- Chọn bài xích -Bài 1: Sự năng lượng điện liBài 2: Axit, bazơ cùng muốiBài 3: Sự năng lượng điện li của nước. PH. Chất chỉ thị axit-bazơBài 4: bội nghịch ứng dàn xếp ion vào dung dịch những chất năng lượng điện liBài 5: Luyện tập: Axit, bazơ cùng muối. Bội nghịch ứng trao đổi ion trong dung dịch những chất năng lượng điện liBài 6: Bài thực hành thực tế 1: Tính axit-bazơ. Bội nghịch ứng thương lượng ion trong dung dịch các chất điện li

Xem tổng thể tài liệu Lớp 11: trên đây

Giải bài bác Tập chất hóa học 11 – bài xích 3: Sự điện li của nước. PH. Chất thông tư axit-bazơ giúp HS giải bài tập, cung cấp cho những em một hệ thống kiến thức và hình thành thói quen học tập tập thao tác khoa học, làm căn cơ cho câu hỏi phát triển năng lượng nhận thức, năng lượng hành động:

Bài 1 (trang 14 SGK Hóa 11): Tích số ion của nước là gì và bằng bao nhiêu làm việc 25oC?

Lời giải:

Tích số ion của nước là tích số của mật độ H+ cùng nồng độ OH– ( ) trong nước và cả trong các dung dịch loãng của những chất không giống nhau. Ở 25oC bằng thực nghiệm, fan ta xác minh được = = 10-7 (M).

Bạn đang xem: Bài tập hóa 11 bài 3

Vậy tích số ion của nước (ở 25oC) là = 10-14.

Bài 2 (trang 14 SGK Hóa 11): phát biểu định nghĩa môi trường thiên nhiên axit, trung tính với kiềm theo nồng độ H+ và pH?

Lời giải:

– môi trường axit là môi trường xung quanh trong đó > giỏi > 10-7 M hoặc pH +> = = 10-7 M hoặc pH = 7.

– môi trường kiềm là môi trường thiên nhiên trong đó –> hay -7 milimet hoặc pH > 7.

Bài 3 (trang 14 SGK Hóa 11): Chất chỉ thị axit – bazơ là gì? Hãy cho thấy màu của quỳ tím và phenolphtalein trong những khoảng pH khác nhau?

Lời giải:

Chất thông tư axit –bazơ là chất gồm màu chuyển đổi phụ ở trong vào quý giá pH của dung dịch.

Màu của quỳ tím trong các khoảng pH khác nhau:

pHpH ≤ 66

Màu của phenolphtalien trong các khoảng pH khác nhau:

pHpH
Bài 4 (trang 14 SGK Hóa 11): Một dung dịch tất cả = 1,5.10-5. Môi trường của dung chất dịch này là:

A. Axit ; C. Kiềm

B. Trung tính ; D. Không xác minh được

Lời giải:

– Đáp án C

– từ bỏ = 1,5.10-5 (M) suy ra:

*

Vậy môi trường xung quanh của hỗn hợp là kiềm.

Xem thêm: Cảm Nghĩ Về Bài Thơ Bánh Trôi Nước Lớp 7, Hồ Xuân Hương

Bài 5 (trang 14 SGK Hóa 11): Tính độ đậm đặc H+, OH– với pH của dung dịch HCl 0,10M với dung dịch NaOH 0,010M?

Lời giải:

*

Bài 6 (trang 14 SGK Hóa 11): dung dịch HCl 0,010M, tích số ion của nước là:

A. > 1,0.10-14 ;

B. = 1,0.10-14

C. -14 ;

D. Không khẳng định được


Lời giải:

– Đáp án B.

– vày tích số ion của nước là hằng số vào nước cùng cả trong các dung dịch loãng của các chất không giống nhau.