Bạn sẽ xem: Bài Tập Về Phương Trình Lượng Giác hay Gặp, bài Tập Phương Trình Lượng Giác tại magmareport.net

Các dạng toán phương trình lượng giác, cách thức giải và bài bác tập từ cơ bản đến nâng cấp – toán lớp 11

Sau khi làm quen với các hàm lượng giác thì các dạng bài xích tập về phương trình lượng giác đó là nội dung tiếp sau mà những em đã học trong chương trình toán lớp 11.

Đang xem: bài tập về phương trình lượng giác thường gặp

Vậy phương trình lượng giác có các dạng toán nào, cách thức giải ra sao? chúng ta cùng tò mò qua bài viết này, đồng thời vận dụng các phương thức giải này để gia công các bài tập tự cơ bản đến nâng cấp về phương trình lượng giác.

I. định hướng về Phương trình lượng giác

1. Phương trình sinx = a. (1)

° |a| > 1: Phương trình (1) vô nghiệm

° |a| ≤ 1: gọi α là một trong cung thỏa sinα = a, lúc đó phương trình (1) có các nghiệm là:

 x = α + k2π, ()

 và x = π – α + k2π, ()

– Nếu α vừa lòng điều kiện 

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

.sin4x = 0

° giải thuật bài 2 trang 36 SGK Đại số với Giải tích 11:

a) 2cos2x – 3cosx + 1 = 0 (1)

– Đặt t = cosx, điều kiện: –1 ≤ t ≤ 1, lúc ấy PT (1) trở thành: 2t2 – 3t + 1 = 0