Kí hiệu phân tử nhân : <_Z^AX> . Trong các số đó :

+Z là số hiệu nguyên tử , đó là số lắp thêm tự vào bảng HTTH .

Bạn đang xem: Bài tập hạt nhân nguyên tử

+ A hotline là số khối , là tổng số các nuclon trong phân tử nhân .

số nơtron = A – Z .

b) kích thước hạt nhân :

giả dụ coi hạt nhân nguyên tử là một khối cầu bán kính R thì ta có sự phụ thuộc vào giữa R và số khối A là :

R = 1,2.<10^-15.A^frac13> (m) .

2. Đồng vị : là đầy đủ nguyên tử cơ mà hạt nhân cất cùng số proton nhưng tất cả số nơtron khác biệt .

 - các đồng vị phóng xạ được chia làm hai các loại :

+ đồng vị bền : vào thiên nhiên có tầm khoảng 300 đồng vị một số loại này .

+ đồng vị phóng xạ ( không bền) : có tầm khoảng vài nghìn đồng vị phóng xạ tự nhiên và nhân tạo .

3. Đơn vị khối lượng nguyên tử :

- Kí hiệu là u và gồm trị số bởi 1 / 12 cân nặng của đồng vị <_6^12C>. Khi đó : 1u = <1,66055.10^-27>kg .

 Từ hệ thức Anh-xtanh : E= mc2 1u = 931,5 MeV /c2

4. Độ hụt khối và năng lượng liên kết :

a) Lực phân tử nhân : là lực can dự giữa những nuclon trong phân tử nhân. Lực này có đặc điểm là lực hút , có chào bán kính chức năng rất nhỏ dại - kích cỡ 10-15 m và bao gồm cường độ rẩt to nên còn gọi là lự liên tưởng mạnh .

b) Độ hụt khối : là hiệu số khối lượng giữa cân nặng hạt nhân cùng tổng trọng lượng các nuclon cấu tạo nên hạt nhân đó .

 Ta gồm công thức tính độ hụt khối của hạt nhân : Δm = ∑ mp + ∑ mn ─ m ( chăm chú đơn vị là u ).

c) tích điện liên kết :

- trường đoản cú hệ thức Anh-xtanh : E = mc2 . Ta thấy 1 phần khối lượng của những hạt nuclon đã chuyển thành tích điện liên kết những hạt nhân vào nguyên tử cùng nhau ( vì thế nên m 0 ) : tích điện đó được điện thoại tư vấn là năng lượng liên kết của phân tử nhân và có trị số : Wlk = Δm.c2 .

năng lượng liên kết càng béo thì lực liên kết giữa những nuclôn càng bạo gan .

─ Để đặc trưng cho độ bền vững của hạt nhân ta bao gồm đại lượng năng lượng links riêng là : . Hạt

nhân có tích điện liên kết riêng biệt càng béo thì càng bền bỉ

II . PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP .

Loại 1 : search độ hụt khối và năng lượng liên kết của hạt nhân :

a) Độ hụt khối : của một phân tử nhân <_Z^AX>

Δm = ∑ mp + ∑ mn ─ m = Zmp + (A – Z)mn ─ m . (1.1)

b) tích điện liên kết :

 - tính độ hụt khối với suy ra năng lượng liên kết của phân tử nhân : Wlk = Δm.c2 = Δm.931 (MeV) (1.2)

Chú ý : hay thì đề bài bác cho 1u = 931 MeV/c2 tuy thế nếu đề quán triệt thì cứ lấy giá trị chuẩn ( theo phong cách lấy của đề thi đại học ) là 1u = 931,5 MeV/c2 .

có thể đề yêu thương cầu tính năng lượng cần thiết để tách ( tích điện toả ra) của N phân tử nhân <_Z^AX> . Chính là năng lượng link của 1 phân tử nhân đó

Và N hạt nhân thì có năng lượng là : E = N.Wlk ( MeV)

Ví dụ 1: <07A> mang đến mC = 12 u, mp= 1.00728u, mn = 1,00867u , 1u = 1.66058.10-27 kg , 1eV = 1,6.10-19 J, c = 3.10-8 m/s. Năng lượng tối thiểu để tách bóc hạt nhân <_6^12C> thành các nuclon riêng lẻ bằng :

A. 8,94 MeV B. 44,7 MeV C. 89,4 MeV D. 72,7 MeV

Giải:

Ta nên tính 1u bằng bao nhiêu MeV ?

Năng lượng của 1u ( tính theo đơn vị chức năng J ) bởi : 1u = mc2/c2 = (1,66058.10 – 27  .9.1016 )/ c2

= 1,494522.10-10 J / c2.

Mà 1,6.10 – 13 J thì bằng 1  MeV .

Suy ra 1,494522.10-10 J bằng MeV

Vậy 1u = 934,07 MeV/ c2

Năng lượng quan trọng để tách hạt nhân <_6^12C>thành các nuclôn riêng biệt chính là năng lượng liên kết của hạt nhân <_6^12C> :

E = Wlk = Δm.c2 = (6.mp +6.mn – mC).c2  = (6.1.00728 +6.1,00867 – 12).934,07 = 8489,4 MeV Đáp án : C

Ví dụ 2: Xem thuở đầu hạt nhân <_6^12>C đứng lặng .Cho bieát mC =12,0000u ; mα = 4,0015u. Tích điện tối thiểu để bóc hạt nhân <_6^12>C thành 3 phân tử nhân α là?

A. 6,7.10 – 13   J B. 7,7.10 – 13  J C. 8,2.10 – 13   J D. 5,6.10 – 13 J

Giải:

Năng lượng về tối thiểu để bóc tách hạt nhân 12C thành 3 phân tử nhân α đó là năng lượng cần cung cấp cho

 do độ hụt khối của 1C chế tác 3α.Năng lượng đó bằng:

Q = (mC – mα ).c2 = – 0,0045u.c2 = – 4,1895 MeV = – 6,7.10–13 J

Dấu trừ chứng tỏ phản ứng cần cung ứng năng lượng .

 

*
 Chọn lời giải A

Ví dụ 3: cho phản ứng phân hạch Uran 235 : <_0^1>n +235<_92^235>U → <_56^144>Ba + <_36^89>Kr + 3<_0^1>n + 200 MeV. Bieát 1u = 931 MeV/c2. Năng lượng hụt khối của bội nghịch ứng là? A.0,3148u B.0,2248u C. 0,2848u D. 0,2148u

Giải:

Ta có tích điện toả ra của bội nghịch ứng trên là : Q = (m0 – m ).c2 = Δm.c2 = 200 MeV

Suy ra độ hụt khối của phản bội ứng bằng:

Δm = u

Chọn đáp án D

Loại 2 : Tính tích điện liên kết riêng biệt và so sánh tính bền chắc của các hạt nhân.

Ta tính năng lượng liên kết riệng bởi : MeV/nuclon.Rồi so sánh năng lượng liên kết riêng của các hạt nhân với nhau : hạt nhân có tích điện liên kết riêng rẽ càng mập thì càng bền bỉ .

Chú ý : phân tử nhân tất cả số khối từ 50 – 70 vào bảng HTTH thường bền hơn những nguyên tử của những hạt nhân còn lại

Ví dụ 1:<08A> phân tử nhân <_4^10Be>có khối lượng 10,0135u. Cân nặng của nơtrôn (nơtron) mn = 1,0087u, cân nặng của prôtôn (prôton) mP = 1,0073u, 1u = 931 MeV/c2. Năng lượng liên kết riêng rẽ của hạt nhân 10 là <_4^10Be>

A. 0,6321 MeV. B. 63,2152 MeV. C. 6,3215 MeV. D. 632,1531 MeV

Giải:

Năng lượng link của phân tử nhân <_4^10Be> là

Wlk = Δm.c2 = (4.mP +6.mn – mBe).c2  = 0,0679.c2  = 63,215 MeV

Suy ra năng lượng liên kết riêng biệt của hạt nhân <_4^10Be> là : MeV/nuclôn.Chọn câu trả lời : C

Ví dụ 2: Tính năng lượng liên kết hạt nhân Đơtêri <_1^2D>? mang lại mp = 1,0073u, mn = 1,0087u, mD = 2,0136u;

1u = 931 MeV/c2.

A) 2,431 MeV. B) 1,122 MeV. C) 1,243 MeV. D)2,234MeV

Giải:

Độ hụt khối của hạt nhân D

Δm = ∑ mp + ∑ mn ─ mD = 1.mp +1.mn – m­D = 0,0024 u

Năng lượng link cảu hạt nhân D là

Wlk = Δm.c2 = 0,0024.uc2 = 2,234 MeV

Chọn lời giải D

Ví dụ 3 : Cho biết mα = 4,0015u; u; , . Hãy chuẩn bị xếp những hạt nhân <_2^4He>, <_6^12C>, <_8^16O> theo đồ vật tự tăng dần độ bền bỉ :

Câu vấn đáp đúng là:

A. <_6^12C>,<_2^4He,><_8^16O>.

B. <_6^12C>, <_8^16O>, <_2^4He,>

C. <_2^4He,> <_6^12C>, <_8^16O>.

D. <_2^4He,><_8^16O>,<_6^12C>.

Giải:

 

Ta thấy đề bài không cho trọng lượng của 12C nhưng chăm chú vì ở đây dùng đơn vị chức năng u, mà theo khái niệm đon vị u bằng 1/12 cân nặng đồng vị 12C bởi đó hoàn toàn có thể lấy trọng lượng 12C là 12 u.

Suy ra tích điện liên kết riêng của từng hạt nhân là

 He : Wlk = (2.mp + 2.mn – m α )c2 = 28,289366 MeV Wlk riêng biệt  = 7,0723 MeV / nuclon.

 C : Wlk = (6.mp + 6.mn – mC )c2 = 89,057598 MeV Wlkriêng = 7,4215 MeV/ nuclon.

 O : Wlk = (8.mp + 8.mn – mO )c2 = 119,674464 meV Wlk riêng  = 7,4797 MeV/ nuclon.

Hạt nhân có năng lượng liên kết riêng càng lớn thì sẽ càng bền vững. Vậy chiều bền bỉ hạt nhân tăng vọt là : He

Chọn lời giải C

Loại 3 : Tính số hạt nhân nguyên tử cùng suy ra số nơtron, proton bao gồm trong lượng hóa học hạt nhân .

Cho trọng lượng m hoặc số mol của hạt nhân<_Z^AX> . Tra cứu số hạt p , n có trong mẫu mã hạt nhân đó .

 Nếu có trọng lượng m suy ra số hạt hạt nhân X là : N = (hạt) .

 Nếu có số mol suy ra số phân tử hạt nhân X là : N = n.NA (hạt) . Với na = <6,022.10^-23mol^-1>

Khi đó : 1 phân tử hạt nhân X gồm Z hạt p. Và (A – Z ) hạt n . Do đó trong N hạt hạt nhân X có :

N.Z hạt p

(A-Z). N hạt n

Ví dụ 1: <07A> Biết số Avôgađrô là 6,02.10 23 mol­-1, cân nặng mol của phân tử nhân urani <_92^238U> là 238 gam / mol. Số nơtron vào 119 gam urani <_92^238U>là :

A. <2,2.10^25> hạt B.<1,2.10^25> hạt

C <8,8.10^25> hạt D. <4,4.10^25> hạt

Giải:

Số hạt nhân bao gồm trong 119 gam urani <_92^238U>là :

N = <=frac119238.6,02.10^23=3.01.10^23> phân tử

- Suy ra số hạt nơtron có trong N phân tử nhân urani <_92^238U> là :

(A-Z). N = ( 238 – 92 ).3,01.1023 = 4,4.1025  hạt

Đáp án : D

II.PHÓNG XẠ

 

I. TÓM TẮT LÍ THUYẾT

1. Định nghĩa và đặc thù phóng xạ :

- Phóng xạ là hiện tượng kỳ lạ một phân tử nhân không bền bỉ tự phân phát phân rã, vạc ra các tia phóng xạ và thay đổi thành hạt nhân khác call là hiện tượng kỳ lạ phóng xạ .

- Đặc điểm của hiện tượng lạ phóng xạ :

+ quá trình phân tan phóng xạ đó là quá trình dẫn mang đến sự thay đổi hạt nhân.

 +quá trình phân tan phóng xạ chỉ do các nguyên nhân bên trong gây ra và hoàn toàn không chịu tác động của các yếu tố thuộc môi trường xung quanh ngoài .

2. Các loại tia phóng xạ :

quá trình phân rã phóng xạ phát ra gồm 3 nhiều loại tia phóng xạ : tia α , tia β và tia γ

Các tia phóng xạ là tia không thấy được được và có đặc điểm là : kích thích một số trong những phản ứng hoá học, ion hoá ko khí, làm black kính ảnh, xuyên thấu lớp vật hóa học mỏng, phá huỷ tế bào…

a) Tia α :

- thực chất là chùm phân tử nhân nguyên tử heli<_2^4He>

- tính chất : bị lệch về phía bạn dạng âm của năng lượng điện trường, có tốc độ khoảng 2.10 -7 m/s. Tất cả tính ion hoá mạnh dạn nên mất năng lượng rất nhanh trê tuyến phố đi, kĩ năng đâm xuyên yếu.

b) Tia β :

 - tất cả 2 nhiều loại và có đặc điểm chung là phóng ra với tốc độ rất lớn xấp xỉ vận tốc ánh sáng . Làm cho ion hoá môi trường xung quanh nhưng yếu rộng tia α đề nghị truyền đi cùng với quãng mặt đường dài hơn, khả năng đâm xuyên mạnh mẽ hơn tia α ( hoàn toàn có thể đâm chiếu thẳng qua lá nhôm dày khuôn khổ mm).

- tia β- : là chùm những hạt e- ( là loại phóng xạ thịnh hành hơn β+ ) với bị lệch về phiên bản dương của năng lượng điện trường.

- tia β+ : là chùm các hạt pozitron e+ bao gồm điện tích +e ( là phản phân tử của electron – vẫn đề cập rõ ở chương những loại hạt sơ cung cấp ) nên bị lệch về phía phiên bản âm của điện trường .

c) Tia γ :

- là sóng điện từ tất cả bước sóng cực ngắn -11 m ( chính là chùm phôtôn mang có năng lượng cao ).

- tính chất : không biến thành lệch trong năng lượng điện trường , có khả năng đâm xuyên khỏe mạnh hơn các so với tia α , β .

Trong phân chảy α , β tạo ra hạt nhân nhỏ ở trạng thái kích thích cùng hạt nhân con có thể phóng xạ ra tia γ nhằm trở về tâm trạng cơ bản.

3. Định cách thức phóng xạ:

a) Định vẻ ngoài phóng xạ :

- Trong quá trình phân chảy , số hạt nhân phóng xạ giảm theo thời gian theo định giải pháp hàm số mũ.

- các hàm biễu diễn quy trình phân rã phóng xạ hạt nhân theo thời theo thời gian t :

+ theo khối lượng : m = .

+ theo số hạt hạt nhân nguyên tử : N =

Trong đó : m0 ,m là khối lượng hạt nhân nguyên tử cùng N0, N là số hạt hạt nhân nguyên tử .

T là chu kì buôn bán rã .

: là hằng số phóng xạ .

b) Độ phóng xạ :

- là đại lượng đặc thù cho tính phóng xạ mạnh bạo hay yếu đuối của một lượng hóa học phóng xạ , được khẳng định là số phân chảy trong một giây. Đặc trưng cho tốc độ phân tan .

- Kí hiệu là H và có đơn vị là Becơren (Bq) , với một Bq = 1 phân chảy /s.

-Xác định độ phóng xạ : , trong số đó H0 = λ.N0 : được call là độ phóng xạ ban đầu của phân tử nhân .

4. Đồng vị phóng xạ và ứng dụng :

a) Đồng vị phóng xạ : gồm gồm đồng vị phóng xạ thoải mái và tự nhiên và nhân tạo

- các đồng vị phóng xạ của một yếu tắc hoá học tất cả cùng đặc điểm hoá học như đồng vị bền của nguyên tố đó.

b) Ứng dụng:

- vào khảo cổ học cần sử dụng đồng vị <_6^14C>có T = 5730 năm để khẳng định tuổi chủng loại vật.

- vào y-sinh học : phương pháp đánh dấu nguyên tử cùng phẩu thuật chiếu xạ.

II. PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP

Loại 1: xác định lượng chất còn lại:

- cho m0 xuất xắc N0 với T. Tìm khối lượng (số hạt nhân nguyên tử ) con lại sau thời hạn t ?

 Tính số hạt hạt nhân nguyên tử <_Z^AX> vào m (g) đồ vật chất. hạt.

Khối lượng còn sót lại của X sau thời hạn t : m =. (2.1)

Số phân tử nhân X sót lại sau thời gian t : N = . (2.2)

Chú ý: là t với T phải đem lại cùng đơn vị . Đối với khối lượng m thì không đề xuất đổi đơn vị chức năng và ta cứ tính rồi lấy đơn vị của m theo m0 như đề bài.

Ví dụ 1:<08A> Một chất phóng xạ có chu kỳ luân hồi bán chảy là 3,8 ngày. Sau thời hạn 11,4 ngày thì độ phóng xạ (hoạt độ phóng xạ) của lượng chất phóng xạ còn lại bằng bao nhiêu tỷ lệ so với độ phóng xạ của lượng chất phóng xạ ban đầu?

A. 25%. B. 75%. C. 12,5%. D. 87,5%

Giải:

- Ta gồm : T = 3,8 ngày ; t = 11,4 = 3T ngày . Vì vậy ta đem về hàm mũ hai để giải cấp tốc như sau :

= 12,5%

Chọn giải đáp : C

Ví dụ 2:<09A> Một chất phóng xạ ban sơ có N0 phân tử nhân. Sau 1 năm, còn lại 1 phần ba số hạt nhân lúc đầu chưa phân rã. Sau một năm nữa, số hạt nhân sót lại chưa phân tung của chất phóng xạ đó là

A.  N0 /6 B. N0 /16. C. N0 /9. D. N0 /4.

Giải

- Ta bao gồm : t = 1năm thì số hạt nhân không phân rã (còn lại ) là :

- Sau 1năm nữa tức là t’ = 2t năm thì số hạt nhân sót lại chưa phân tung là :

.

Chọn câu trả lời : C

Loại 2: xác minh lượng chất đã biết thành phân chảy :

- Cho trọng lượng hạt nhân thuở đầu ( hoặc số hạt nhân lúc đầu N0 ) cùng T . Tìm lượng hạt nhân đã bị phân tung trong thời gian t ?

 Khối lượng hạt nhân bị phân tung : Δm = (2.3)

Số hạt nhân bị phân rã là : ΔN = (2.4)

Chú ý : là ko được vận dụng định phép tắc bảo toàn khối lươngj như trong phản ứng hoá học.

A -> B + C . MA ≠ mB + mC

Ví dụ 1:Tính số hạt nhân bị phân tung sau 1s vào 1g Rađi <^226>Ra . Cho thấy thêm chu kỳ bán rã của <^226>Ra là 1580 năm. Số Avôgađrô là mãng cầu = 6,02.1023 mol-1.

A). 3,55.1010 hạt. B). 3,40.1010 hạt. C). 3,75.1010 hạt. D).3,70.1010 hạt.

Giải

Số phân tử nhân nguyên tử có trong một gam 226Ra là : N0 = hạt .Suy ra số hạt nhân nguyên tử Ra phân tan sau 1 s là :

phân tử .

Chọn đáp án D

Loại 3 : Xác định trọng lượng của hạt nhân con :

- đến phân rã : <_Z^AX o _Z"^BY>+ tia phóng xạ . Biết m0 , T của hạt nhân mẹ.

Ta bao gồm : 1 phân tử nhân phóng xạ thì sẽ có một hạt nhân con tao thành. Cho nên ΔNX (phóng xạ) = NY (tạo thành)

( na là số Avôgađrô ) .

Suy ra : .

Tổng quát : mcon = (2.5)

Ví dụ 1:<08A> hạt nhân <_A.1^Z.1X> phóng xạ và trở thành một hạt nhân <_A.2^Z.2Y> bền. Coi cân nặng của hạt nhân X, Y ngay số khối của chúng tính theo đơn vị u. Biết chất phóng xạ <_A.1^Z.1_1X> gồm chu kì chào bán rã là T. Thuở đầu có một cân nặng chất <_A.1^Z.1_1X>, sau 2 chu kì cung cấp rã thì tỉ số giữa khối lượng của chất Y và trọng lượng của hóa học X là :

A. <4fracA_1A_2> B. <4fracA_2A_1>

C. <3fracA_1A_2> D. <3fracA_2A_1>

Giải

Xem bội nghịch ứng bên trên như sau : X → Y + tia phóng xạ .

Khi đó X là phân tử nhân người mẹ và Y là hạt nhân bé tao thành. Hôm nay bài toán đổi thay tìm mối liên hệ giữa X cùng hạt nhân nhỏ Y :

Ta có cân nặng của phân tử nhân X sau 2 chu kì ( t = 2T ):

+ m = .

Khối lượng của phân tử nhân bé Y chế tạo ra thành sau 2 chu kì là :

mY = mY =

Khi đó, tỉ lệ thành phần giữa cân nặng của phân tử nhân Y với hạt nhân X là :

+ Chọn cách thực hiện D

Ví dụ 2: <_11^24> mãng cầu là hóa học phóng xạ β- tạo thành thành phân tử nhân magiê <_12^24>Mg. Thuở đầu có 12gam Na và chu kì bán rã là 15 giờ. Sau 45 h thì khối lượng Mg tạo thành là :

A. 10,5g B. 5,16 g C. 51,6g D. 0,516g

Giải

Nhận xét : t = 3.T bắt buộc ta dùng hàm nón 2 nhằm giải đến nhanh bài toán :

- trọng lượng Na bị phân tung sau 45 = 3T giờ đồng hồ : Δm = <=m_0(1-2^-fractT)=12(1-2^-frac13)>

Δm = 10,5 g .

Suy ra trọng lượng của mg chế tạo thành : mcon = gam.

Chọn lời giải A

Loại 4: khẳng định độ phóng xạ của phân tử nhân :

- đến m0, T . Search độ phóng xạ của hạt nhân sau thời hạn t ?

+ buộc phải đưa khối lượng lúc đầu về số phân tử nhân lúc đầu : hạt .

 + chuyển chu kì về đơn vị giây .

+ tính độ phóng xạ ban đầu : H0 = λ.N0 = (Bq). (2.6)

+ tính độ phóng xạ sau thời hạn t : (Bq). (2.7)

Chú ý: + ngoài đơn vị chức năng Bq , độ phóng xạ còn có đơn vị tính khác là Curi (Ci) , với 1Ci = 3,7.10­10 Bq.

+ lúc tính độ phóng xạ đề nghị đổi T về s và phải lưu số này vào máy tính để tính cấp tốc trắc nghiệm :

 1năm = 31,536.10 6 s .

Ví dụ 1:<09A> mang chu kì chào bán rã của pôlôni <_84^210Po> là 138 ngày và NA = 6,02.1023 mol-1. Độ phóng xạ của 42 mg pôlôni là

A. 7.1010 Bq. B. 7.1014 Bq. C. 7.1012 Bq. D. 7.109 Bq.

Giải

- Số phân tử nhân nguyên tử <_84^210Po> tất cả trong 42 mg là : phân tử .

Độ phóng xạ của 42 mg pôlôni là : H0 = λ.N0 = H0 = Bq.

(Chú ý đổi về đúng đơn vị chức năng để tính vì bài xích này không đúng thường vì không chú ý kĩ solo vị cân nặng và chưa đổi T về giây ).

Chọn đáp án C

Ví dụ 2: Sau mỗi giờ số nguyên tử của đồng vị phóng xạ cô ban bớt 3,8%. Hằng số phóng xạ cô ban

là:

0,783h-1 B. 0,239h-1 C. 0,0387h-1 D. 0,239h-1

Giải

Số nguyên tử sút mỗi giờ đó là lượng teo bị phóng xạ trong những giờ , khi ấy theo đề bài , ta bao gồm :

ΔN = <1-e^-lambda .t=fracDelta NN_0> .

Hằng số phóng xạ của teo là : = 0,0387 h-1 .

Chọn lời giải D

Loại 5: khẳng định thời gian phóng xạ , tuổi thọ đồ gia dụng chất.

- mang lại m, m0 . Ta có : m <=m_0.e^-lambda .t> <-lambda .t=frac-tln 2T=ln (fracmm_0)> (2.7)

- cho N, N0 . Lập luận giống như , ta được : (2.8)

- mang lại H, H0 . Lập luận tương tự như , ta được : (2.9)

Chú ý :

-các đại lượng m – m0 , N - N0 , H – H0 nên cùng đơn vị chức năng . Và khi giải chỉ thân thương có cùng đối kháng vị hay là không chứ không cần thiết phải đổi về 1-1 vị chuẩn để giải cấp tốc trắc nghiệm .

-các dạng đặc trưng :

+ = % lượng chất còn lại của phân tử nhân sau khi phân rã trong thời hạn t. Tương tự cho N/N0 cùng

H / H0 .

+ = a% cân nặng hạt nhân đã trở nên phóng xạ . Giống như cho ΔN/N0 với ΔH / H0 .Khi kia ta hoàn toàn có thể suy ra trọng lượng hạt nhân còn sót lại sau thời hạn phân tung t là = 100% - a% .

Ví dụ 1:<09A> Một đồng vị phóng xạ bao gồm chu kì chào bán rã T. Cứ sau đó 1 khoảng thời hạn bằng bao nhiêu thì số hạt nhân bị phân tan trong khoảng thời gian đó bằng bố lần số phân tử nhân sót lại của đồng vị ấy?

A. 2T. B. 3T. C. 0,5T. D. T.

Giải

Sau thời gian phóng xạ t ( tính từ lúc thời điểm ban đầu ) , ta tất cả :

 + cân nặng hạt nhân còn sót lại : m <=m_0.2^-fractT>

+ trọng lượng hạt nhân bị phân tan : Δm = <=m_0left( 1-2^-fractT ight)>.

Theo đề , ta bao gồm : <2^fractT-1=3Leftrightarrow 2^fractT=4> t = 2T.

Vậy cứ sau khoảng thời gian Δt = 2T thì cân nặng hạt nhân bị phóng xạ bằng 3 lần cân nặng hạt nhân còn sót lại .

Chọn đáp án : A

Ví dụ 2: Một hóa học phóng xạ có chu kì phân phối rã là 360 giờ. Sau bao thọ thì cân nặng của nó chỉ từ 1/32 khối lượng lúc đầu :

A. 75 ngày (24h) B. 11,25 giờ đồng hồ C. 11,25 ngày D. 480 ngày

Ví dụ 3: Độ phóng xạ của một tượng gỗ bởi 0,8 lần độ phóng xạ của mẫu gỗ cùng các loại cùng trọng lượng vừa mới chặt. Biết chu kì của 14C là 5600 năm. Tuổi của tượng gỗ sẽ là :

A. 1900 năm B. Năm nhâm thìn năm C. 1802 năm D. 1890 năm

Giải

Đây là bài xích toán đối chiếu giữa độ phóng xạ vì chưng 14C phân tung trong đồ dùng cần xác minh tuổi với vật so sánh .Theo đề ta tất cả : . Áp dụng : từ cách làm (2.9) ta được : năm .

Chọn đáp án C

 

Loại 6: xác minh chu kì phân phối rã .

a) mang lại m & m0 ( hoặc N & N0) :

 - Biết sau thời gian t thì mẫu vật có tỉ lệ m/m0 ( xuất xắc N/N0 ) . Tìm chu kì bán rã của mẫu vật ?

Ta gồm : : m <=m_0.e^-lambda .t> <-fract.ln 2T=ln left( fracmm_0 ight)> (2.10)

Tương tự đến N , N0 : (2.11)

- rất có thể dùng bí quyết hàm mũ để đoán cùng giải nhanh với phần lớn câu bao gồm số liệu đẹp.

nếu = = (với n є N * )

b) dùng máy đo xung phóng xạ phân phát ra :

- Một mẫu vật chất cất phóng xạ. Tại thời khắc t1 thứ đo được H1 xung phóng xạ và sau đó 1 khoảng chừng Δt trên t2  đo được H2 xung phóng xạ. Kiếm tìm chu kì chào bán rã của đồng vị phóng xạ sẽ là ?

lựa chọn thời điểm lúc đầu tại t1. Khi đó : t0 ≡ t1 gồm H0 ≡ H1 và t ≡ t2 bao gồm H ≡ H2 .Suy ra được :

(2.12)

Ví dụ 1:<07A> trả sử sau 3h phóng xạ (kể tự thời điểm thuở đầu ) số hạt nhân của một đồng vị phóng xạ còn sót lại bằng 25% số phân tử nhân ban đầu. Chu kì cung cấp rã của đồng vị phóng xạ đó bằng :

A. 1 tiếng B. 1,5 tiếng C. 0,5 giờ đồng hồ D. 2 giờ

Giải

- Ta bao gồm tỉ lệ : = 25% = nhưng = . Buộc phải suy ra được : = 2 .

Vậy chu lì chào bán rã của đồng vị phóng xạ đó bởi : T = giờ.

Chọn câu trả lời : B

Ví dụ 2: Độ phóng xạ của 3 mg <_27^60>Co là 3,41 Ci . Cho NA = 6,02.1023 mol-1, 1năm gồm 365 ngày. Kiếm tìm chu kì buôn bán rã của co là:

A.84 năm B. 5,24 năm C. 8,4 năm D. 4,8 năm

Giải

- Số hạt nhân nguyên tử của Na bao gồm trong 3 mg 60Co : 3,01.1019 hạt

Ta có : H0 = .

Vậy chu kì phân phối rã của hạt nhân co là : T = 5,24 năm .

Chọn giải đáp B

 

Ví dụ 3: <_11^24>Na là 1 chất phóng xạ . Sau thời gian 105 h thì độ phóng xạ của nó giảm xuống 128 lần. Chu kì buôn bán rã của <_11^24>Na là

A. 7,5h B. 15h C. 30h D. 3,75h

Giải

Theo đề , ta có : .Vậy chu kì chào bán rã bán rã của hạt nhân 23Na : T = h .

Chọn câu trả lời B

III.PHẢN ỨNG PHÂN HẠCH VÀ PHẢN ỨNG NHIỆT HẠCH

I. TÓM TẮT LÍ THUYẾT .

1. Phản nghịch ứng phân hạch :

a) Sự phân hạch :

- là việc vỡ một phân tử nhân nặng thành nhì hạt nhân khối lượng nhẹ hơn và vài nơtron , sau khi hấp thụ một nơtron chậm.

- điểm sáng : từng phân hạch đều giải phóng ra tích điện lớn.

b) phản ứng phân hạch dây chuyền sản xuất :

- sau khoản thời gian phân hạch một phân tử nhân nặng nề (như U, Pu… ) thành những hạt nhân nhẹ hơn và tất nhiên k hạt nơtron liên tiếp gây ra sự phân hạch cho những hạt nhân khác và số phân hạch tăng lên lập cập : đó là phản ứng phân hạch dây chuyền.

- Điều khiếu nại để xảy ra phản ứng phân hạch dây chuyền : điện thoại tư vấn k là thông số nhân nơtron ( là số nơtron trung bình còn lại sau từng phân hạch ).

 + nếu như k

+ nếu k = 1 thì phản nghịch ứng dây chuyền xảy ra với mật độ nơtron không thay đổi : đây là phản ứng dây chuyền điều khiển được cần sử dụng trong xí nghiệp hạt nhân .

+ trường hợp k > 1 thì xẩy ra phản ứng dây chuyền không điều khiển và tinh chỉnh được , dẫn mang lại một vụ nổ bom nguyên tử.

Để giảm thiểu số nơtron bị mất non ra phía bên ngoài để k ≥ 1 thì khối lượng nhiêu liệu hạt nhân phải tất cả một giá chỉ trị buổi tối thiểu được hotline là khối lượng tới hạn của hạt nhân kia ( mth ).

c) Ứng dụng :

- Lò phản bội ứng hạt nhân là thiết bị tạo nên phản ứng phân hạch dây chuyền tinh chỉnh được .

+ vật liệu hạt nhân : <^235U> xuất xắc <239Pu>

 + thanh tinh chỉnh có chứa Bo, Cd nhằm hấp thụ nơtron thừa.

Nhà máy năng lượng điện nguyên tử : chứa lò phản bội ứng hạt nhân và thiết bị tua bin tao ra năng lượng điện năng nhờ tích điện toả ra từ phản bội ứng phân hạch phân tử nhân .

2. Phản ứng nhiệt hạch :

a) phản nghịch ứng sức nóng hạch :

- là bội nghịch ứng tổng vừa lòng hai hạt nhân nhẹ thành một hạt nhân nặng hơn ở sức nóng độ rất cao và toả ra một năng lượng cực lớn.

các phản ứng hạt nhân buộc phải có ánh nắng mặt trời cỡ 109  0K .

b) thực hiện phản ứng sức nóng hạch :

- những phản ứng nhiệt độ hạch trong tự nhiên chỉ xảy ở trong tâm Mặt Trời và các ngôi sao 5 cánh vì ở đó mới bao gồm đủ các điều kiện để phản ứng xảy ra như : khí hiđro , heli là hầu hết ( cấu trúc nên những mặt trời) và nhiệt độ đủ bự , áp suất cao.

- làm phản ứng sức nóng hạch nhân tạo : sinh sống trên Trái Đất new chỉ triển khai được phản nghịch ứng nhiệt hạch không điều hành và kiểm soát được bên dưới dạng bom khinh khí ( bom H). Vấn đề kiểm soát được bội phản ứng nhiệt độ hạch có ý nghĩa to

lớn vì chưng phản ứng nhiệt độ hạch toả ra một năng lượng rất to lớn mà lại sạch với môi trường, nguyên liệu nhẹ như H xem như là vô tận .

Chú ý : làm phản ứng phân hạch cùng phản ứng nhiệt hạch chính là hai dạng quan trọng của bội nghịch ứng hạt nhân . Nhưng bao gồm dạng bài bác tập riêng phải được tách riêng thành một trong những phần !

II. PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP

Loại 1: Tìm năng lượng toả ra của bội phản ứng phân hạch, nhiệt hạch khi biết trọng lượng và tính năng lượng cho nhà máy hạt nhân hoặc năng lượng thay thay :

- cho trọng lượng của những hạt nhân trước cùng sau phản ứng : M0  và M . Tìm tích điện toả ra lúc xảy 1 làm phản ứng ( phân hạch hoặc nhiệt độ hạch ):

tích điện toả ra : Q = ( M0 – M ).c2 MeV. (3.1)

- Suy ra năng lượng toả ra trong m gam phân hạch (nhiệt hạch ) : E = Q.N = Q. MeV (3.2)

Ví dụ 1: Năng lượng tỏa ra vào quá trình phân loại hạt nhân của 1 kimagmareport.netm nguyên tử <_92^235U>là 5,13.1026 MeV. Cần phải đốt một lượng than đá từng nào để có một nhiệt lượng như thế. Biết năng suất tỏa nhiệt của than là 2,93.107 J/kg.

A.28 kimagmareport.netm B. 28.105 kg C. 28.107 kg D. 28.106 kg

Giải

Rất đơn giản và dễ dàng : để có một tích điện tương đương với tích điện của 1 kimagmareport.netm <_92^235U> thì sức nóng lượng toả ra từ việc đốt tích điện thay ráng phải bằng đúng Q toả ra của 235U.Ta có : 1kg <_92^235U> tạo thành Q = 5,13.1026 MeV = 8,208.1013 J.

Suy ra lượng than yêu cầu đốt là : m <=fracQ2,93.10^7approx 28.10^5> kg .

Chọn lời giải B.

Ví dụ 2: <_92^235>U + <_0^1>n → <_42^95>Mo + <_57^139>La +2<_0^1>n là một phản ứng phân hạch của Urani 235. Biết cân nặng hạt nhân : mU = 234,99 u ; mMo = 94,88 u ; mLa = 138,87 u ; mn = 1,0087 u.Cho năng suất toả nhiệt độ của xăng là 46.106 J/kg . Cân nặng xăng nên dùng để có thể toả tích điện tương đương với một gam U phân hạch ?

1616 kimagmareport.netm B. 1717 kg C.1818 kimagmareport.netm D.1919 kg

Giải

Số phân tử nhân nguyên tử 235U trong 1 gam vật chất U là :

N = = hạt .

- tích điện toả ra khi giải phóng hoàn toàn 1 phân tử nhân 235U phân hạch là:

Q = ( M0 – M ).c2 = ( mU + mn – mMo– mLa  – 2mn ).c2 = 215,3403 MeV

- tích điện khi 1 gam U phản ứng phân hạch :

E = Q.N = 5,5164.1023 MeV = 5,5164.1023 .1,6.10 –3 J = 8,8262 J

- khối lượng xăng cần dùng để thu được năng lượng của 1 gam 235U phân hạch :

m <=fracQ46.10^6approx 1919> kg.

Chọn giải đáp D

Loại 2: Tìm tích điện toả ra lúc biết độ hụt khối hay tích điện liên kết

- Xét làm phản ứng nhiệt hạch : <_1^3H+_1^2H o _2^4He+_0^1n>. Cho biết thêm năng lượng links của <_1^3H>,<_1^2H>, <_2^4H> . Tìm tích điện toả ra của làm phản ứng ?

Ta gồm : Wlk <_1^2H>  = mp + mn – = mp + mn – Wlk <_1^2H>

Wlk <_1^3H>  = mp + 2mn – = mp + 2mn – Wlk <_1^3H>

Wlk <_2^4He>  = 2mp + 2mn – = 2mp + 2mn – Wlk <_2^4He>

tích điện toả ra : Q = + – mn

= Wlk <_2^4He>– Wlk <_1^2H>– Wlk <_1^3H> =  Wlk <_2^4He> – (Wlk <_1^2H>+ Wlk <_1^3H>)

Tổng quát lác lên : Q = ∑ Wlk sau  – ∑ Wlk trước . (3.3)

Xét phản bội ứng : <_1^2H+_1^2H o _2^3He+_0^1n> . Cho biết thêm độ hụt khối của <_1^2H>,<_2^3He>. Tìm năng lượng toả ra ?

Ta có : Δm <_1^2H>= mp + mn – = mp + mn – Δm <_1^2H>

Δm <_2^3He>= 2mp + mn – = 2mp + mn – Δm<_2^3He>

năng lượng toả ra : Q = 2 - - mn  = Δm<_2^3He>–2Δm <_1^2H>.

Tổng quát lên : Q = (∑ Δm sau  – ∑ Δm trước)c2. (3.4)

Ví dụ 1:<09A> : Cho phản nghịch ứng hạt nhân:<_1^2D+_1^3T o _2^4He+X>. Mang độ hụt khối của phân tử nhân T, hạt nhân D, phân tử nhân He theo thứ tự là 0,009106 u; 0,002491 u; 0,030382 u cùng 1u = 931,5 MeV/c2 . Tích điện tỏa ra của phản nghịch ứng xấp xỉ bằng :

A. 15,017 MeV. B. 17,498 MeV. C. 21,076 MeV. D. 200,025 MeV.

Giải

Đây là bội phản ứng sức nóng hạch toả năng lượng được tính theo độ hụt khối của các chất.

Phải xác định tương đối đầy đủ độ hụt khối các chất trước với sau phản bội ứng. Buộc phải ta phải xác minh hạt nhân X là :

X ≡ <_0^1n> là một trong nơtron nên bao gồm Δm = 0.

- Vậy năng lượng toả ra cảu phản ứng bằng :

Q = ( ∑ Δm sau  – ∑ Δm trước)c2  = (ΔmHe + Δmn – ΔmH + ΔmT ).c2 = 17,498 MeV .

Chọn lời giải : B

Ví dụ 2: Tìm năng lượng tỏa ra lúc một hạt nhân $_92^234 extU$ phóng xạ tia α và tạo thành thành đồng vị Thôri $_90^230 extTh$. Mang đến các tích điện liên kết riêng rẽ của hạt α là 7,1 MeV, của 234U là 7,63 MeV, của 230Th là 7,7 MeV.

10,82 MeV. B. 13,98 MeV. C. 11,51 MeV. D. 17,24 MeV.

Giải

Đây là bài toán tính năng lượng toả ra của một phân tan phóng xạ khi biết Wlk của các hạt nhân trong phản ứng .Do kia ta phải xác minh được Wlk tự dữ khiếu nại Wlk riêng của đề bài.

Ta có sự phóng xạ ra mắt như sau : $_92^234 extU$ → $_90^230 extTh$ + α .

Năng lượng liên kết của những hạt nhân là :

Wlk U = 7,63.234 = 1785,42 MeV , Wlk Th = 7,7.230 = 1771 MeV , Wlk α = 7,1.4= 28,4 MeV

 - Áp dụng công thức ta có tích điện toả ra phân rã trên là:

Q = ∑ Wlk sau  – ∑ Wlk trước = Wlk Th + Wlk α – Wlk U = 13,98 MeV

Chọn câu trả lời : B

IV.PHẢN ỨNG HẠT NHÂN

I. TÓM TẮT LÍ THUYẾT

1. Phản ứng phân tử nhân :

- là mọi quy trình dẫn mang lại sự đổi khác hạt nhân .

- bội nghịch ứng hạt nhân yêu thương được tạo thành hai các loại :

bội phản ứng thúc đẩy : giữa hai phân tử nhân dẫn cho sự biến hóa của bọn chúng thành những hạt nhân không giống .

phản bội ứng từ bỏ phân rã của một hạt nhân ko bền (hạt nhân mẹ) thành các hạt nhân không giống (hạt nhân con) với kèm theo các tia phóng xạ .

2. Các định dụng cụ bảo toàn trong phản nghịch ứng phân tử nhân :

A + B → C + D.

a) Định điều khoản bảo toàn số nuclôn ( số khối) :

Trong phản bội ứng phân tử nhân, toàn bô nuclon của những hạt shop bằng tổng số nuclon của các hạt sản phẩm.

 Ta tất cả : AA + AB = AC + AD.

b) Định nguyên lý bảo toàn năng lượng điện :

Tổng đại số những điện tích của các hạt liên can bằng tổng đại số các điện tích của những hạt sản phẩm.

Ta tất cả : ZA +ZB = ZC + ZD

c) Định biện pháp bảo toàn năng lượng toàn phần : gồm cả cồn năng và tích điện nghỉ.

Tổng năng lượng toàn phần của các hạt tác động bằng tổng tích điện toàn phần của các hạt thành phầm .

Ta tất cả : WA + WB + mA.c2 + mB.c2 = WC + WD + mC.c2 + mD.c2

WA + WB  + Q = WC + WD .

Với Q là tích điện của phản nghịch ứng hạt nhân ( tất cả dấu để coi là thuộc nhiều loại phản ứng toả giỏi thu nhiệt mà lại sẽ đề cập tại đoạn dưới ).

d) Định hình thức bảo toàn đụng lượng :

Vector tổng cồn lượng của các hạt can dự bằng vector tổng hễ lượng của các hạt sản phẩm.

Ta có : .

3. Tích điện trong phản bội ứng hạt nhân :

Trong bội phản ứng phân tử nhân hoàn toàn có thể là phản bội ứng toả sức nóng hoặc thu nhiệt. Với M0 = mA + mB là tổng khối lượng nghỉ của các hạt nhân trước bội phản ứng . M = mC + mD là tổng khối lượng nghỉ của những hạt nhân sau phản bội ứng . Lúc đó năng lượng của một làm phản ứng phân tử nhân có giá trị :

Q = ( M0 – M ).c2 = Δm.c2

+ nếu như Q > 0 : phản ứng toả nhiệt độ .

 +nếu Q

II. PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP

Loại 1: xác minh hạt nhân không đủ và số phân tử ( tia phóng xạ ) trong phản bội ứng phân tử nhân .

a) khẳng định tên hạt nhân còn thiếu :

- Áp dụng định biện pháp bảo toàn số khối cùng điện tích .

Chú ý : đề xuất học ở trong một vài ba chất gồm số điện tích thường gặp trong bội nghịch ứng phân tử nhân (không cần để ý đến số khối bởi vì nguyên tố loại nào chỉ phụ thuộc vào vào Z : số thứ tự vào bảng HTTH .

- Một vài nhiều loại hạt phóng xạ và đặc trưng về điện tích, số khối của chúng :

phân tử α ≡ <_2^4>He , hạt nơtron ≡ <_0^1>n , hạt proton ≡ <_1^1>p , tia β─  ≡ <_-1^0>e , tia β+  ≡ <_+.1^0>e , tia γ có thực chất là sóng năng lượng điện từ.

b) khẳng định số những hạt ( tia ) phóng xạ vạc ra của một phản ứng :

- thông thường thì loại bài tập này thuộc phản nghịch ứng phân hạch phân tử nhân . Khi ấy hạt nhân mẹ sau nhiều

lần phóng xạ tạo thành x hạt α và y phân tử β ( chăm chú là các phản ứng đa số tạo nhiều loại β– do nguồn phóng xạ β+ là rất hiếm ) . Cho nên khi giải bài xích tập nhiều loại này cứ cho đó là β– , nếu giải hệ hai ẩn không tồn tại nghiệm thì mới giải cùng với β+ - dẫu vậy mà chắc không có đâu

Ví dụ 1 : Tìm phân tử nhân X trong làm phản ứng phân tử nhân sau :

<_5^10>Bo + X → α + <_4^8>Be

A. <_1^3>T B. <_1^2>D

C. <_0^1>n D.<_1^1>p

Giải:

Trước tiên phải khẳng định đầy phân tử α gồm Z và A bằng bao nhiêu . α ≡ <_2^4>He nên áp dụng định vẻ ngoài bảo toàn số khối với điện tích. Lúc ấy suy ra : X tất cả điện tích Z = 2+ 4 – 5 =1

cùng số khối A = 4 + 8 – 10 = 2.

Vậy X là phân tử nhân <_1^2>D đồng vị phóng xạ của H.

Chọn lời giải B

Ví dụ 2. Mang lại phản ứng hạt nhân : T + X → α + n . X là phân tử nhân .

nơtron B. Proton C. Triti D. Đơtơri

Giải

 - Ta phải biết cấu tạo của những hạt không giống trong phản ứng : <_1^3>T , α ≡ <_2^4>He , <_0^1>n .

 -  Áp dụng định giải pháp bảo toàn điện tích và số khối , ta được :

X có điện tích Z = 2 + 0 – 1 = 1 & số khối A = 4 + 1 – 3 = 2 . Vậy X là <_1^2>D

Chọn đáp án : D

Loại 2. Xác minh năng lượng của phản ứng phân tử nhân .

Xét phản ứng hạt nhân : A + B → C + D . Khi đó : + M0 = mA + mB là tổng cân nặng nghỉ của những hạt nhân trước làm phản ứng .

+ M = mC + mD là tổng khối lượng nghỉ của các hạt nhân sau bội phản ứng .

- Ta có năng lượng của phản nghịch ứng được xác minh :

Q = ( M0 – M ).c2 = Δm.c2 .

+ nếu Q > 0 : phản bội ứng toả sức nóng .

+ ví như Q

Với việc tìm năng lượng khi m (g) hóa học A tham gia phản ứng hạt nhân. Ta sẽ có được tổng năng lượng của phản bội ứng là : MeV.

Ví dụ 1. Tiến hành phản ứng phân tử nhân sau : <_11^23>Na + <_1^2>D → <_2^4>He + <_10^20>Ne .

Biết mNa = 22,9327 u ; mHe = 4,0015 u ; mNe = 19,9870 u ; mD = 1,0073 u. Phản nghịch ứng trên toả giỏi thu một tích điện bằng từng nào J ?

thu 2,2375 MeV B. toả 2,3275 MeV. C.thu 2,3275 MeV D. Toả 2,2375 MeV

Giải

Ta có năng lượng của phản nghịch ứng hạt nhân trên là :

Q = ( M0 – M ).c2 = ( mNa + mHe  ─ mNe ─ mD )c2 = + 2,3275 MeV.

 Dấu “ + ” chứng minh đây là phản bội ứng toả tích điện .

Chọn lời giải B.

Ví dụ 2: trong bội phản ứng phân hạch phân tử nhânUrani <_92^235>U năng lượng trung bình toả ra khi phân chia một hạt nhân là 200 MeV. Tính tích điện toả ra trong quá trình phân phân chia hạt nhân của 1 kg Urani vào lò làm phản ứng.

A. 8,2.1012 J B. 8,2.1013 J C. 7,6.1012 J D. 7,6.1013  J

Giải:

 - Số hạt nhân Urani có trong 1kg Urani:

N === 2,563.1024 phân tử

Năng lượng toả ra của 1kg Urani:

E0 = N. ΔE = 2,563.1024.200 = 5,126.1026 MeV = 8,2.1013 J

Chọn lời giải B

Ví dụ 3: đến phản ứng hạt nhân: <_1^3>T + <_1^2>D < o > <_2^4>He + X +17,6MeV . Tính tích điện toả ra từ bội phản ứng trên khi tổng hợp được 2g Hêli.

A. 52,976.1023 MeV B. 5,2976.1023 MeV C. 2,012.1023 MeV D.2,012.1024 MeV

Giải:

 - Số nguyên tử hêli gồm trong 2g hêli:

N = = = 3,01.1023 MeV

 - tích điện toả ra vội N lần tích điện của một phản ứng nhiệt hạch:

E = N.Q = 3,01.1023.17,6 = 52,976.1023 MeV

Chọn đáp án A.

Loại 3. Động năng và vận tốc của những hạt trong phản ứng phân tử nhân .

Xét phản ứng phân tử nhân : A + B → C + D . Khi biết cân nặng đầy đủ của các chất thâm nhập phản ứng .Ta sẽ áp dụng định biện pháp bảo toàn tích điện :

M0c2 + WA +WB = Mc2 + WC +WD

Q + WA +WB = WC +WD  .

Chú ý : dấu của Q là toả năng lượng hay thu tích điện để khỏi bị nhầm lúc có tác dụng toán.

Khi biết trọng lượng không đầy đủ và một vài điều kiện về hễ năng và gia tốc của hạt nhân .Ta sẽ áp dụng định biện pháp bảo toàn động lượng :

.

Chú ý :

 

Ví dụ 1. hạt α bắn vào hạt nhân Al đứng yên gây nên phản ứng : α + <_13^27>Al → <_15^30>P + n. Bội phản ứng này thu năng lượng Q= 2,7 MeV. Biết hai hạt sinh ra có cùng vận tốc, tính rượu cồn năng của phân tử α . ( coi khối lượng hạt nhân bằng số khối của chúng).

A. 1,3 MeV B. 13 MeV C. 3,1 MeV D. 31 MeV

Giải

- Ta tất cả =30 Kp = 30 Kn

Mà Q = Kα ─ Kp ─ Kn = Kα ─ 31 K n (1)

Áp dụng định biện pháp bảo toàn cồn lượng: mα .vα = ( mp + mn)v 2 mα Kα = 2( mp + mn)( Kp +Kn)

4 Kα = 31( Kp + Kn)= 961 Kn Kn=

Thay vào (1) ta bao gồm Q = Kα =

Chọn lời giải C.

 

Ví dụ 2: bạn ta sử dụng hạt prôtôn gồm động năng Wp= 2,69 MeV bắn vào phân tử nhân Liti đứng yên ổn thu được 2 phân tử α có cùng động năng . Cho mp = 1,,0073u; mLi = 7,0144u; m α =4,0015u ; 1u = 931 MeV/c2  . Tính rượu cồn năng và tốc độ của mổi phân tử α chế tạo thành?

A. 9,755 MeV ; 3,2.107m/s B.10,55 MeV ; 2,2.107 m/s

C. 10,55 MeV ; 3,2.107 m/s D. 9,755.107 ; 2,2.107 m/s.

Giải

Năng lượng của phản bội ứng hạt nhân là : Q = ( M0 – M ).c2 = 0,0187uc2 = 17,4097 MeV.

Áp dụng định quy định bảo toàn tích điện ta tất cả Q +Wp= 2W α W α =

Vận tốc của mổi phân tử α là: v = =2,2.107m/s.

Chọn câu trả lời B.

 

Ví dụ 3: Một nơtơron gồm động năng Wn = 1,1 MeV bắn vào phân tử nhân Liti đứng yên gây ra phản ứng:

<_0^1> n + <_3^6>Li → X+ <_2^4>He .

Biết hạt nhân He cất cánh ra vuông góc với hạt nhân X. Động năng của phân tử nhân X cùng He lần lượt là :?

Cho mn = 1,00866 u;mx  = 3,01600u ; mHe = 4,0016u; mLi = 6,00808u.

A.0,12 MeV và 0,18 MeV B.0,1 MeV & 0,2 MeV

C.0,18 MeV & 0,12 MeV D. 0,2 MeV & 0,1 MeV

Giải

- Ta có tích điện của phản ứng là : : Q = ( mn+ mLi─ m x ─ m He).c2 = - 0,8 MeV ( đấy là phản ứng thu tích điện )

- Áp dụng định phép tắc bảo toàn hễ lượng:

2mnWn= 2mHe .W He + 2mx Wx (1)

- Áp dụng định luật bảo toàn năng lượng :Q =Wx +W He ─Wn = -0,8 (2)

*

Chọn câu trả lời B

BÀI TẬP VẬN DỤNG

Câu 1. Năng lượng nhỏ tuổi nhất để tách bóc hạt nhân He thành nhị phần tương tự nhau là bao nhiêu ? cho mHe = 4,0015u; mn = 1,0087u; mp = 1,0073u; 1u.c2 = 931MeV

A. 3,2 MeV. B. 12,4 MeV. C. 16,5 MeV. D. 23,8 MeV.

Câu 2.  Năng lượng liên kết cho một nuclon trong các hạt nhân

*
Ne ; He và
*
C khớp ứng bằng 8,03 MeV ; 7,07 MeV và 7,68 MeV. Năng lượng cần thiết để bóc một phân tử nhân
*
Ne thành nhị hạt nhân
*
He cùng một phân tử nhân
*
C là :

A. 11,9 MeV. B. 10,8 MeV. C. 15,5 MeV. D. 7,2 MeV.

Câu 3. Tính tích điện liên kết chế tạo thành Cl37, đến biết: trọng lượng của nguyên tử <_17^37>Cl = 36,96590 u; khối lượng proton, mp = 1,00728 u; khối lượng electron, me = 0,00055 u; cân nặng nơtron, mn = 1,00867 u; 1u = 1,66043.10-27kg; c = 2,9979.108 m/s; 1J = 6,2418.1018 eV.

A. 316,82 MeV B. 318,14 MeV C. 315,11 MeV D. 317,26 MeV

Câu 4. Hạt nhân Li có trọng lượng 7,0144u. Năng lượng liên kết của phân tử nhân là từng nào ? cho mn = 1,0087u ; mp = 1,0073u ; 1u.c2 = 931MeV .

 45,6 MeV. B. 36,2 MeV. C. 39,4 MeV. D. 30,7 MeV.

Câu 5. Năng lượng cần thiết để bứt một nơtrôn khỏi phân tử nhân

*
Na là từng nào ? mang lại mNa = 22,9837u ; mn = 1,0087u ; mp=1,0073u, 1u.c2 = 931MeV

A. 3,5 MeV. B. .8,1 MeV. C. 12,4 MeV. D. 17,4 MeV

Câu 6: lựa chọn câu trả lời đúng. Tính số phân tử nitơ trong 1 gam khí niơ. Biết khối lượng nguyên tử lượng của nitơ là 13,999 u. Biết 1u =1,66.10-24 g.

A . 43.1020 hạt  . B . 43.1021 hạt C. 215.1021 .hạt D. 215.1020 phân tử

Câu 7. Năng lượng liên kết riêng rẽ của 235U là 7,7 MeV thì khối lượng hạt nhân U235 là bao nhiêu ? Biết  mp=1,0073u; mn=1,0087u.

A . 234,0015 u. B. 236,0912 u. C. 234,9731 u. D. 234,1197 u.

Câu 8. Công thức gần đúng cho bán kính hạt nhân là R=R0A<^frac13> với R0=1,2 fecmi cùng A là số khối. Trọng lượng riêng của phân tử nhân là:

A. 0,26.1018  kg/m3. B. 0,35.1018 kg/m3. C. 0,23.1018 kg/m3. D. 0,25.1018  kg/m3

Câu 9. Một chất phóng xạ bao gồm hằng số phân tan λ = 1,44.10-3 (h-1). Trong thời gian bao lâu thì 75% phân tử nhân thuở đầu sẽ bị phân rã ?

 36 ngày. B. 40,1 ngày. C. 39,2 ngày. D. 37,4 ngày.

Câu 10. Đồng vị phóng xạ đồng <_29^66>Cu tất cả chu kì cung cấp rã T = 4,3 phút. Sau thời hạn 12,9 phút thì độ phóng xạ của đồng vị này giảm xuống còn từng nào ?

 A. 85% B. 87,5% C. 82,5% D. 80%

Câu 11. <_79^200>Au là 1 trong chất phóng xạ . Biết độ phóng xạ của 3.10 –9 kg hóa học đó là 58,9 Ci . Chu kì buôn bán rã của Au 200 là bao nhiêu ?

A. 47,9 phút B.74,9 phút C.94,7 phút D. 97,4 phút .

Xem thêm: Bảng Thống Kê Các Tác Phẩm Văn Học Lớp 10, Tác Giả, Tác Phẩm Ngữ Văn Lớp 10

Câu 12. Khi đối chiếu một mẫu mã gỗ, tín đồ ta thấy có 87,5% số nguyên tử đồng vị phóng xạ <_6^14>C đã bị phân tung thành các nguyên tử <_7^14>N . Biết chu kì bán rã của C là 5570 năm. Tuổi của mẫu mã gỗ này là :

A. 17610 năm B.11400năm C.16710năm D. 14100năm

Câu 13. Lúc đầu 5 gam Radon Rn là hóa học phóng xạ với chu kì bán rã T = 3,8 ngày. Độ phóng xạ của lượng Rn trên sau thời gian 9,5 ngày là:

A. 1,22.105 Ci B.1,36.105 Ci C.1,84.105 Ci D.1,92.105 Ci

Câu 14a. Radon là hóa học phóng xạ gồm chu kì cung cấp rã T= 3,6 ngày. Tại thời điểm thuở đầu có 1,2 g <_86^222>Rn, sau khoảng thời gian t = 1,4T thì số nguyên tử Rn còn sót lại là từng nào ?

 A. 1,874.1018 B.2,165.1019 C.1,234.1021 D.2,465.1020

Câu 14b. Một chất phóng xạ bao gồm hằng số phóng xạ bởi 1,44.10 –3.h-1. Sau thời hạn bao thọ thì 75% số hạt nhân thuở đầu bị phân rã không còn ?

A.36 ngày B. 37,4 ngày C.39,2 ngày D.40,1 ngày

Câu 15. <_92^238>U sau rất nhiều lần phóng xạ phân tử α và β – trở thành hạt nhân <_82^206>Pb. Biết chu kì bán rã của sự thay đổi tổng phù hợp này là 4,6.109 năm. Mang sử ban sơ một nhiều loại đá chỉ chứa <_92^238>U không chứa <_82^206>Pb. Hiệnnay tỉ lệ trọng lượng các chất <_92^238>U cùng <_82^206>Pb là 37 thì tuổi của mẫu mã đá là ?

 A. 2.107 năm B.2.108 năm C.2.109 năm D.2.1010 năm

Câu 16. Một mối cung cấp phóng xạ tất cả chu kì buôn bán rã T và tại thời điểm ban sơ có 32N0 hạt nhân . Sau các khoảng thời gian T/2, 2T với 3T thì số hạt nhân còn sót lại lần lượt là ?

24N0, 12N0, 6N0 B. 16N0, 8N0, 4N0 C.16N0, 8N0, 4N0 D. 16N0, 8N0, 4N0

Câu 17. Gồm bao nhiêu phân tử β – được hóa giải trong một tiếng từ 1 đồng vị <_11^23>Na. Biết đồng vị phóng xạ <_11^23>Na tất cả chu kì buôn bán rã là 15 h.

A. 2,134.1015 phân tử B. 4,134.1015 hạt C. 3,134.1015 hạt D. 1,134.1015 phân tử

Câu 18. Hóa học phóng xạ Po có chu kì buôn bán rã là 138 ngày. Tính số hạt nhân Po để sở hữu độ phóng xạ là 1 trong Ci.

A. 1018 hạt B. 50,2.1015 hạt C. 63,65.1016 hạt D. 30,7.1014 phân tử

Câu 19. Một gam hóa học phóng xạ vào 1s phân phát ra 4,2.1013 hạt β– . Trọng lượng nguyên tử của chất phóng xạ này là 58,933 u; 1u = 1,66.10-27 kimagmareport.netm . Chu kì buôn bán rã của hóa học phóng xạ này là ?

A. 1,78.108 s B. 1,68.108 s C. 1,86.108 s D. 1,87.108 s

Câu 20. Chu kì chào bán rã <_84^211>Po là 138 ngày. Khi phóng ra tia anpha poloni trở thành chì. Sau 276 ngày, trọng lượng chì được chế tạo ra thành từ 1mmg Po là :

A. 0,6391 g. B. 0,3679 g. C. 0,7360 g. D. 0,7810 g.

Câu 21. Một chất phóng xạ có chu kỳ luân hồi bán tan T =10s. Thuở đầu có