Bài tập nguyên lý kế toán giúp tín đồ học sau thời điểm học xong, hệ thống lại cục bộ kiến thức triết lý áp dụng vào phần nghiệp vụ cách thức tính giá


*

I. Bài tập phương pháp tính giá có lời giải

1.Tài liệu

Công ty XYZ tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, triển khai mua một lô nguyên vật liệu nhập kho với con số 40.000 kg. Gía hóa đối chọi của số vật liệu này nhận từ người chào bán có cả thuế GTGT 10% là 330.000.000 đồng. Giá cả vận chuyển đã giao dịch thanh toán bằng tiền khía cạnh theo giá chỉ hóa đối kháng có cả thuế GTGT 5% là 7.350.000 đồng. Số lượng nguyên vật liệu nhập kho theo phiếu nhập là 39.850 kg. Hao hụt định mức trong quá trình thu thiết lập của loại nguyên vật liệu này là 1%.

Bạn đang xem: Bài tập môn phương pháp tính có lời giải

2.Yêu cầu

Tính tổng giá trị và giá đối kháng vị nguyên vật liệu thu mua

Hướng dẫn giải

Tổng giá chỉ trị vật liệu thu download = 300.000.000+7.000.000= 307.000.000

Giá đối chọi vị nguyên vật liệu mua = 307.000.000/39.850=7.703,89 đồng/kg

II. Bài bác tập thực hành phương pháp tính giá

Bài số 1:

Công ty PLO tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, triển khai mua một phương tiện vận tải dùng cho chuyển động chịu thuế GTGT. Gía hóa đối kháng nhận từ bỏ người bán có cả thuế GTGT 10% là 495.000.000 đồng. Lệ tổn phí trước bạ bắt buộc nộp 5%. Ngân sách trước sử dụng giao dịch thanh toán bằng tiền mặt 14.500.000

Xác định quý giá ghi sổ của phương tiện vận tải đường bộ theo tài liệu trên

Bài số 2:

Công ty MNL tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, tiến hành nhập khẩu một lô nguyên vật liệu dùng cho vận động sản xuất chịu thuế GTGT. Gía trị lô vật liệu tính theo giá bán CIF là 350.000.000 đồng. Thuế suất thuế nhập khẩu buộc phải nộp là 20%, thuế GTGT mặt hàng nhập khẩu phải nộp là 10%.

Xem thêm: Phương Trình Lượng Giác Cơ Bản Lớp 11 Lý Thuyết, Toán 11 Bài 2: Phương Trình Lượng Giác Cơ Bản

Giá thành vận gửi lô nguyên liệu về kho công ty theo giá chỉ hóa đơn có cả thuế GTGT 5% là 6.300.000 đồng

Xác định cực hiếm lô vật liệu nhập khẩu theo tư liệu trên

Bài số 3:

Công ty ABC tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, ngày 10/n xuất 1.840kg nguyên vật liệu chính cho tiếp tế sản phẩm. Gía đơn vị chức năng của nguyên vật liệu chính xuất theo phương pháp nhập sau-xuất trước là 1.200kg tính theo giá chỉ 42.500 đồng/kg cùng 640 kg tính theo giá bán 42.515 đồng/kg

Xác định giá thành nguyên vật liệu chính ngày 10/n theo tài liệu trên

Trên đấy là bài tập phương thức tính giá có lời giải cùng một số bài tập phương pháp tính giá thực hành giúp các bạn có thể củng nắm lại kiến thức phần này.

Bạn hoàn toàn có thể tham gia lớp học kế toán tổng hợp thực hành trên Hà Nội hoặc lớp học kế toán thực hành tại tp HCM để cảm nhận sự hỗ trợ rất tốt từ những chuyên gia, kế toán tài chính trưởng tại kế toán Lê Ánh.