a) Khí hiđro sunfua H2S và khí diêm sinh đioxit SO2 không cùng tồn trên trong một bình chứa bởi vì H2S là chất khử mạnh, SO2 là chất oxi hóa.

Bạn đang xem: Bài 7 trang 147 sgk hóa 10

2H2S + SO2 -> 3S + 2H2O.

b) Khí oxi O2 với khí Cl2  có thể lâu dài trong một bình chứa bởi vì O2 không tính năng trực tiếp với Cl2.

c) Khí HI và Cl2 ko tồn tại trong và một bình chứa bởi Cl2 là chất oxi hóa táo bạo và HI là chất khử mạnh.

Cl2 + 2HI -> 2HCl + I2.

Xem thêm: Meaning Of Sound Out Là Gì Và Cấu Trúc Cụm Từ Sound Out Trong Câu

magmareport.net


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Bài tiếp theo sau
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

sự việc em gặp mặt phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải cực nhọc hiểu Giải không nên Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp magmareport.net


Cảm ơn các bạn đã thực hiện magmareport.net. Đội ngũ thầy giáo cần nâng cao điều gì để các bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad rất có thể liên hệ với em nhé!


Đăng ký kết để nhận lời giải hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép magmareport.net gửi các thông tin đến bạn để nhận được các giải mã hay cũng giống như tài liệu miễn phí.