Giải Hóa 11 bài bác 9 giúp các em học viên lớp 11 nắm vững được kiến thức đặc thù vật lý, đặc điểm hóa học tập và áp dụng của Axit nitric cùng muối nitrat. Đồng thời giải cấp tốc được các bài tập Hóa 11 chương 2 trang 45.

Bạn đang xem: Bài tập hóa 11 bài 9

Giải bài xích tập Hóa 11 bài bác 9 trước khi đến lớp các em lập cập nắm vững kiến thức hôm sau ngơi nghỉ trên lớp đang học gì, đọc sơ qua về câu chữ học. Đồng thời giúp thầy cô tham khảo, hối hả soạn giáo án cho học sinh của mình. Vậy sau đó là nội dung cụ thể tài liệu, mời chúng ta cùng tìm hiểu thêm tại đây.


Giải Hóa 11 bài xích 9: Axit nitric cùng muối nitrat

Giải bài tập SGK Hóa 11 trang 45

Lý thuyết Axit nitric với muối nitrat

I. đặc thù vật lý

- Là hóa học lỏng không màu, D = 1,53g/cm3.

- Bốc khói táo tợn trong bầu không khí ẩm.

- Axit nitric không bền, khi có tia nắng phân hủy một phần.

4HNO3 → 4NO2 + O2 + 2H2O

- Axit nitric tan vô hạn trong nước.

II. Tính chất hóa học

1. Tính axit

Là một trong các các axit bạo gan nhất, vào dung dịch:

HNO3 → H+ + NO3-

- dung dịch axit HNO3 có không thiếu thốn tính chất của môt dung dịch axit: làm đỏ quỳ tím, tác dụng với oxit bazơ, bazơ, muối bột của axit yếu ớt hơn.

2. Tính oxi hóa

Kim loại hay phi kim khi chạm chán axit HNO3 hầu hết bị thoái hóa về trạng thái thoái hóa cao nhất.

- với kim loại: HNO3 oxi hóa phần đông các sắt kẽm kim loại (trừ quà (Au) cùng platin(Pt))

* cùng với những sắt kẽm kim loại có tính khử yếu: Cu, Ag, ...


Ví dụ:

Cu + 4HNO3(đ) → Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

3Cu + 8HNO3(l) → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O

* Khi tác dụng với những sắt kẽm kim loại có tính khử bạo gan hơn: Mg, Zn, Al, ...

- HNO3 đặc bị khử đến NO2.


Ví dụ:

Mg + 4HNO3(đ) → Mg(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O.

- HNO3 loãng bị khử mang lại N2O hoặc N2.

8Al + 30HNO3(l) → 8Al(NO3)3 + 3N2O + 15H2O

- HNO3 siêu loãng bị khử cho NH3(NH4NO3).

4Zn + 10HNO3 (rất loãng) → 4Zn(NO3)2 + NH4NO3 + 3H2O

* lưu giữ ý: Fe, Al, Cr bị tiêu cực hóa trong dung dịch HNO3 đặc nguội.

- cùng với phi kim:

Khi làm cho nóng HNO3 đặc bao gồm thể chức năng với phi: C, P, S, …(trừ N2 cùng halogen).

S + 6HNO3(đ) → H2SO4 + 6NO2 + 2H2O

- Với phù hợp chất:

- H2S, HI, SO2, FeO, muối bột sắt (II), … có thể tác dụng với HNO3 nguyên tố bị oxi hoá vào hợp chất chuyển lên đến mức oxi hoá cao hơn.

Ví dụ:

3FeO + 10HNO3(đ) → 3Fe(NO3)3 + NO + 5H2O

3H2S + 2HNO3(đ) → 3S + 2NO + 4H2O

- các hợp hóa học hữu cơ như giấy, vải, dầu thông, … bốc cháy khi tiếp xúc với HNO3 đặc.

III. Ứng dụng

- phần lớn sử dụng nhằm điều chế phân đạm NH4NO3, …

- dường như sử dụng sản xuất thuốc nổ, thuốc nhuộm, dược phẩm, …

Giải bài tập SGK Hóa 11 trang 45

Câu 1

Viết phương pháp electron, công thức cấu trúc của axit nitric. Cho thấy thêm nguyên tố nitơ gồm hóa trị cùng số oxi hóa bao nhiêu?

Gợi ý đáp án

Trong HNO3, nitơ gồm số oxi hóa +5 với hóa trị là 4


Câu 2

Lập những phương trình hóa học:

a) Ag + HNO3 (đặc) → NO2 + ? + ?

b) Ag + HNO3 (loãng) → NO + ? + ?

c) Al + HNO3 → N2O + ? + ?

d) Zn + HNO3 → NH4NO3 + ? + ?

e) FeO + HNO3 → NO + Fe(NO3)3 + ?

g) Fe3O4 + HNO3 → NO + Fe(NO3)3 + ?

Gợi ý đáp án

Trước hết, căn cứ vào tính chất, điền công thức các chất còn thiếu ở phần có vệt (?). Sau đó, thăng bằng phương trình hóa học theo cách thức thăng bởi electron, ta được hiệu quả sau:

a) Ag + 2HNO3 (đặc) → NO2 + AgNO3 + H2O

b) 3Ag + 4HNO3 (loãng) → NO + 3AgNO3 + 2H2O

c) 8Al + 30HNO3 → 3N2O + 8Al(NO3)3 + 15H2O

d) 4Zn + 10HNO3 → NH4NO3 + 4Zn(NO3)2 + 3H2O

e) 3FeO + 10HNO3 → NO + 3Fe(NO3)3 + 5H2O

g) 3Fe3O4 + 28HNO3 → NO + 9Fe(NO3)3 + 14H2O

Câu 3

Hãy chỉ ra những tính chất hóa học phổ biến và biệt lập giữa axit nitric với axit sunfuric. Viết những phương trình hóa học nhằm minh họa.

Gợi ý đáp án

Axit nitric cùng axit sunfuric đặc đều có tính lão hóa mạnh.

Ví dụ:

3FeO + 10HNO3 → 3Fe(NO3)3 + NO ↓ + 5H2O

2FeO + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O

Tuy nhiên trường hợp như HNO3 loãng vẫn có tính oxi hóa thì H2SO4 loãng lại không có tính oxi hóa.

Ví dụ:

3Fe3O4 + 28HNO3 → 9Fe(NO3)3 + NO ↓ + 14H2O

Fe3O4 + 4H2SO4 → FeSO4 + Fe2(SO4)3 + 4H2O

Câu 4

a) vào phương trình chất hóa học của bội phản ứng nhiệt phân fe (III) nitrat, tổng các hệ số bởi bao nhiêu?

A. 5

B. 7

C. 9

D. 21

b) vào phương trình chất hóa học của phản bội ứng nhiệt độ phân thủy ngân (II) nitrat, tổng các hệ số bằng bao nhiêu?

A. 5

B. 7

C. 9

D. 21

Gợi ý đáp án

a) chọn D. 21

4Fe(NO3)3

*
2Fe2O3 + 12NO2 + 3O2

b) lựa chọn A. 5


Hg(NO3)3

*
Hg + 2NO2 + O2

Câu 5

Viết phương trình hóa học của các phản ứng tiến hành dãy đưa hóa sau đây:

NO2 → HNO3 → Cu(NO3)2 → Cu(OH)2 → Cu(NO3)2 → CuO → Cu → CuCl2

Gợi ý đáp án

Phương trình hóa học

4NO2 + 2H2O → 4HNO3

CuO + 2HNO2 → Cu(NO3)2 + H2O

Cu(NO3)2 + 2NaOH → Cu(OH)2↓ + 2NaNO3

Cu(OH)2 + 2HNO3 → Cu(NO3)2 + 2H2O

Cu(NO3)2

*
CuO + 2NO2↑ + ½ O2 ↑

CuO + H2

*
Cu + H2O

Câu 6

Khi phối hợp 30,0 g các thành phần hỗn hợp đồng và đồng (II) oxit vào 1,50 lít dung dịch axit nitric 1,00 M (loãng) thấy thoát ra 6,72 lít nitơ monoaxit (đktc). Khẳng định hàm lượng tỷ lệ của đồng (II) oxit trong láo hợp, nồng độ mol của đồng (II) nitrat cùng axit nitric trong hỗn hợp sau phản bội ứng, hiểu được thể tích dung dịch không vắt đổi.

Gợi ý đáp án

nNO = 6,72/22,4 = 0,300 (mol)

nHNO3 = 1,00 x 1,5 = 1,5 (mol)

pthh: 3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O (1)

Theo (1) ta tính được nCu = 0,45 mol => mCu = 28,8 gam

nHNO3 = 1,2 mol

nCu(NO3)2 = 0,45 mol

mCuO = 30 gam – 28,8 gam = 1,2 gam => nCuO = 0,015 mol

CuO + 2HNO3 → Cu(NO3)2 + H2O (2)

Theo (2) ta tính được nHNO3 là 0,030 mol,

nCu(NO3)2 là 0,015 mol

Phần trăm cân nặng CuO: % mCuO = 1,2/30.100% = 4,0%

Từ (1) với (2) ta tính được số mol HNO3 dư là 0,27 mol.

Nồng độ mol HNO3 sau phản bội ứng: 0,18 M

Nồng độ mol của Cu(NO3)2: 0,31 M

Câu 7

Để pha chế 5,000 tấn axit nitric độ đậm đặc 60,0% bắt buộc dùng từng nào tấn amoniac? biết rằng sự hao hụt amoniac trong quy trình sản xuất là 3,8%.

Xem thêm: Tìm Cấu Hình E Của Ar ) Và Cấu Hình, Tìm Cấu Hình Electron Ar

Gợi ý đáp án

Tính cân nặng HNO3 nguyên chất: 3,00 tấn.

Pthh: 4NH3 + 5O2

*
4NO + 6H2O (1)

2NO + O2 → 2NO2 (2)

4NO2 + O2 + 2H2O → 4HNO3 (3)

Từ các phương trình bên trên ta gồm sơ đồ hợp thức: NH3 → HNO3 (4)

Theo (4), ta tính được cân nặng NH3 (hao hụt 3,8%): (3,00.17,0)/63,0 x (100/96,2) = 0,841 (tấn)