– Đáp án bài 1, 2, 3, 4 trang 30 SGK Hóa lớp 9: một trong những Bazơ quan liêu trọng ( canxi hiđroxit -Ca(OH)2).

Bạn đang xem: Bài tập hóa 9 trang 30

1. đặc thù dung dịch can xi hiđroxit

Để gồm dung dịch can xi hiđroxit (hay nước vôi trong), ta kết hợp một ít vôi tôi Ca(OH)2 vào nước được vôi nước (hay vôi sữa). Lọc vôi nước, chất lỏng thu được là dung dịch Ca(OH)2.

2. đặc thù hóa học

Dung dịch canxi hiđroxit: Ca(OH)2 bao gồm những đặc điểm của một bazơ tan.

a) Làm đổi màu qùy tím thành xanh, hỗn hợp phenolphatalein ko màu thành màu đỏ.

b) tác dụng với axit, tạo thành thành muối với nước (phản ứng trung hòa)

Thí dụ: Ca(OH)2 + 2HCl → CaCl2 + 2H2O

Ca(OH)2 + H2SO4 → CaSO4 + H2O

c) tính năng với axit chế tác thành muối với nước (phản ứng trung hòa)

Thí dụ: Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3↓ + H2O

Ca(OH)2 + SO2 → Ca2SO3 + H2O

d) tính năng với dung dịch muối.


Quảng cáo


Thí dụ: Ca(OH)2 + Na2CO3 → CaCO3↓ + 2NaOH

3.Ứng dụng

Canxi hiđroxit được dùng:

– Làm vật tư trong xây dựng.

– Khử chua khu đất trồng trọt.

– Khử độc những chất thải công nghiệp, diệt trùng hóa học thải sinh hoạt và xác bị tiêu diệt động vật…

Thang PH thể hiện độ axit hoặc bazơ của dung dịch

PH = 7: dung dịch trung tính (nước cất bao gồm PH = 7)


Quảng cáo


PH 7: Dung dịch bao gồm tính bazơ, PH càng mập độ axit càng lớn

Hướng dẫn làm bài bác tập cùng trả lời thắc mắc Sách giáo khoa trang 30 – một số trong những bazơ đặc biệt quan trọng – canxi hiđroxit Ca(OH)2

Bài 1: Viết các phương trình hóa học tiến hành những đổi khác hóa hoặc sau: 

Hướng dẫn :(1) CaCO3 t0 → CaO + CO2

(2) CaO + H2O → CaO(OH)2

(3) Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O

(4) CaO + 2HCl → CaCl2 + H2O

(5) Ca(OH)2 + 2HNO3 → Ca(NO3)2 + 2H2O

Bài 2. Có tía lọ không nhãn, từng lọ đựng một trong các ba hóa học rắn white color sau: CaCO3, CaO, Ca(OH)2. Hãy phân biệt chất đựng trong những lọ bằng phương thức hóa học. Viết các phương thức hóa hoc.

Hướng dẫn:Dùng H2O, quỳ tím và dd HCl để phân biệt được mỗi hóa học theo sơ đồ nhận ra sau đây:

*

Bài 3. (Trang 30 hóa 9): Hãy viết những phương trình hóa học của làm phản ứng khi đến dung dịch NaOH tính năng với hỗn hợp H2SO4 tạo ra:

a) muối natri hiđrosunfat. B) muối bột natrisunfat.

Xem thêm: Tải Thông Tư Bồi Dưỡng Thường Xuyên Giáo Viên Tiểu Học Mới Nhất 2020

Giải bài xích 3:

a) H2SO4 + NạOH → H2O + NaHSO4

b) H2SO4 + 2NaOH → 2H2O + Na2SO4

Bài 4: Một hỗn hợp bão trung khí CO2 vào nước bao gồm pH = 4. Hãy giải thích và viết phương trình hóa học của CO2 với nước.

Hướng dẫn giải: Dung dịch bão hòa CO2 có pH = 4, tức thị dung dịch có tính axit yếu. Bởi khí CO2 tác dụng với nước chế tạo ra thành axit cacbonic, là 1 trong axit vô cùng yếu: