Hướng dẫn giải các bài tập phần ôn tập chương 1 (Hình học) hay, ngắn gọn, dễ áp dụng với những dạng toán tương tự. Cung ứng các em học sinh ôn luyện và đối chiếu đáp án đúng mực nhất.

Bạn đang xem: Bài tập ôn tập chương 1 hình 8


Sau khi chấm dứt 1 chương học, nhằm tránh triệu chứng quên con kiến thức các em học sinh cần ôn tập thường xuyên xuyên trải qua ôn luyện loài kiến thức định hướng trọng trung khu cùng vận dụng giải những bài tập vào sách giáo khoa, sách bài tập, đặc biệt quan trọng các bài trong phần ôn tập chương. Dưới đây là hướng dẫn giải cụ thể các bài tập Ôn tập chương 1 - Toán 8 (Hình học) đầy đủ nhất, hi vọng sẽ là tài liệu hữu ích dành cho các em cùng quý thầy cô giáo tham khảo.

Trọn cỗ 50 đề ôn tập Toán lớp 8 tuyệt nhất

Lời giải bài bác 53 trang 96 SGK toán 8 tập 1 hay nhất

Giải bài xích 59 trang 99 SGK Toán 8 tập 1 chi tiết nhất

Giải bài tập Ôn tập chương 1 - Toán 8 (Hình học):

Câu hỏi ôn tập:

Câu 1 (trang 110 sgk Toán 8): 

Phát biểu tư tưởng tứ giác.

Trả lời:

Tứ giác ABCD là hình gồm bốn đoạn thẳng AB, BC, CD, DA, trong các số ấy bất kì nhì đoạn thẳng nào cũng không cùng nằm bên trên một đường thẳng.

Câu 2 (trang 110 sgk Toán 8): 

Phát biểu quan niệm hình thang, hình thang cân.

Trả lời:

- Hình thang là tứ giác bao gồm hai cạnh đối song song.

- Hình thang cân nặng là hình thang có hai góc kề một đáy bằng nhau.

Câu 3 (trang 110 sgk Toán 8): 

Phát biểu các đặc điểm của hình thang cân.

Trả lời:

Tính chất:

- Định lí 1: trong hình thang cân, hai lân cận bằng nhau.

- Định lí 2: trong hình thang cân, nhị đường chéo bằng nhau.

Câu 4 (trang 110 sgk Toán 8): 

Phát biểu các tính chất của đường trung bình của tam giác, mặt đường trung bình của hình thang.

Trả lời:

- Đường mức độ vừa phải của tam giác:

+ Định lí 1: Đường thẳng đi qua trung điểm một cạnh của tam giác và tuy nhiên song cùng với cạnh sản phẩm hai thì trải qua trung điểm cạnh sản phẩm ba.

+ Định lí 2: Đường vừa phải của tam giác thì song song cùng với cạnh thứ tía và bằng nửa cạnh ấy.

- Đường vừa đủ của hình thang:

+ Định lí 3: Đường thẳng đi qua trung điểm của một sát bên của hình thang và tuy nhiên song cùng với hai lòng thì đi qua trung điểm kề bên thứ hai.

+ Định lí 4: Đường vừa phải của hình thang thì tuy vậy song với hai đáy và bằng nửa tổng nhị đáy.

Câu 5 (trang 110 sgk Toán 8): 

Phát biểu quan niệm hình bình hành, hình chữ nhật, hình thoi, hình vuông.

Trả lời:

- Hình bình hành là tứ giác có những cạnh đối tuy vậy song.

- Hình chữ nhật là tứ giác có bốn góc vuông.

- Hình thoi là tứ giác bao gồm bốn cạnh bằng nhau.

- hình vuông là tứ giác bao gồm bốn góc vuông và tất cả bốn cạnh bằng nhau.

Câu 6 (trang 110 sgk Toán 8): 

Phát biểu các tính chất của hình bình hành, hình chữ nhật, hình thoi, hình vuông.

Trả lời:

Tính chất:

- Hình bình hành:

Trong hình bình hành:

a) các cạnh đối bởi nhau.

b) những góc đối bởi nhau.

c) nhị đường chéo cắt nhau trên trung điểm của từng đường.

- Hình chữ nhật:

Trong hình chữ nhật, nhị đường chéo bằng nhau và giảm nhau trên trung điểm của từng đường.

- Hình thoi:

Trong hình thoi:

a) nhì đường chéo cánh vuông góc với nhau.

b) nhị đường chéo là những đường phân giác của những góc của hình thoi.

- Hình vuông:

Hình vuông có tất cả các đặc thù của hình chữ nhật và hình thoi.

Câu 7 (trang 110 sgk Toán 8): 

Nêu những dấu hiệu nhận biết hình bình hành, hình chữ nhật, hình thoi, hình vuông.

Trả lời:

Dấu hiệu nhận biết:

- Hình bình hành:

1) Tứ giác có các cạnh đối tuy nhiên song là hình bình hành.

2) Tứ giác có các cạnh đối bằng nhau là hình bình hành.

3) Tứ giác có hai cạnh đối tuy nhiên song và bằng nhau là hình bình hành.

4) Tứ giác có những góc đối đều nhau là hình bình hành.

5) Tứ giác gồm hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường là hình bình hành.

- Hình chữ nhật:

1) Tứ giác có tía góc vuông là hình chữ nhật.

2) Hình thang cân có một góc vuông là hình chữ nhật.

3) Hình bình hành bao gồm một góc vuông là hình chữ nhật.

4) Hình bình hành bao gồm hai đường chéo cánh bằng nhau là hình chữ nhật.

- Hình thoi:

1) Tứ giác bao gồm bốn cạnh đều bằng nhau là hình thoi.

2) Hình bình hành tất cả hai cạnh kề bằng nhau là hình thoi.

3) Hình bình hành gồm hai đường chéo vuông góc với nhau là hình thoi.

4) Hình bình hành gồm một đường chéo là con đường phân giác của một góc là hình thoi.

- Hình vuông:

1) Hình chữ nhật gồm hai cạnh kề đều nhau là hình vuông.

2) Hình chữ nhật có hai đường chéo cánh vuông góc cùng nhau là hình vuông.

3) Hình chữ nhật tất cả một đường chéo là con đường phân giác của một góc là hình vuông.

4) Hình thoi bao gồm một góc vuông là hình vuông.

5) Hình thoi có hai đường chéo cánh bằng nhau là hình vuông.

Câu 8 (trang 110 sgk Toán 8): 

Thế nào là hai điểm đối xứng với nhau sang 1 đường thẳng? Trục đối xứng của hình thang cân là con đường thẳng nào?

Trả lời:

- nhì điểm call là đối xứng cùng nhau qua con đường thẳng d nếu d là con đường trung trực của đoạn trực tiếp nối nhì điểm đó.

- Trục đối xứng của hình thang cân là đường thẳng đi qua trung điểm hai đáy của hình thang cân.

Câu 9 (trang 110 sgk Toán 8): 

Thế như thế nào là nhị điểm đối xứng cùng với nhau qua một điểm? vai trung phong đối xứng của hình bình hành là vấn đề nào?

Trả lời:

- hai điểm hotline là đối xứng cùng nhau qua điểm O trường hợp O là trung điểm của đoạn thẳng nối nhì điểm đó.

- trung tâm đối xứng của hình bình hành là giao điểm hai đường chéo của hình bình hành đó.

Bài tập:

Bài 87 (trang 111 SGK Toán 8 Tập 1): 

Sơ đồ dùng ở hình 109 biểu thị quan hệ giữa những tập thích hợp hình thang, hình bình hành, hình chữ nhật, hình thoi, hình vuông. Phụ thuộc sơ đồ gia dụng đó, hãy điền vào nơi trống:

a) Tập hợp những hình chữ nhật là tập hợp con của tập hợp những hình ...

b) Tập hợp những hình thoi là tập hợp nhỏ của tập hợp các hình ...

c) Giao của tập hợp những hình chữ nhật và tập hợp các hình thoi là tập hợp những hình ...

Lời giải:

a) Tập hợp các hình chữ nhật là tập hợp con của tập hợp các hình bình hành, hình thang.

b) Tập hợp những hình thoi là tập hợp nhỏ của tập hợp các hình bình hành, hình thang.

c) Giao của tập hợp những hình chữ nhật và tập hợp những hình thoi là tập hợp những hình vuông.

Kiến thức áp dụng

+ Hình bình hành luôn là các hình thang.

+ Hình chữ nhật luôn luôn là những hình bình hành

+ Hình thoi luôn luôn là những hình bình hành

+ Tứ giác vừa là hình chữ nhật, vừa là hình thoi là hình vuông.

Bài 88 (trang 111 SGK Toán 8 Tập 1): 

Cho tứ giác ABCD. điện thoại tư vấn E, F, G, H theo thiết bị tự là trung điểm của AB, BC, CD, DA. Những đường chéo AC, BD của tứ giác ABCD có điều kiện gì thì EFGH là:

a) Hình chữ nhật?

b) Hình thoi?

c) Hình vuông?

Lời giải:

Ta có: EB = EA, FB = FC (gt)

⇒ EF là đường trung bình của ΔABC

⇒ EF // AC và EF = AC/2.

HA = HD, HC = GD

⇒ HG là mặt đường trung bình của ΔADC

⇒ HG // AC cùng HG = AC/2.

Do kia EF // HG, EF = HG

⇒ EFGH là hình bình hành.

a) Hình bình hành EFGH là hình chữ nhật ⇔ EH ⊥ EF

⇔ AC ⊥ BD (vì EH // BD, EF// AC)

b) Hình bình hành EFGH là hình thoi

⇔ EF = EH

⇔ AC = BD (Vì EF = AC/2, EH = BD/2)

c) EFGH là hình vuông

⇔ EFGH là hình thoi với EFGH là hình chữ nhật

⇔ AC = BD với AC ⊥ DB.

Kiến thức áp dụng

+ Tứ giác có hai cạnh đối tuy nhiên song và đều bằng nhau là hình bình hành.

+ Hình bình hành gồm một góc vuông là hình chữ nhật.

+ Hình bình hành có hai đường chéo vuông góc cùng nhau là hình thoi.

+ Tứ giác vừa là hình chữ nhật, vừa là hình thoi là hình vuông.

→Còn tiếp.......................

Tổng hợp triết lý ôn tập chương 1:

1. Tứ giác

a) Định nghĩa

Tứ giác ABCD là hình gồm bốn đoạn trực tiếp AB, BC, CD, DA trong số đó bất kì đoạn thẳng nào cũng không thuộc nằm trên một đường thẳng.

b) Tổng các góc của tứ giác

Định lí: Tổng các góc của một tứ giác bởi 3600.

2. Hình thang

a) Định nghĩa

Hình thang là tứ giác gồm hai cạnh đối tuy vậy song.

Hai cạnh tuy vậy song điện thoại tư vấn là hai đáy.

Hai cạnh còn sót lại gọi là nhị cạnh bên.

b) Hình thang vuông

Định nghĩa: Hình thang vuông là hình thang gồm một góc vuông

Dấu hiệu dìm biết: Hình thang bao gồm một góc vuông là hình thang vuông

3. Hình thang cân

a) Định nghĩa

Hình thang cân nặng là hình thang gồm hai góc kề một đáy bằng nhau.

Tứ giác ABCD là hình thang cân nặng (đáy AB, CD) ⇔ 

Chú ý: trường hợp ABCD là hình thang cân nặng (đáy AB, CD) thì  =  và  = .

b) Tính chất

Định lí 1: Trong một hình thang cân, hai bên cạnh bằng nhau, ABCD là hình thang cân nặng (đáy AB, CD) ⇒ AD = BC

Định lí 2: Trong một hình thang cân, nhì đường chéo cánh bằng nhau, ABCD là hình thang cân (đáy AB, CD) ⇒ AC = BD

Định lí 3: Hình thang có hai đường chéo bằng nhau là hình thang cân. Hình thang ABCD (đáy AB, CD) bao gồm AC = BD ⇒ ABCD là hình thang cân.

c) dấu hiệu nhận biết

Hình thang bao gồm hai góc kề một đáy đều bằng nhau là hình thang cân.

Hình thang bao gồm hai đường chéo cánh bằng nhau là hình thang cân.

→Còn tiếp...........................

Tải trọn bộ hướng dẫn giải cụ thể phần ôn tập chương 1 toán lớp 8 bên dưới đây.

File thiết lập miễn phí khuyên bảo giải chi tiết phần Ôn tập chương 1 Lớp 8:

Hy vọng tài liệu đã hữu ích cho những em học viên và quý thầy cô tìm hiểu thêm và đối chiếu đáp án.

Xem thêm: Tính Chất Đường Phân Giác Là Gì, Tính Chất Đường Phân Giác Của Tam Giác

Ngoài ra các em học viên và thầy cô gồm thể tham khảo thêm các tài liệu bổ ích hỗ trợ ôn luyện thi môn toán như đề kiểm tra, lí giải giải sách giáo khoa, vở bài tập được cập nhật thường xuyên tại chuyên trang của bọn chúng tôi.