+ Liệt kê các phần tử: viết các phần tử của tập thích hợp trong hai dấu móc … .

Bạn đang xem: Bài tập tập hợp

Bạn sẽ xem: bài bác tập về các phép toán tập hợp lớp 10

+ Chỉ ra đặc điểm đăc trưng đến các phần tử của tập hợp.

Tập rỗng:là tập thích hợp không chứa phần tử nào, kí hiệuÆ.

2. Tập hợp nhỏ – Tập hợp bằng nhau


*

*

*

*

*

.

B. CÁC DẠNG TOÁN VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI.

DẠNG TOÁN 1: XÁC ĐỊNH TẬP HỢP VÀ PHÉP TOÁN TRÊN TẬP HỢP .

Các lấy ví dụ như minh họa.

Ví dụ 1:Xác định các tập phù hợp sau bằng phương pháp nêu đặc điểm đặc trưng


Dựa vào biểu thứ ven ta tùy chỉnh cấu hình được đẳng thức(hoặc phương trình hệ phương trình) từ đó tìm được tác dụng bài toán

Trong dạng toán này ta kí hiệu
.

2. Các ví dụ minh họa.

Ví dụ 1:Mỗi học viên của lớp 10A1đều biết chơi đá ước hoặc mong lông, biết rằng có 25 em biết chơi đá ước , 30 em biết chơi ước lông , 15 em biết nghịch cả nhì . Hỏi lớp 10A1có bao nhiêu em chỉ biết đá cầu?

A.10 B.40 C.15 D.25

Lời giải:

Dựa vào biểu đồ gia dụng ven ta suy ra số học sinh chỉ biết đá mong là

Trong số 220 học viên khối 10 tất cả 163 bạn biết chơi bóng chuyền, 175 chúng ta biết đùa bóng bàn còn 24 bạn lừng khừng chơi môn bóng làm sao cả. Tìm kiếm số học sinh biết chơi cả 2 môn bóng.

Ví dụ 2:Trong lớp 10C có 45 học sinh trong đó có 25 em ham mê môn Văn, trăng tròn em yêu thích môn Toán, 18 em thích hợp môn Sử, 6 em không mê thích môn nào, 5 em thích cả bố môn. Hỏi số em thích duy nhất môn trong cha môn trên.

Lời giải:

Gọi

Vậy chỉ có đôi mươi em thích chỉ một môn trong cha môn trên.

Ví dụ 3:Trong lớp 10C1có 16 học tập sinh tốt môn Toán, 15 học tập sinh giỏi môn Lý với 11 học tập sinh giỏi môn Hóa. Biết rằng bao gồm 9 học viên vừa xuất sắc Toán cùng Lý, 6 học sinh vừa tốt Lý với Hóa, 8 học sinh vừa tốt Hóa và Toán, trong số ấy chỉ bao gồm 11 học tập sinh giỏi đúng hai môn.

Hỏi bao gồm bao nhiêu học viên của lớp

a) tốt cả ba môn Toán, Lý, Hóa

A.4 B.5 C.7 D.8

b) xuất sắc đúng một môn Toán, Lý hoặc hóa.

A.4 B.5 C.7 D.8

Lời giải:

Gọi
lần lượt là tập hợp những học sinh tốt môn Toán, Lý, Hóa. B là tập đúng theo học sinh giỏi đúng hai môn.

Xem thêm: Làm Cộng Tác Viên Viết Bài Cho Báo Hoa Học Trò ? Cộng Tác Viên Viết Bài Cho Báo Hoa Học Trò

Theo trả thiết ta có
trên trục số(phần nào không thuộc các tập đó thì gạch bỏ)

– Phần không trở nên gạch bỏ chính là giao của hai tập hợp

b)
" />

Nhận xét:Việc biểu diễn trên trục số để tìm các phép toán tập phù hợp ta làm trên chứng từ nháp cùng trình bày hiệu quả vào.