giải bài 1, 2, 3 trang 37; bài bác 4, 5, 6, 7, 8 trang 38 SGK Hóa lớp 11: Amoniac với muối amoni – Chương 2.

Bạn đang xem: Bài tập hoá 11 trang 37

Bài 1. Mô tả và phân tích và lý giải hiện tượng xẩy ra trong thí nghiệm chứng minh rằng ammoniac tan nhiều trong nước.

Giải bài bác 1: Nạp đầy khí NH3 vào trong bình thủy tinh trong suốt, che bình bởi ống cao su có ống thủy tinh vuốt nhọn xuyên qua. Nhúng dần ống thủy tinh vào một chậu thủy tinh đựng nước có pha vài giọt hỗn hợp phenolphtalein, ta thấy nước trong chậu phun vào trong bình thành mọi tia color hồng. Đó là vì khí NH3 tan nhiều trong nước làm giảm áp suất vào bình với nước bị hút vào bình. Tia nước gồm màu hồng chứng tỏ dung dịch gồm tính bazơ

Bài 2. Hoàn thành sơ đồ gửi hóa dưới đây và viết các phương trình hóa học:

*

Biết rằng A là hợp hóa học của nitơ.

Giải bài xích 2: Chọn A: NH3; B: NH4Cl; C: NH4NO3; D: N2

PTHH:

*

*

Bài 3. Hiện nay, để phân phối ammoniac, fan ta pha trộn nitơ cùng hiđro bằng phương pháp chuyển hóa gồm xúc tác một láo lếu hợp gồm không khí, khá nước với khí metan (thành phần chủ yếu của khí thiên nhiên). Phản nghịch ứng giữa khí metan và hơi nước tạo ra hiđro và cacbon đioxit. Để loại khí oxi cùng thu khí nitơ, fan ta đốt khí metan vào một thiết bị kín đáo chứa không khí.

Hãy viết các phương trình chất hóa học của phản nghịch ứng pha chế hiđro, một số loại khí oxi cùng tổng vừa lòng khí ammoniac.

Đáp án bài 3: CH4 + 2H2O →t0,xt CO2 + 4H2

CH4 + 2O2 (kk) →t0 CO2 + 2H2O nên còn lại N2


Quảng cáo


N2 + 3H2 ⇔ 2NH3

Bài 4: Trình bày cách thức hóa học nhằm phân biệt các dung dịch: NH3, Na2SO4, NH4Cl, (NH4)2SO4. Viết phương trình hóa học của các phản ứng đang dùng.

Hướng dẫn: Để phân biệt những dung dịch: NH3, Na2SO4, NH4Cl, (NH4)2SO4, rất có thể dùng dung dịch thử theo thứ tự là: dd BaCl2, dd NaOH.

Bài 5. Muốn cho thăng bằng của phản ứng tổng phù hợp amoniac chuyển dịch sang phải, rất cần phải đồng thời:

A. Tăng áp suất và tang nhiệt độ độ.

B. Sút áp suất và hạ nhiệt độ.

C. Tăng áp suất và giảm nhiệt độ.

D. Giảm áp suất và tang nhiệt độ.

Chọn đáp án C


Quảng cáo


Bài 6 trang 38: Trong làm phản ứng nhiệt độ phân những muối NH4NO2 cùng NH4NO3, số thoái hóa của nitơ chuyển đổi như thay nào ? Nguyên tử nitơ vào ion làm sao của muối vào vai trò chất khử với nguyên tử nitơ trong ion như thế nào của muối nhập vai trò hóa học oxi hóa ?

Giải bài bác 6: NH4NO2 →t0 N2 + 2H2O;

NH4NO3 →t0 N2O + 2H2O

N gồm số oxi hóa +3 với +5 trong NO2– và NO3– : nhập vai trò chất oxi hóa.

N bao gồm số thoái hóa -3 trong NH4+: vào vai trò hóa học khử.

Bài 7. ( Hóa 11 trang 38) Cho dung dịch NaOH dư vào 150,0 ml hỗn hợp (NH4)2SO4 1,00 M, nấu nóng nhẹ.

a) Viết phương trình chất hóa học ở dạng phân tử và dạng ion rút gọn.

b) Tính thể tích khí (đktc) thu gọn.

Đáp án: a) n(NH4)2S04 = 0.15 . 1 = 0.15 mol => nNH+ = 0.3 mol

(NH4)2S04 + 2NaOH -> Na2S04 + 2NH3↑ + 2H20

NH4+ + OH– -> NH3↑ + H20

0,3 mol 0,3 mol

Vậy VNH3 = 0,3.22,4 = 6,72l

b) Thể tích NH3 chiếm được (đktc): 6,72 lít.

Xem thêm: Vở Bài Tập Tiếng Việt Lớp 3 Trang 16, 17 Luyện Từ Và Câu Lớp 3 Tuần 4

Bài 8. Phải dùng từng nào lít khí nitơ và từng nào lít khí hiđro để điều chế 17,0 gam NH3 ? Biết rằng năng suất chuyển trở thành amoniac là 25,0 %. Các thể tích khí được đo sống đktc.