*

*

Bài 1: Dao động điều hòa

Bài 11 (trang 9 SGK Vật Lý 12)

Một vật dao động điều hòa phải mất 0,25s để đi từ điểm bao gồm vận tốc bằng 0 tới điểm tiếp theo cũng như vậy. Khoảng biện pháp giữa nhì điểm là 36cm. Tính:

a) Chu kì

b) Tần số

c) Biên độ.

Bạn đang xem: Bài tập lí 12 trang 9

Lời giải

a) Vận tốc của vật dao động điều hòa bằng 0 khi vật ở hai biên (x = ± A)

→ Vật đi từ điểm gồm vận tốc bằng ko tới thời điểm tiếp theo cũng có vận tốc bằng không, bao gồm nghĩa là vật đi từ vị trí biên này tới vị trí biên cơ mất khoảng thời gian là nửa chu kì.

Ta có

*

mà t = 0,25s suy ra T = 2t = 0,5s.

b) Tần số

*

c) Biênđộ:

*

Kiến thức cần nhớ

- Dao động điều hòa là dao động trong đó li độ của vật là một hàm coossin (hay sin) của thời gian.

- Phương trình của dao động điều hòa là x=Acos(ωt+φ)

- Một điểm dao động điều hòa bên trên một đoạn thẳng luôn luôn luôn bao gồm thể được xem như là hình chiếu của một điểm tương ứng chuyển động tròn đều lên đường kính là đoạn thẳng đó.

- Chu kì T của dao động điều hòa là khoảng thời gian để vật thực hiện được một dao động toàn phần. Đơn vị của chu kì là giây (s).

- Tần số f của dao động điều hòa là số dao động toàn phần thực hiện được trong một giây. Đơn vị của tần số là héc (Hz).

- Tần số góc của dao động điều hòa là một đại lượng liên hệ với chu kì T tốt với tần số f bằng những hệ thức sau đây:

*

- Công thức tính vận tốc và gia tốc của một vật dao động điều hòa:

v=x′=−ωAsin(ωt+φ)

a=v′=−ω2Acos(ωt+φ)=−ω2x - Vectơ gia tốc luôn luôn hướng về vị trí cân nặng bằng và gồm độ lớn tỉ lệ với độ lớn của li độ.

- Tại vị trí biên, vận tốc bằng 0, còn gia tốc gồm độ lớn cực đại. Tại vị trí cân bằng, gia tốc bằng 0, còn vận tốc gồm độ lớn cực đại.

Xem thêm: Tổng Hợp 33+ Hình Ảnh Chú Công An Xinh Đẹp, Mạnh Mẽ, Cá Tính

- Đồ thị của dao động điều hòa là một đường hình sin.

(SGK Vật lý 12 – bài 1 trang 8)

Xem toàn bộ Giải bài bác tập Vật lý 12: bài xích 1. Dao động điều hòa