Chương 1 cùng chương 2 là nội dung kỹ năng và kiến thức trọng trung ương trong sinh học tập 12. Trong bài bác này họ áp dụng kiến thức định hướng để giải quyết các dạng bài tập cơ phiên bản và nâng cấp trong 2 chương.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

A. Lý thuyết

I. Kỹ năng chương 1

Gen và các cơ chế di truyền: nhân đôi ADN, phiên mã dịch mãCấu trúc gen và lý lẽ điều hòa genCác biến đổi dị: bỗng dưng biến gen, thốt nhiên biến NST 

II. Kiến thức và kỹ năng chương 2

Quy phương pháp di truyền của Menđen: quy biện pháp phân li, quy chế độ phân li độc lậpTương tác gene và ảnh hưởng đa hiệu của genLiên kết gen và hoán vị genDi truyền links với giới tính với di truyền bên cạnh nhân

Câu 1 (chương 1): Trang 64 - sgk Sinh học tập 12

Dưới đây là một phần trình từ bỏ nuclêôtit của một mạch trong gen

3".... TATGGGXATGTAATGGGX .... 5"

a) Hãy khẳng định trình từ bỏ nuclêôtit của:

Mạch ADN bổ sung trong ren với mạch nói trên.mARN được phiên mã từ mạch khuôn trên.

Bạn đang xem: Bài tập chương 1 sinh 12

b) có bao nhiêu côđon trong mARN?

c) Liệt kê các bộ ba đối mã với mỗi các côđon đó.


Câu 2 (chương 1): Trang 64 - sgk Sinh học tập 12

a) những côđon nào trong mARN mã hoá glixin?

b) tất cả bao nhiêu côđon mã hoá lizin? Đối với từng côđon hãy viết bộ tía đối mã xẻ sung.

c) khi côđon AAG trên mARN được dịch mã thì axit amin nào được bổ sung cập nhật vào chuỗi pôlipeptit?


Câu 3 (chương 1): Trang 64 - sgk Sinh học 12

Một đoạn chuỗi pôlipeptit là Arg-Gly-Ser-Phe-Val-Asp-Arg được mã hoá vì đoạn ADN sau:

- G G X T A G X T G X T T X T T T G G G G A -

- X X G A T X G A X G A A G A A A X X X X T -

Mạch như thế nào là mạch khuôn mã gốc? Đánh lốt mỗi mạch bởi hướng đúng của nó (5’ → 3’ xuất xắc 3’ → 5’).


Câu 4 (chương 1): Trang 64 - sgk Sinh học tập 12

Một đoạn pôlipeptit gồm các axit amin sau: ....... Val-Trp-Lys-Pro...

Biết rằng các axit amin được mã hóa bởi những bộ bố sau :

Val : GUU ; Trp : UGG ; Lys : AAG ; Pro : XXA

a. Bao nhiêu côđon bắt buộc cho bài toán đặt các axit amin này vào mã hoá cho chuỗi đoạn pôlipeptit được tổng phù hợp đó?

b. Viết trình tự các nuclêôtit khớp ứng trên mARN.


Câu 5 (chương 1): Trang 65 - sgk Sinh học 12

Một đoạn mARN có trình tự những nuclêôtit như sau:

... XAUAAGAAUXUUGX....

a. Viết trình tự nuclêôtit của ADN đã tạo thành đoạn mARN này.

b. Viết 4 axit amin hoàn toàn có thể được dịch mã tự điểm mở màn cùa đoạn mARN trên.

c. Cho rằng đột biến thay thế nuclêôtit xẩy ra trong ADN ban sơ làm đến nuclêôtit đồ vật 3 là u của mARN được thay bởi G:

5""..... XAG* AAGAAỨXUUGX..T,.. .3""

Hãy viết trình trường đoản cú axit amin của chuỗi pôlipeptit được tổng hợp từ đoạn gen bị chuyển đổi trên.

d. Cho rằng việc bổ sung thêm 1 nuclêôtit xảy ra trong ADN ban sơ làm mang lại G được bổ sung thêm vào thân nuclêôtit máy 3 cùng thứ 4 của mARN này:

.....XAUG*AAGAAUXUUGX....

Hãy viết trình trường đoản cú axit amin của chuỗi pôlipeptit được tổng đúng theo từ đoạn gene bị biến đổi trên.

e. Trên đại lý những thông tin ở (c) cùng (d), loại đột nhiên biến nào trong ADN có ảnh hưởng lớn hơn lên prôtêin được dịch mã (thay nắm nuclêôtit tốt thêm nuclêôtit)? Giải thích.


=> Xem trả lời giải

Câu 6 (chương 1): Trang 65 - sgk Sinh học 12

Số lượng NST lưỡng bội của một chủng loại 2n = 10. Đột biến rất có thể tạo ra về tối đa từng nào loại thể ba ở loài này? 


=> Xem lý giải giải

Câu 7 (chương 1): Trang 65 - sgk Sinh học tập 12

Giả sử rằng sống cây cà độc dược thuộc loại thể ba nhiễm về NST số 2 (sự bất cặp của những NST số 2 trong quá trình giảm phân xẩy ra theo thứ hạng hai NST số 2 bắt song với nhau với NST số 2 còn sót lại đứng một mình). đưa sử sự phối hợp và phân li giữa những NST xảy ra hoàn toàn ngẫu nhiên.

Có bao nhiêu loại cây con có thể đtrợc hiện ra và mỗi các loại chiếm tỉ lệ bao nhiêu khi cây tía nhiễm bên trên được thụ phấn bằng phấn của cây lưỡng bội binh thường.


=> Xem giải đáp giải

Câu 8 (chương 1): Trang 66 - sgk Sinh học tập 12

Bộ lưỡng bội NST của một loại sinh đồ vật 2n = 24.

a. Có bao nhiêu NST được dự đoán ở thể 1-1 bội, thể tam bội cùng thể tứ bội?

b. Trong các dạng đa bội trên, dạng như thế nào là đa bội lẻ, dạng như thế nào là đa bội chẵn?

c. Nếu chế độ hình thành các dạng đa bội trên.


=> Xem hướng dẫn giải

Câu 9 (chương 1): Trang 66 - sgk Sinh học 12

Những phân tích di truyền tế bào học cho biết thêm rằng, có 2 loài chuối khác nhau: chuối rừng lưỡng bội với chuối đơn vị trồng tam bội. Ở đầy đủ loài này, gene A khẳng định thân cao, trội hoàn toàn so cùng với alen a xác định thân thấp. Lúc gây chợt biến nhân tạo, bạn ta thu được một số dạng tứ bội và các dạng này chỉ tạo những giao tử lưỡng bội có tác dụng sống.

a. Xác định tác dụng phân li về hình dáng gen với kiểu hình ờ những phép lai sau:

 Aaaa x Aaaa

 AAaa x AAaa

b. Hãy cho thấy thêm một sổ sệt điểm quan trọng khác nhau làm việc chuối rừng và chuối nhà.

c. Thử giải thích bắt đầu và vượt trình mở ra chuối nhà.


=> Xem hướng dẫn giải

Câu 1 (chương 2): Trang 66 - sgk Sinh học 12

Bệnh phêninkêtô niệu ở người là vì một gen lặn nằm ở NST thường hiện tượng và di truyền theo quy lý lẽ Menđen. Một người đàn ông gồm cô em gái mắc bệnh lấy một người bà xã có người anh trai bị bệnh. Cặp vợ ông xã này lo sợ con mình sinh ra sẽ ảnh hưởng bệnh. Hãy tính phần trăm để cặp vợ ông xã này sinh đứa con đầu lòng bị bệnh? Biết rằng, ngoài người em ông chồng và anh vợ bị bệnh dịch ra, cả bên vk và bên ông chồng không còn ai không giống bị bệnh.


=> Xem lí giải giải

Câu 2 (chương 2): Trang 66 - sgk Sinh học 12

Trong phép lai giữa hai cá thể có hình dạng gen sau đây:

AaBbCcDdEe x aaBbccDdee

Các cặp ren quy định các tính trạng không giống nhau nằm trên những cặp NST tương đương khác nhau. Hãy cho biết:

a. Tỉ trọng đời con tất cả kiểu hình trội về 5 tính trạng là bao nhiêu?

b. Tỉ lệ đời con gồm kiểu hình giống bà mẹ là bao nhiéu?

c. Tỉ trọng đời con có kiểu gene giống tía là bao nhiêu?


=> Xem lý giải giải

Câu 3 (chương 2): Trang 66 - sgk Sinh học tập 12

Bệnh mù màu đỏ và xanh lục làm việc người là do một gen lãn links với NST X. Một phụ nữ thông thường có cha bị mù màu rước mội người ông chồng bị mù màu.

a. Xác suất để đứa con đầu lòng của cặp vợ ck này là nam nhi bị dịch mù màu sắc là bao nhiêu?

b. Xác suất để đứa con đầu lòng của cặp vợ ông xã này là phụ nữ bị căn bệnh mù màu là bao nhiêu?


=> Xem chỉ dẫn giải

Câu 4 (chương 2): Trang 67 - sgk Sinh học 12

Người ta lai một bé ruồi loại mắt nâu và cánh ngắn, đem từ dòng ruồi thuần chủng cùng với một nhỏ ruồi đực thuần chủng tất cả mắt đỏ, cánh dài. Đời F1 có các kiểu bên cạnh đó sau: cục bộ ruồi cái gồm mắt đỏ, cánh lâu năm còn tổng thể ruồi đực tất cả mắt đỏ dẫu vậy cánh ngắn.

Cho các con con ruồi đực và mẫu F1 giao hợp naẫu nhiên với nhau người ta chiếm được F2 với tỉ lệ loại hình cả ở nhì giới như sau:

3/8 mắt đỏ, cánh dài.3/8 đôi mắt đỏ, cánh ngắn.1/8 mắt nâu, cánh dài.1/8 đôi mắt nâu, cánh ngắn.

Từ tác dụng lai nói bên trên hãy xác minh kiểu gen của con ruồi bố, mẹ. F1 và những con ruồi F2.

Biết rằng mỗi tính trạng được vẻ ngoài bởi một gen.


=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5 (chương 2): Trang 67 - sgk Sinh học tập 12

Nếu bao gồm hai mẫu ruồi giấm thuần chúng, một dòng có kiểu hình mát nủu và một dòng có kiểu hình đôi mắt đỏ son. Làm cố gắng nào hoàn toàn có thể biết được lôcut gen nguyên tắc tính trạng màu mắt này là nẳm trên NST thường, NST giới tính X xuất xắc trong ti thể?


=> Xem gợi ý giải

Câu 6 (chương 2): Trang 67 - sgk Sinh học 12

Lai hai loại cây thuần chủng đều sở hữu hoa white với nhau, bạn ta thu được thế hệ sau 100% số cây con tất cả hoa màu sắc đò. Từ tác dụng lai này ta hoàn toàn có thể rút ra kết luận gì?

A. Những alen dụng cụ hoa trắng ở 2 dòng cây cha mẹ là alen với nhau.

B. Color hoa đỏ mở ra là do hiệu quả của sự tương tác cộng gộp.

C. Những alen phương tiện hoa trắng ở cả 2 dòng cây cha mẹ là không alen với nhau.

Xem thêm: Danh Sách Các Chất Kết Tủa Thường Gặp Và Màu Sắc Nhận Biết Của Chúng

D. Họ chưa thể đúc rút được kết luận gì.


=> Xem lý giải giải

Câu 7 (chương 2): Đối với các loài sinh sản hữu tính, tía hoặc người mẹ di truyền tuyệt hảo sang cho con là:

A. Tính trạng

B. Hình trạng hình

C. Vẻ bên ngoài gen

D. Alen


=> Xem lý giải giải
=> Trắc nghiệm sinh học 12 bài xích 15: bài tập chương 1 với chương 2 (P2)
sh12b

Bài cùng nhà đề


Giải bài bác 8 sinh 12: Quy mức sử dụng Menđen: Quy vẻ ngoài phân li
Giải bài xích 9 sinh 12: Quy vẻ ngoài của Menđen: Quy khí cụ phân li chủ quyền
Giải bài bác 10 sinh 12: cửa hàng gen và tác động ảnh hưởng đa hiệu của gen
Giải bài bác 11 sinh 12: link gen và hoán vị gen
Giải bài bác 12 sinh 12: Di truyền links với giới tính với di truyền ngoài nhân
Giải bài xích 13 sinh 12: Ảnh tận hưởng của môi trường thiên nhiên lên sự biểu thị của gene
Giải bài bác 15 sinh 12: bài bác tập chương 1 với chương 2

Giải những môn học khác


Giải sách giáo khoa lớp 12


Soạn văn 12 tập 1
Soạn văn 12 tập 2
Soạn văn 12 tập 1 giản lược
Soạn văn 12 tập 2 giản lược
Giải tích lớp 12
Hình học tập lớp 12
Hoá học 12
Giải GDCD 12
Giải sgk sinh học tập 12
Lịch sử 12
Giải sgk đồ vật lí 12
Địa lí 12
Sgk giờ đồng hồ Anh 12
Tiếng Anh 12 - sách mới

Trắc nghiệm lớp 12


Trắc nghiệm toán 12
Trắc nghiệm hóa học 12
Trắc nghiệm vật lý 12
Trắc nghiệm sinh học 12
Trắc nghiệm tiếng Anh 12
Trắc nghiệm ngữ văn 12
Trắc nghiệm địa lý 12
Trắc nghiệm lịch sử dân tộc 12
Trắc nghiệm GDCD 12

Chuyên đề lớp 12


Chuyên đề Hoá 12
Chuyên đề Văn 12
Chuyên đề Toán 12
Chuyên đề Sinh 12
Chuyên đề Địa lí 12

Đề ôn thi lớp 12


Đề ôn thi Toán 12
Đề thi Hoá 12
Đề thi đồ vật Lý 12
Đề thi Sinh 12
Đề thi giờ Anh 12
Đề thi văn 12
Đề ôn thi GDCD 12
Đề thi lịch sử dân tộc 12
Đề thi Địa lí 12

Tài liệu tìm hiểu thêm 12


Văn chủng loại 12
Tập bản đồ địa lí 12

Bình luận


PHẦN 5: DI TRUYỀN HỌC

CHƯƠNG I: CƠ THỂ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ


CHƯƠNG II: TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN


CHƯƠNG III: DI TRUYỀN HỌC QUẦN THỂ


CHƯƠNG IV: ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC


CHƯƠNG V: DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI


PHẦN 6: TIẾN HÓA


CHƯƠNG I: BẰNG CHỨNG VÀ CƠ THỂ TIẾN HÓA


CHƯƠNG II: SỰ PHÁT SINH VÀ PHÁT TRIỂN SỰ SỐNG TRÊN TRÁI ĐẤT


PHẦN 7: SINH THÁI HỌC


CHƯƠNG I: CÁ THỂ VÀ QUẦN THỂ SINH VẬT


CHƯƠNG II: QUẦN XÃ SINH VẬT


CHƯƠNG III: HỆ SINH THÁI, SINH QUYỀN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG


*

Liện hệ: duyanh.bka
gmail.com