Chương 2: Hàm số cùng đồ thị Chương 2: Tam giác Chương 3: những thống kê Chương 3: quan hệ giữa những yếu tố vào tam giác. Những đường đồng quy trong tam giác Chương 4: Biểu thức đại số