Tìm hiểu cách tính độ nhiều năm Vectơ, khoảng cách giữa hai điểm vào hệ tọa độ

Lý thuyết về Vectơ cũng tương tự cách tính độ dài Vectơ, khoảng cách giữa nhị điểm trong hệ tọa độ học sinh vẫn được mày mò trong công tác Toán 10. Nội dung bài viết hôm nay, thpt Sóc Trăng sẽ hệ thống lại các kiến thức cần ghi nhớ về siêng đề này. Bạn tìm hiểu để sở hữu thêm nguồn tư liệu quý phục vụ quá trình dạy với học nhé !

I. LÝ THUYẾT CẦN GHI NHỚ
Bạn đang xem: Bài tập tính độ dài vecto

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
 + 
*
|

A. AA’

B. BB’

C. CC’

D. AA’ + BB’ + CC’

Bài 2: Cho hình vuông ABCD cạnh a. |

*
+
*
+
*
 | bằng

A. 2a

B. A√2

C. 0

D.2a√2

Bài 3: Cho tam giác ABC vuông tại A tất cả AB= √5 ,AC=2√5.

a) Độ dài vectơ 

*
 + 
*
 bằng:

A. √5

B. 5√5

C. 25

D. 5

b) Độ lâu năm vectơ 

*
 – 
*
 bằng:

A. √5

B. 15

C. 5

D. 2

Bài 4: Cho tam giác ABC. Vectơ 

*
+
*
 có giá cất đường thẳng nào sau đây?

A. Tia phân giác của góc A

B. Đường cao hạ từ bỏ đỉnh A của tam giác ABC

C. Đường trung con đường qua A của tam giác ABC

D. Đường trực tiếp BC

Bài 5: Cho tam giác ABC vuông trên A và AB = 3, AC = 8. Vectơ 

*
+
*
 có độ dài là:

A. 4

B. 5

C. 10

D.8

Bài 6: Cho hình thang tất cả hai đáy là AB = 3a với CD = 6a. Lúc ấy | 

*
+
*
 | bằng bao nhiêu?

A. 9a

B. 3a

C.

Xem thêm: Bài Tập Điền Vào Chỗ Trống Tr Hoặc Ch Hay Tr Lớp 2, Bài Tập Điền Ch Hay Tr Lớp 2

– 3a

D. 0