Bài viết sau đây ôn tập cho chúng ta về phép tắc đếm lớp 11. Sau đó là phần bài tập về phép tắc đếm lớp 11 bao gồm lời giải cụ thể và phân dạng theo cách thức giải.

Bạn đang xem: Bài tập quy tắc đếm lớp 11 có lời giải


I. ÔN TẬP LÝ THUYẾT QUY TẮC ĐẾM

QUY TẮC CỘNG cho HAI PHƯƠNG ÁN

Giả sử một các bước V rất có thể được thực hiện theo cách thực hiện A hoặc giải pháp B. Có m cách thực hiện theo cách thực hiện A và gồm n cách tiến hành theo phương án B, không có cách tiến hành nào của phương pháp A trùng cùng với cách tiến hành của phương pháp B. Khi đó có m+n biện pháp thực hiện quá trình V.

QUY TẮC CỘNG MỞ RỘNG mang đến NHIỀU PHƯƠNG ÁN

Giả sử một quá trình V có thể được thực hiện theo một trong k cách thực hiện A(1), A(2),…,A(k). Bao gồm n(1) cách thực hiện theo giải pháp A(1), tất cả n(2) cách tiến hành theo giải pháp A(2),…có n(k) cách triển khai theo cách thực hiện A(k), không có cách thực hiện nào của các phương án trùng nhau. Lúc đó có n(1)+n(2)+…+n(k) bí quyết thực hiện quá trình V.

QUY TẮC CỘNG DƯỚI DẠNG TẬP HỢP

Cho A và B là hai tập hợp hữu hạn. Lúc đó n(A∪B)=n(A)+n(B)-n(A∩B). Đặc biệt trường hợp A∩B=∅ thì n(A∪B)=n(A)+n(B).

QUY TẮC NHÂN mang đến HAI PHƯƠNG ÁN

Giả sử một quá trình V được triển khai qua hai công đoạn liên tiếp A và B. Gồm m giải pháp thực hiện công đoạn A. Cùng với mỗi cách thực hiện công đoạn A lại có n giải pháp thực hiện quy trình B. Khi ấy có m.n biện pháp thực hiện quá trình V.

QUY TẮC NHÂN MỞ RỘNG mang đến NHIỀU PHƯƠNG ÁN

Giả sử một công việc V được tiến hành qua k công đoạn liên tiếp nhau A(1), A(2),…,A(k). Gồm n(1) biện pháp thực hiện quy trình A(1), cùng với mỗi giải pháp thực hiện công đoạn A(1) gồm n(2) biện pháp thực hiện công đoạn A(2),…, cùng với mỗi cách thực hiện công đoạn A(k-1) tất cả n(k) bí quyết thực hiện quy trình A(k). Lúc ấy có n(1).n(2)….n(k) bí quyết thực hiện quá trình V.

QUY TẮC NHÂN DƯỚI DẠNG TẬP HỢP

Tập hòa hợp AxB=(x,y) được hotline là tích Descartes (Đề-các) của nhì tập vừa lòng A cùng B.

Khi đó n(AxB)=n(A).n(B).

II. BÀI TẬP QUY TẮC ĐẾM LỚP 11 CÓ LỜI GIẢI : ĐẾM TRỰC TIẾP

Để đếm số cách tiến hành một công việc, ta phân phân làn thực hiện các bước đó thành các phương án, trong những phương án lại phân thành các công đoạn. Tiếp đến sử dụng phép tắc nhân cùng quy tắc cùng để suy ra số phương pháp thực hiện quá trình đó.

Bài 1.

Từ những chữ số 1, 2, 3, 4 rất có thể lập được từng nào số thoải mái và tự nhiên gồm:

a.Một chữ số.

b.Hai chữ số.

c.Hai chữ số kháu nhau?

Lời giải:

a. Liệt kê được 4 số thỏa mãn.

b. Hotline số tất cả 2 chữ số đề xuất lập là ab.

Chữ số a có 4 cách chọn, chữ số b bao gồm 4 phương pháp chọn

Vậy theo quy tắc nhân ta có: 4.4 = 16 (số).

c. Gọi số gồm 2 chữ số đề xuất lập là ab.

Chữ số a bao gồm 4 bí quyết chọn, chữ số b bao gồm 3 bí quyết chọn.

Vậy theo nguyên tắc nhân ta có: 4.3 = 12 (số).

Bài 2.

Có từng nào số nguyên của tập hòa hợp 1; 2;…; 1000 mà chia hết đến 3 hoặc 5?

Lời giải:

*
*

Bài 3.

Có bao nhiêu cách xếp 5 chúng ta nam cùng 7 bạn nữ thành một sản phẩm ngang, thế nào cho không có đôi bạn nam nào đứng cạnh nhau.

Lời giải:

Xếp 7 bạn gái thành hàng ngang gồm 7.6.5.4.3.2.1=5040 bí quyết xếp.

Khi đó 7 bạn nữ chia hàng ngang thành 8 khoảng trống.

Xếp 5 bạn nam vào 8 không gian đó sao cho mỗi khoảng trống xếp các nhất một chúng ta nam. Số phương pháp xếp 5 bạn nam là: 8.7.6.5.4=6720 giải pháp xếp.

Theo phép tắc nhân có: 5040x 6720=33868800 biện pháp xếp.

III. BÀI TẬP QUY TẮC ĐẾM LỚP 11 CÓ LỜI GIẢI : ĐẾM GIÁN TIẾP

Để đếm số cách tiến hành một các bước nào đó, mà bài toán đếm trực tiếp phức tạp, bạn ta rất có thể sử dụng phương pháp đếm phần bù. Nghĩa là bỏ đi một giả thiết gây ra sự phức tạp. Lúc đó giả sử đếm được m cách thực hiện. Trong các cách triển khai đó ta đếm số bí quyết thực hiện quá trình mà không vừa lòng giả thiết vứt đi được n giải pháp thực hiện. Suy ra có m-n biện pháp thực hiện các bước đã cho.

Bài 1.

Trong một hộp bao gồm 4 viên bi xanh và 6 viên bi đỏ. Có bao nhiêu cách chọn ra 3 viên bi thế nào cho có tối thiểu 1 viên bi đỏ?

Lời giải:

Chọn ngẫu nhiên 3 viên bi bất kỳ có (10.9.8):(3.2.1)=120 cách. Số bí quyết chọn 3 viên greed color là 4.3.2=24.

Vậy số cách vừa lòng yêu cầu câu hỏi là 120-24=96 cách.

Bài 2.

Trong khía cạnh phẳng gồm 5 điểm khác nhau A, B, C, D, E. Hỏi tất cả bao nhiêu véc tơ khác véc tơ không. Gồm điểm đầu cùng điểm cuối là những điểm A, B, C, D, E thỏa mãn nhu cầu điểm A ko phải là vấn đề đầu?

Lời giải:

Ta đếm số véc tơ được tạo ra thành trường đoản cú 5 điểm là 5.4=20.

Ta đếm số bí quyết chọn véc tơ được tạo thành thành từ bỏ 5 điểm nhưng điểm A là điểm đầu bao gồm 4 véc tơ.

Vậy gồm 20-4=16 véc tơ thỏa mãn.

Xem thêm: Tìm Góc Giữa Hai Mặt Phẳng Và Bài Tập Vận Dụng, Định Nghĩa Và Cách Xác Định Góc Giữa 2 Mặt Phẳng

Bài 3.

Mỗi mật khẩu laptop gồm 6 cam kết tự, mỗi ký kết tự hoặc là 1 trong những chữ dòng hoặc là một trong những chữ số và mặt khẩu đề nghị có ít nhất một chữ số. Hỏi lập được bao nhiêu mật khẩu?