lần chần đêm nay vì sao tôi ai oán ? bi thiết vì trời mưa giỏi bão trong tâm ? Đã mấy thu qua tôi vẫn đi kiếm Để rồi ảm đạm ơi ! nghe giờ mưa đêm Khi bước chân đi lần trong cuộc sống Lời bà mẹ hiền ru còn ghi nhớ khôn nguôi: "Khi lớn bé đi trên vạn nẻo đời Đừng bi tráng khi cơ hội tay còn white tay" Điệp khúc:Mưa ơi ! Mưa ơi ! Còn nhớ thương hoài lưu giữ khi mẹ lo sớm chiều Nhớ thú vui khi thương cảm Đôi tay run run ánh nhìn dịu hiền khô Biết tìm lại chốn nào chị em ơi biết chăng Đêm về quạnh hiu hiu Nghe tiếng mưa rơi mà lại nhớ thương những Đường về đèn khuya in nhẵn cô liêu Ai biết tối nay tôi vẫn mong đợi Tìm lại đa số phút vui ngày thơ ấu


Bạn đang xem: Bài hát không biết đêm nay vì sao tôi buồn


Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.


Xem thêm: Lời Bài Hát Bạn Ơi Có Biết Của Tác Giả Nào, Bài Hát Bạn Ơi Có Biết Của Tác Giả Nào

Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.