Hướng dẫn giải bài xích 9. Sự biến hóa tuần trả tính chất của các nguyên tố hóa học – Định hiện tượng tuần trả sgk chất hóa học 10. Nội dung bài Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 trang 47 48 sgk chất hóa học 10 bao gồm đầy đầy đủ phần triết lý và bài bác tập, đi kèm theo công thức, phương trình hóa học, chuyên đề… có trong SGK để giúp đỡ các em học viên học giỏi môn chất hóa học 10, ôn thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông quốc gia.

Bạn đang xem: Bài tập hóa 10 trang 47


LÍ THUYẾT

1. Định cách thức tuần hoàn các nguyên tố.

Tính hóa học của các nguyên tử cũng như thành phần tính chất các đơn chất và hợp chất khiến cho từ các nguyên tố đó biến thay đổi tuần hoàn theo chiều tăng của năng lượng điện hạt nhân nguyên tử.

2. đầy đủ tính chất biến đổi trong một chu kì (theo chiều tăng của năng lượng điện hạt nhân) trong một tổ (theo chiều từ bên trên xuống dưới) được tái diễn ở những chu kì khác, nhóm khác theo thuộc quy biện pháp đó là:

*

– Tính kim loại, phi kim

+ trong một chu kỳ, theo chiều tăng dần dần của năng lượng điện hạt nhân, tính kim loại của những nguyên tố yếu dần, bên cạnh đó tính phi kim tăng dần

+ trong một nhóm, theo chiều tăng dần dần của điện tích hạt nhân, tính kim loại của những nguyên tố tăng dần, đồng thời tính phi kim yếu dần

– Độ âm điện

+ Trong một chu kỳ, theo chiều tăng dần của năng lượng điện hạt nhân, độ âm điện tăng dần

+ Trong một nhóm, theo chiều tăng dần của năng lượng điện hạt nhân, độ âm điện giảm dần


– Sự thay đổi về hóa trị những nguyên tố: vào một chu kì, đi từ trái sang phải, hóa trị cao nhất với oxi tăng theo lần lượt từ I → VII, còn hóa trị cùng với hiđro của những phi kim giảm từ IV cho I.

– Sự biến đổi tính axit – bazơ của oxit cùng hiđroxit.

+ vào một chu kì: theo chiều tăng của điện tích hạt nhân, tính bazơ của những oxit và hiđroxit tương ứng giảm dần, đồng thời tính axit của chúng tăng dần.

+ trong một nhóm A, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân, tính bazơ của các oxit và hiđroxit tương ứng tăng dần, đồng thời tính axit của chúng giảm dần.

3. Định luật tuần hoàn

Tính chất của các nguyên tố và đối kháng chất, cũng như thành phần và tính chất của những hợp chất khiến cho từ các nguyên tố đó, chuyển đổi tuần hoàn theo chiều tăng của điện tích hạt nhân nguyên tử.

BÀI TẬP

Dưới đấy là phần lý giải Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 trang 47 48 sgk hóa học 10 khá đầy đủ và gọn ghẽ nhất. Nội dung chi tiết bài giải những bài tập chúng ta xem sau đây:

1. Giải bài bác 1 trang 47 hóa 10

Trong một chu kì, nửa đường kính nguyên tử các nguyên tố


3. Giải bài 3 trang 47 hóa 10

Những tính chất nào sau đây biến đổi tuần trả ?

a) Hóa trị tối đa với oxi.

b) Nguyên tử khối.

c) Số electron lớp ngoài cùng.

d) Số lớp electron.

e) Số electron vào nguyên tử.

Bài giải:

Những đặc điểm sau đây biến đổi tuần hoàn.

a) Hóa trị cao nhất với oxi.

c) Số electron phần ngoài cùng.

4. Giải bài xích 4 trang 47 hóa 10

Các thành phần halogen được sắp xếp theo chiều bán kính nguyên tử bớt dần (từ trái sang phải) như sau:

A. I, Br, Cl, F.

B. F, Cl, Br, I.

C. I, Br, F, Cl.

D. Br, I, Cl, F.

Chọn giải đáp đúng.

Bài giải:

Ta thấy các nguyên tố rất nhiều thuộc team halogen (VIIA).

Mà vào cùng một đội A lúc đi từ bên trên xuống, bán kính của các nguyên tử tăng dần. Vậy ta tất cả sự so sánh về bán kính nguyên tử những nguyên tố như sau:

$I > Br > Cl > F$

⇒ Đáp án A.

5. Giải bài bác 5 trang 48 hóa 10


Các nhân tố của chu kì 2 được bố trí theo chiều quý giá độ âm điện sút dần (từ trái sang phải) như sau:

A. F, O, N, C, B, Be, Li.

B. Li, B, Be, N, C, F, O.

C. Be, Li, C, B, O, N, F.

D. N, O, F, Li, Be, B, C.

Chọn đáp án đúng.

Bài giải:

Dựa vào quy luật biến hóa độ âm điện của những nguyên tử các nguyên tố ta có sự sắp xếp giá trị độ âm điện như sau:

$F > O > N > C > B > Be > Li$

⇒ Đáp án A.

6. Giải bài xích 6 trang 48 hóa 10

Oxit cao nhất của 1 yếu tố R ứng với cách làm RO2. Yếu tắc R kia là

A. Magie.

B. Nitơ.

C. Cacbon.

D. Photpho.

Chọn câu trả lời đúng.

Bài giải:

Oxit tối đa của 1 yếu tố R ứng với cách làm RO2 buộc phải R tất cả hóa trị cao nhất trong hợp hóa học với oxi là IV. Vậy R thuộc đội IVA

⇒ Đáp án C.

7. Giải bài bác 7 trang 48 hóa 10

Theo quy luật biến hóa tính chất đơn chất của các nguyên tố vào bảng tuần hoàn thì

A. Phi kim mạnh mẽ nhất là iot.

B. Kim loại mạnh nhất là liti.

C. Phi kim mạnh nhất là flo.

D. Kim loại yếu tuyệt nhất là xesi.

Chọn câu trả lời đúng.

Bài giải:

⇒ Đáp án C.

8. Giải bài bác 8 trang 48 hóa 10

Viết thông số kỹ thuật electron của nguyên tử magie (Z = 12). Để đạt được thông số kỹ thuật electron của nguyên tử khí hiếm sớm nhất trong bảng tuần hoàn, nguyên tử magie nhấn hay nhường từng nào electron ? Magie thể hiện tính chất kim các loại hay phi kim ?

Bài giải:

– cấu hình electron của nguyên tử Mg (Z = 12): 1s22s22p63s2.

– Để đạt thông số kỹ thuật electron của khí hiếm gần nhất (Ne) vào Bảng tuần trả nguyên tử Mg nhường nhịn 2 electron để đã có được 8e ở lớp bên ngoài cùng.

– Mg có tính kim loại.

Mg – 2e → Mg2+

9. Giải bài bác 9 trang 48 hóa 10

Viết cấu hình electron của nguyên tử lưu huỳnh S (Z = 16). Để đạt được cấu hình electron của nguyên tử khí hiếm gần nhất trong bảng tuần hoàn, nguyên tử lưu giữ huỳnh nhận hay nhường từng nào electron ? sulfur thể hiện đặc thù kim các loại hay phi kim ?

Bài giải:

– thông số kỹ thuật electron của nguyên tử S (Z = 16): 1s22s22p63s23p4.

– Để đạt được cấu hình electron của khí hiếm gần nhất (Ar) trong bảng tuần hoàn nguyên tử S dấn 2 electron nhằm đạt 8e ở phần ngoài cùng. S có tính phi kim.

S + 2e → S2- 

10. Giải bài 10 trang 48 hóa 10

Độ âm năng lượng điện của một nguyên tử là gì ? cực hiếm độ âm điện của những nguyên tử trong các nhóm A chuyển đổi như nuốm nào theo chiều điện tích hạt nhân tăng ?

Bài giải:

– Độ âm điện của một nguyên tử đặc trưng cho kỹ năng hút electron của nguyên tử đó khi hình thành links hóa học.

– Độ âm điện của nguyên tử các nguyên tố trong các nhóm A bớt dần theo chiều tăng của điện tích hạt nhân.

Thí dụ:

Nhóm IA:3Li11Na19K37Pb35Co
Độ âm điện:10,90,80,80,7

11. Giải bài bác 11 trang 48 hóa 10

Nguyên tử như thế nào trong bảng tuần hoàn có mức giá trị độ âm điện lớn số 1 ? lý do ?

Bài giải:

Nguyên tử của nguyên tố Flo có giá trị độ âm điện lớn nhất vì:

– Flo là phi kim dũng mạnh nhất.

– vào bảng tuần hoàn những nguyên tử của những nguyên tố team VIIA bao gồm độ âm điện lớn nhất so với các nguyên tử các nguyên tố trong cùng chu kì. Trong một nhóm A độ âm điện của nguyên tử của nguyên tố dẫn đầu là khủng nhất.

12. Giải bài xích 12 trang 48 hóa 10

Cho hai dãy hóa học sau:

Li2O BeO B2O3 CO2 N2O5

CH4 NH3 H2O HF

Xác định hóa trị của các nguyên tố vào hợp chất với oxi và với hiđro.

Bài giải:

Trong nhì dãy chất sau:

Li2O BeO B2O3 CO2 N2O5

CH4 NH3 H2O HF.

Xem thêm: Đề Thi Luật Tố Tụng Dân Sự Có Đáp Án, Câu Hỏi Và Đáp Án Ôn Tập Luật Tố Tụng Dân Sự

– Hóa trị cao nhất với oxi tăng vọt từ I → V

– Hóa trị cùng với hiđro giảm dần tử IV → I.

Nhận xét: Hóa trị cao nhất của thành phần trong hợp hóa học với oxi + hóa trị tối đa của nhân tố trong hợp hóa học với hiđro = VIII

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Trên đây là phần trả lời Giải bài xích 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 trang 47 48 sgk hóa học 10 đầy đủ, gọn nhẹ và dễ dàng nắm bắt nhất. Chúc chúng ta làm bài môn chất hóa học 10 tốt nhất!