Lý thuyết Hóa 10 bài xích 23. Hiđro clorua, axit clohiđric và muối clorua

I. HIĐRO CLORUA

1. Cấu tạo phân tử

Hiđro clorua là hợp hóa học cộng hóa trị, phân tử gồm cực:

*

(Hiệu độ âm năng lượng điện giữa nguyên tử clo và nguyên tử hiđro là 3,16 – 2,2 0= 0,96

2. Tính chất

- Hiđro clorua là hóa học khí ko màu, mùi xốc, độc.

Bạn đang xem: Bài tập hóa 10 bài 23

*

⟹ Nặng rộng không khí.

- Khí HCl tan không hề ít trong nước tạo nên thành hỗn hợp axit HCl (ở 20oC, 1 lít nước hòa tan sát 500 lít khí HCl).

II. AXIT CLOHIĐRIC

1. Tính chất vật lí

- hóa học lỏng không màu, hương thơm xốc.

- cân nặng riêng D=1,19 g/cm3.

- Dung dịch HCl đậm sệt bốc sương trong bầu không khí ẩm.

2. đặc điểm hóa học

a) Tính axit: Axit HCl là axit mạnh

* Làm quỳ tím (xanh) ⟶ đỏ.

* Tác dụng với kim loại (Đứng trước H)

*

(n là hóa trị thấp độc nhất của kim loại M)

Ví dụ:

*

* Tác dụng cùng với oxit bazơ, bazơ

*

Ví dụ:

*

* Tác dụng với muối

HCl + muối hạt ⟶ muối hạt clorua + Axit (mới)

(Sản phẩm phải có muối clorua ↓ hay axit (mới) là axit yếu, dễ bay hơi)

Ví dụ:


*

b) Tính khử: vì chưng trong phân tử HCl, yếu tắc clo có số lão hóa thấp nhất là −1

*

3. Điều chế

a) Trong phòng thí nghiệm

Cho tinh thể NaCl tác dụng với axit H2SO4 đậm đặc với đun nóng (phương pháp sunfat):

*

Ở ánh nắng mặt trời cao hơn:

*

Khí HCl hòa chảy vào nước ⟶ dung dịch axit HCl.

b) trong công nghiệp

- Tổng hợp từ H2 và Cl2C:

*

- phương thức sunfat (với to ≥ 400oC) cũng được áp dụng trong công nghiệp.

- Thu HCl từ làm phản ứng clo hóa các hợp chất hữu cơ:

CH4 + Cl2 ⟶ CH3Cl + HCl

III. MUỐI CLORUA VÀ NHẬN BIẾT ION CLORUA

1. Một trong những muối clorua

- muối của axit clohiđric điện thoại tư vấn là muối clorua.

- Đa số muối hạt clorua tan các trong nước, trừ một vài muối clorua không tan nội địa như AgCl↓(trắng) và ít tan như PbCl2↓(trắng), CuCl↓(trắng)...

* Ứng dụng:

- NaCl: cần sử dụng làm muối bột ăn, điều chế NaOH, Cl2, H2, nước Gia-ven, axit HCl...

- KCl: dùng làm phân kali.

- ZnCl2: có chức năng diệt khuẩn, làm hóa học chống mục gỗ.

- AlCl3: chất xúc tác vào tổng hợp hữu cơ.

- BaCl2: trừ sâu bệnh trong nông nghiệp.

Xem thêm: Công Thức Tính Diện Tích Tam Giác Cân, Đều, Cách Tính Diện Tích Của Tam Giác Cân

2. Phân biệt ion clorua

- thuốc thử: dung dịch AgNO3.

- dấu hiệu phân biệt: Khi nhỏ dung dịch AgNO3 vào hỗn hợp axit HCl hay hỗn hợp muối clorua tạo kết tủa trắng (AgCl)