Oxi thoải mái và tự nhiên là một lếu láo hợp những đồng vị: 99,757% 16O; 0,039% 17O; 0,204% 18O. Tính số nguyên tử của mỗi một số loại đồng vị khi có một nguyên tử 17O.

Bạn đang xem: Bài 7 sgk hóa 10 trang 14


Lời giải đưa ra tiết

Giả sử bao gồm 10 000 nguyên tử O. Số nguyên tử của mỗi đồng vị là:

99,757% 16O (Rightarrow) 99757 nguyên tử 16O

0,039% 17O (Rightarrow) 39 nguyên tử 17O

0,204% 18O (Rightarrow) 204 nguyên tử 18O 

Khi tất cả một nguyên tử 17O thì số nguyên tử:

16O là: (99757 over 39 approx 2558) nguyên tử.

18O là: (204 over 39 approx 5) nguyên tử.

Xem thêm: Sự Khác Nhau Giữa Thông Tư 200 Và Quyết Định 48 Của Bộ Tài Chính

magmareport.net


*
Bình luận
*
chia sẻ
Bài tiếp sau
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

sự việc em gặp phải là gì ?

Sai chính tả Giải cực nhọc hiểu Giải không nên Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp magmareport.net


Cảm ơn chúng ta đã sử dụng magmareport.net. Đội ngũ thầy giáo cần nâng cấp điều gì để các bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad hoàn toàn có thể liên hệ với em nhé!


*

Đăng ký kết để nhận giải mã hay và tài liệu miễn phí

Cho phép magmareport.net giữ hộ các thông tin đến chúng ta để nhận ra các giải mã hay cũng như tài liệu miễn phí.