Các loại đối chiếu trong giờ Anh kèm bài xích tập. So sánh là một trong những điểm ngữ pháp được sử dụng rất thông dụng và đặc biệt quan trọng trong tiếng Anh giao tiếp cũng như trong một trong những kỳ thi IELTS, TOEIC, TOEFL, một số dạng câu so sánh được dùng tương đối nhiều và phổ biến. Cùng ngolongnd khám phá các kỹ năng và kiến thức về dạng câu này nhé.

Bạn đang xem: Bài tập so sánh tính từ và trạng từ


*
Các loại so sánh trong tiếng Anh kèm bài bác tập
1. Câu đối chiếu trong tiếng Anh2. Cấu trúc so sánh bởi trong giờ Anh1. Kết cấu so sánh bởi trong giờ đồng hồ Anh với tính từ và trạng từ2. Cấu tạo so sánh bằng trong giờ đồng hồ Anh cùng với danh từCác nhiều loại tính từ, trạng từ trong câu đối chiếu tiếng Anh1. Tính tự ngắn cùng tính trường đoản cú dài:2. Trạng từ bỏ ngắn với trạng tự dài:3. Kết cấu câu so sánh hơn trong tiếng Anh1. Cấu tạo so sánh rộng trong giờ Anh với tính từ và trạng tự ngắn2. Cấu tạo so sánh hơn trong giờ Anh với tính từ với trạng từ bỏ dài4. Cấu trúc câu so sánh hơn độc nhất vô nhị trong giờ Anh1. Cấu trúc so sánh hơn nhất trong tiếng Anh với tính từ và trạng từ ngắn2. Cấu tạo so sánh hơn duy nhất trong giờ đồng hồ Anh với tính từ với trạng trường đoản cú dài5. Một số trong những tính từ với trạng từ đặc biệt trong câu so sánh6. Bài bác tập đối chiếu trong giờ Anh

1. Câu đối chiếu trong giờ Anh

Với những kiến thức ngữ pháp khihọc giờ Anh, câu so sánh rất thú vị được sử dụng. Quanh đó mục đích so sánh đơn thuần, câu đối chiếu sẽ được áp dụng khi muốn nhấn mạnh ý vào câu. Ví dụ:She is as beautiful as Anna, but you know what, my wife is even more beautiful than Anna.

Vì vậy, để có thể tự học xuất sắc tiếng Anh, bạn nên và đề nghị học cấu trúc câu so sánh. Bao gồm 3 cách so sánh trong giờ Anh cơ bản gồm: so sánh bằng, so sánh hơn và so sánh hơn nhất. Cùng tò mò về các dạng câu so sánh trong tiếng Anh nhé!

2. Cấu trúc so sánh bằng trong giờ đồng hồ Anh

1. Kết cấu so sánh bởi trong tiếng Anh với tính từ cùng trạng từ

Công thức đối chiếu bằng:

S + V + as + (adj/ adv) + as

Ví dụ:

Imasgoodin Mathsasin science.Harry singsas beautifully asa singer.Her car runsas fast asa race car.This dress isas expensive asyours.This picture isas colorful asthe one I have ever seen.

Lưu ý:Trong một số trong những trường hợp, có thể thay vắt so mang lại as. Tuy vậy cách dùng này thường xuyên được ít sử dụng.

2. Cấu tạo so sánh bằng trong giờ Anh cùng với danh từ

Công thức đối chiếu bằng:


S + V + the same + (noun) + as

Ví dụ:

She takesthe same course asher colleague.She speaksthe same language asher father.I worethe same dress asmy sister at her birthday party.Timmy hasthe same height asTom.Their professor isdifferent fromours.

Lưu ý:Trái nghĩa với vớithe sameasdifferent from.

Các nhiều loại tính từ, trạng từ vào câu so sánh tiếng Anh

1. Tính từ bỏ ngắn và tính tự dài:

Tính trường đoản cú ngắn gồm:

Tính từ gồm một âm tiết. Ví dụ: bad, short, good,.

Tính từ có hai âm tiết chấm dứt bằngy,le,ow,er,et.Ví dụ: sweet, clever,

Các tính từ bao gồm từ bố âm huyết trở lên được gọi là tính tự dài.Ví dụ:beautiful, intelligent, expensive,

2. Trạng từ ngắn với trạng từ dài:

Trạng từ bỏ ngắn là trạng từ gồm một âm tiết.Ví dụ:far, fast, hard, near, right, wrong,

Trạng từ nhiều năm là trạng từ gồm hai âm ngày tiết trở lên.Ví dụ: beautifully,quickly, kindly,


3. Cấu trúc câu so sánh hơn trong giờ Anh

1. Cấu tạo so sánh rộng trong giờ Anh cùng với tính từ cùng trạng trường đoản cú ngắn

Công thức so sánh hơn:

S + V + (Adj/Adv) + -er + than

Ví dụ:

Jennies grades arehigher thanher sisters.Today iscolder thanyesterday.My girlfriend camelater thanme.Lindy isshorter thanher younger sister.My ruler islonger thanyours.

2. Cấu trúc so sánh hơn trong giờ đồng hồ Anh với tính từ cùng trạng từ bỏ dài

Công thức đối chiếu hơn:

S + V + more + Adj/Adv + than

Ví dụ:

He is amore professional soccerthanme.He speaks Koreanmore fluently thanhis friend.She visits her familyless frequently thanI used to.This hat ismore expensivethan the others.My father drivesmore carefullythan my brother.

Lưu ý:Có thể thêmfarhoặcmuchtrước nhiều từ so sánh để dấn mạnh.Ví dụ:Mikes phone ismuch more expensive thanmine.

4. Kết cấu câu so sánh hơn tuyệt nhất trong giờ Anh

1. Cấu trúc so sánh hơn tuyệt nhất trong tiếng Anh cùng với tính từ với trạng từ ngắn

Công thức so sánh hơn nhất:

S + V + the + Adj/Adv + -est


Ví dụ:

My brother isthe tallestin our family.Sunday isthecoldestday of the month so far.He runsthe fastestin my city.Linda isthe youngestperson in my office.My house isthe highestone in my neighborhood.

2. Cấu tạo so sánh hơn tuyệt nhất trong tiếng Anh cùng với tính từ với trạng từ bỏ dài

Công thức so sánh hơn nhất:

S + V + the + most + Adj/Adv

Ví dụ:

The most boringthing about English course is doing grammar exercises.Lisa isthe most carefulperson I ever have known.Of all the students, she doesthe most quickly.This isthe most difficultcase we have ever encountered.Linda isthe most intelligentstudent in my class.

Lưu ý: có thể thêmverytrước các từ so sánh để mang ý nghĩa sâu sắc nhấn mạnh.Ví dụ:Here isthe very latestnews about the accident.

Xem thêm: Sự Hòa Hợp Giữa Chủ Ngữ Và Dộng Từ Cô Mai Phương, Unit 9: Sự Hòa Hợp Giữa Chủ Ngữ Và Động Từ

5. Một số tính từ với trạng từ đặc trưng trong câu so sánh

Nếu giờ đồng hồ Anh bao gồm động từ bất luật lệ thì vào câu so sánh, với những tính từ và trạng từ cũng đều có bất phép tắc tiếng. Cùng mày mò các tính từ và trạng từ phổ cập thường gặp mặt trong các dạng câu so sánh tiếng Anh dưới đây:

So sánh hơnSo sánh hơn nhấtgood/wellbetterbestbad/badlyworseworstlittlelessleastmany/muchmoremostfarfurther fartherfurthest/farthest

6. Bài bác tập đối chiếu trong giờ đồng hồ Anh

Sau khi ghi nhớ những dạng so sánh trong giờ đồng hồ Anh, các cấu tạo khác nhau cùng với tính từ, trạng trường đoản cú ngắn cùng dài. Thuộc thử thách bạn dạng thân với những bài tập sau đây để áp dụng những kiến thức sẽ học nhé.