- mọi chất năng lượng điện li yếu hèn là các chất lúc tan trong nước chỉ phân li một trong những phần ra ion.
Bạn đang xem: Bài tập 3 hóa 11 trang 7

Lời giải bỏ ra tiết

a) các chất điện li dũng mạnh phân li hoàn toàn nên phương trình điện li và nồng độ các ion trong hỗn hợp như sau:

Ba(NO3)2 → Ba2+ + 2NO-3 0,10M 0,10M 0,20M

HNO3 → H+ + NO-3 0,020M 0,020M 0,020M

KOH → K+ + OH- 0,010M 0,010M 0,010M

b) những chất điện li yếu hèn phân li không trọn vẹn nên phương trình năng lượng điện li như sau:

HClO ( ightleftharpoons) H+ + ClO-

HNO2 ( ightleftharpoons) H+ + NO-2

magmareport.net


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Bài tiếp theo
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

sự việc em gặp gỡ phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải nặng nề hiểu Giải không đúng Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp magmareport.net
Xem thêm: Ôn Tập Công Thức Lượng Giác Lớp 10 Cần Nhớ, Xem Bảng Công Thức Lượng Giác Đầy Đủ

Cảm ơn bạn đã sử dụng magmareport.net. Đội ngũ giáo viên cần cải thiện điều gì để chúng ta cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad rất có thể liên hệ cùng với em nhé!


Đăng cam kết để nhận lời giải hay với tài liệu miễn phí

Cho phép magmareport.net giữ hộ các thông báo đến bạn để nhận thấy các giải thuật hay cũng như tài liệu miễn phí.