a) Tính năng lượng điện trở tương tự Rtđcủa đoạn mạch AB lúc R1mắc thông suốt với R2. Rtđlớn rộng hay nhỏ dại hơn từng điện thay đổi phần?

b) nếu như mắc R1song song với R2thì năng lượng điện trở tương đường R"tđcủa đoạn mạch lúc đó là bao nhiêu? R"tđ lớn hơn hay nhỏ dại hơn mỗi điện đổi thay phần?

c) Tính tỷ số 

*

Lời giải:

a) Rtđ của đoạn mạch AB khi R1mắc tiếp nối với R2 là: Rtđ = R1 + R2 = trăng tròn + 20 = 40Ω.

Bạn đang xem: Bài tập vận dụng định luật ôm sbt

Vậy Rtđ lớn hơn, từng điện đổi thay phần.

b) lúc R1 mắc song song cùng với R2 thì:

*

Vậy R"tđ nhỏ rộng mỗi điện trở nên phần.

c) Tỉ số giữa Rtđ và R"tđ là:

*

Câu 2 trang 16 SBT đồ Lí 9 

Hai điện trở R1 và R2 được mắc theo hai giải pháp vào nhị điểm M, N trong sơ đồ dùng hình 6.1 SBT, trong đó hiệu điện cầm cố U = 6V. Trong biện pháp mắc đồ vật nhất, ampe kế chỉ 0,4A. Trong biện pháp mắc sản phẩm hai, ampe kế chỉ 1,8A

*

a) Đó là hai phương pháp mắc nào? Vẽ sơ vật dụng từng biện pháp mắc.

b) Tính điện trở R1và R2

Lời giải:

a) Trong cách mắc 1, điện trở tương đương là:

*

Trong bí quyết mắc 2, điện trở tương tự là:

*

Ta phân biệt Rtđ1 > Rtđ2 nên phương pháp mắc 1 là cách mắc tất cả hai điện trở ghép nối tiếp, giải pháp 2 có hai điện trở ghép tuy vậy song

Sơ đồ biện pháp mắc 1: Hình 6.1a

Sơ đồ bí quyết mắc 2: Hình 6.1b

*
*

b) Ta có:

R1 mắc nối tiếp với R2 nên: R1 + R2 = Rtđ1 = 15 Ω (1)

R1 mắc tuy nhiên song với R2 nên: 

*

Lấy (1) nhân cùng với (2) theo vế suy ra R1R2 = 50 Ω

→ 

*

Từ (1) với (3) suy ra R12 -15R1 + 50 = 0

Giải phương trình bậc hai ta được:

R1 = 5 Ω, R2 = 10 Ω hoặc R1 = 10 Ω, R2 = 5 Ω

Câu 3 trang 16 SBT đồ vật Lí 9 

Hai bóng đèn giống nhau sáng bình thường khi hiệu điện nắm đặt vào hai đầu từng đèn là 6V và loại điện chạy qua mỗi đèn khi gồm cường độ là 0,5A (cường độ dòng điện định mức)

Mắc thông liền hai đèn điện này vào hiệu điện cố kỉnh 6V. Tính cường độ cái điện chạy qua đèn lúc đó. Nhì đèn tất cả sáng thông thường không? vì chưng sao? nhận định rằng điện trở của mỗi bóng đèn trong trường hợp này có giá trị như khi sáng bình thường.

Tóm tắt:

U1 = U2 = 6V; Iđm1 = Iđm2 = 0,5A; U = 6V; R1 nối tiếp R2;

I1 = ?, I2 = ?, hai đèn sáng như vậy nào?

Lời giải:

Điện trở của mỗi đèn là: R1 = R2 = U2 /Iđm2 = 6/0,5 = 12 Ω

Khi 2 đèn mắc thông suốt thì: Rtd = R1 + R2 = 12 + 12 = 24 Ω

Cường độ mẫu điện qua mỗi đèn là: I1 = I2 = U/Rtd = 6/24 = 0,25A đm = 0,5A

Hai đèn sáng yếu rộng mức bình thường vì cường độ mẫu điện chạy qua đèn nhỏ hơn quý hiếm định mức.

Câu 4 trang 16 SBT đồ gia dụng Lí 9 

Hai nhẵn đèn tất cả cùng hiệu điện cầm định nấc 110V; cường độ chiếc điện định nút của trơn đèn đầu tiên là 0,91A, của bóng đèn thứ nhì là 0,36A. Rất có thể mắc thông suốt hai bóng đèn trong trường hòa hợp này vào hiệu điện cố kỉnh 220V được không? bởi vì sao?

Tóm tắt:

Uđm1 = Uđm2 = 110V; Iđm1 = 0,91A; Iđm2 = 0,36A

Mắc tiếp nối hai đèn vào U = 220 V đã đạt được không? vị sao?

Lời giải:

Điện trở của đèn 1 là: R1 = Uđm1 /Iđm1 = 110/0,91 = 121Ω

Điện trở của đèn 2 là: R2 = Uđm2 /Iđm2 = 110/0,36 = 306Ω

Điện trở tương đương của mạch là: Rtđ = R1 + R2 = 121 + 306 = 427Ω

Cường độ dòng điện thực tiễn chạy qua hai đèn điện là:

I1 = I2 = I = U/Rtđ = 220/427 = 0,52A.

So sánh cùng với cường độ mẫu điện định nấc của mỗi bóng đèn ta thấy đèn 1 có thể không sáng sủa lên được, còn đèn 2 thì có thể sẽ cháy bắt buộc không mắc thông suốt hai đèn điện này được.

Câu 5 trang 16 SBT vật dụng Lí 9 

Ba năng lượng điện trở cùng quý hiếm R = 30Ω.

a) gồm mấy giải pháp mắc cả cha điện trở này thành một mạch điện ? Vẽ sơ đồ những cách mắc đó.

b) Tính năng lượng điện trở tương tự của từng mạch trên

Lời giải:

a) gồm 4 cách mắc sau:

*

b) Điện trở tương đương của mỗi mạch là:

Mạch 1: Rtđ = 3R = 3×30 = 90Ω.

Mạch 2: Rtđ = R + R/2 = 30 + 30/2 = 45Ω.

Mạch 3: Rtđ = (2R.R)/(2R+R) = 2R/3 = 2.30/3 = 20Ω.

Mạch 4: Rtđ = R/3 = 30/3 = 10Ω.

Câu 6 trang 17 SBT đồ Lí 9 

Cho mạch năng lượng điện AB tất cả sơ đồ vật như hình 6.2 trong đó điện trở R1 = 3r ; R2 = r; R3 = 6r. Điện trở tương đương của đoạn mạch này có giá trị nào dưới đây?

*

A. 0,75r

B. 3r

C. 2,1r

D. 10r

Tóm tắt:

R1 = 3r; R2 = r; R3 = 6r; Rtđ = ?

Lời giải:

Chọn C

Do năng lượng điện trở R2 nối tiếp với điện trở R3 nên ta có: R23 = R2 + R3 = r + 6r = 7r

Điện trở tương đương của đoạn mạch này là:

*

Câu 7 trang 17 SBT đồ dùng Lí 9 

Các điện trở R là như nhau trong những đoạn mạch gồm sơ thứ trong hình 6.3 dưới đây. Hỏi điện trở tương đương của đoạn mạch nào là nhỏ nhất?

*

Lời giải:

Chọn D

Cách mắc A: Rtđ = R + R + R =3R

Cách mắc B: 

*

Cách mắc C: 

*

Cách mắc D: 

*

Vậy cách mắc D gồm điện trở tương đương nhỏ dại nhất.

Câu 8 trang 17 SBT thiết bị Lí 9 

Điện trở tương tự của đoạn mạch AB gồm sơ đồ như bên trên hình 6.4 là RAB = 10Ω, trong số ấy các điện trở R1 = 7Ω ; R2 = 12Ω. Hỏi điện trở R_x có mức giá trị nào bên dưới đây?

*

A. 9Ω

B. 5Ω

C. 4Ω

D. 15Ω

Lời giải:

Chọn C

Điện trở tương đương của đoạn mạch: RAB = R1 + R2x ⇒ R2x = RAB – R1 = 10 - 7= 3Ω

Do R2 mắc tuy vậy song cùng với Rx nên ta có: 

*

Câu 9 trang 17 SBT trang bị Lí 9 

Điện trở R1 = 6Ω ; R2 = 9Ω; R3 = 15Ω chịu được dòng điện bao gồm cường độ lớn số 1 tương ứng là I1 = 5A ; I2 = 2A và I3 = 3A. Hỏi có thể đặt một hiệu điện thế lớn số 1 là từng nào vào nhì đầu đoạn mạch gồm tía điện trở này tiếp liền với nhau?

A. 45V

B. 60V

C. 93V

D. 150V

Lời giải:

Chọn B

Do cha điện trở này mắc thông liền nên ta gồm I = I1 = I2 = I3 = 2A

Điều kiện cường độ lớn số 1 được phép qua đoạn mạch này là: Imax = I2 = 2A

(lấy giá chỉ trị nhỏ dại nhất, ví như lấy quý giá khác lớn hơn thế thì điện trở bị hỏng).

Điện trở tương đương của đoạn mạch là:

Rtđ = R1 + R2 + R3 = 6 + 9 + 15 = 30Ω

Hiệu năng lượng điện thế phệ nhất có thể đặt vào nhì đầu đoạn mạch là:

Umax = Imax.Rtđ = 2.30 = 60V

Câu 10 trang 18 SBT đồ gia dụng Lí 9

Khi mắc tiếp nối hai điện trở R1 và R2 vào hiệu điện núm 1,2V thì dòng điện chạy qua chúng gồm cường độ I = 0,12A

a) Tính điện trở tương tự của đoạn mạch thông liền này

b) ví như mắc song song hai năng lượng điện trở nói trên vào trong 1 hiệu điện cố thì dòng điện chạy qua năng lượng điện trở R1có độ mạnh I1 gấp 1,5 lần cường độ I2 của chiếc điện chạy qua điện trở R2. Hãy tính điện trở R1 và R2

Tóm tắt:

a) R1 nối tiếp R2; U = 1,2 V; I = 0,12 A; Rtđ= ?

b) R1 song tuy nhiên R2: I1= 1,5I2, R1 = ?; R2 = ?

Lời giải:

a) R1 nối tiếp R2 nên năng lượng điện trở tương tự của đoạn mạch:

*

b) bởi R1 mắc tuy vậy song R2 nên: U1 = U2 ⇔ I1.R1 = I1.R2

Mà I1 = 1,5I2 → 1,5I2.R1 = I2.R2 → 1,5R1 = R2

Thay R2 = 1,5R1 vào (1) ta được: R1 + 1,5R1 = 10 ⇒ 2,5R1 = 10 ⇒ R1 = 4Ω

⇒ R2 = 1,5.4 = 6Ω

Câu 11 trang 18 SBT đồ Lí 9 

Cho cha điện trở là R1 = 6Ω ; R2 = 12Ω và R3 = 18Ω. Dùng bố điện trở này mắc thành đoạn mạch song song tất cả hai mạch rẽ, trong các số đó có một mạch rẽ gồm hai năng lượng điện trở mắc nối tiếp.

a) Vẽ sơ đồ của những đoạn mạch theo yêu cầu đã nêu trên đây

b) Tính điện trở tương tự của từng đoạn mạch này

Tóm tắt:

R1 = 6Ω ; R2 = 12Ω cùng R3 = 18Ω.

a) Vẽ sơ đồ

b) Rtđ= ? trong mỗi sơ đồ.

Lời giải:

a) Vẽ sơ đồ:

+) (R1 nt R2) //R3

*

+) (R3 nt R2) //R1:

*

+) (R1 nt R3) // R2:

*

b) Điện trở tương đương của từng đoạn mạch:

+) (R1 nt R2) //R3:

R12 = R1 + R2 = 6 + 12 = 18Ω

*

+) (R3 nt R2) // R1:

R23 = R2 + R3 = 12 + 18 = 30Ω

*

+) (R1 nt R3) //R2:

R13 = R1 + R3 = 6 + 18 = 24Ω

*

Câu 12 trang 18 SBT vật dụng Lí 9 

Cho mạch điện tất cả sơ đồ vật như hình 6.5, trong những số ấy điện trở R1 = 9Ω; R2 = 15Ω; R3 = 10Ω ; loại điện đi qua R3 có độ mạnh là I3 = 0,3A

*

a) Tính các cường độ dòng điện I1, I2tương ứng đi qua những điện trở R1và R2

b) Tính hiệu điện cố gắng U thân hai đầu đoạn mạch AB

Tóm tắt:

R1 = 9Ω ; R2 = 15Ω ; R3 = 10Ω; I3 = 0,3A

a) I1= ?; I2= ?

b) U = ?

Lời giải:

a) Hiệu điện cầm cố giữa nhì đầu R3: U3= I3.R3= 0,3.10 = 3V.

⇒ U23 = U2 = U3 = 3V (vì R2 // R3).

Cường độ chiếc điện qua R2: I2 = U2/R2 = 3/15 = 0,2A.

Xem thêm: Soạn Bài Hoàng Lê Nhất Thống Chí Hồi Thứ 14, Please Wait

Cường độ mẫu điện qua R1: I = I1 = I2 + I3 = 0,3 + 0,2 = 0,5A (vì R1 nằm sinh sống nhánh chính, R2 và R3 nằm ở hai nhánh rẽ)

b) Hiệu điện nạm giữa nhị đầu đoạn mạch AB là: UAB= U1+ U23

Trong đó U1 = I1.R1 = 0,5.9 = 4,5V

→ UAB = 4,5 + 3 = 7,5V.

Câu 13 trang 18 SBT trang bị Lí 9 

Hãy chứng tỏ rằng năng lượng điện trở tương đương Rtđ của một quãng mạch song song chẳng hạn gồm 3 điện trở R1, R2, R3 mắc tuy nhiên song cùng với nhau, thì bé dại hơn mỗi điện đổi thay phần (Rtđ 1 ; Rtđ 2 ; Rtđ 3)

Lời giải:

*

Câu 14 trang 18 SBT đồ dùng Lí 9 

Cho mạch điện có sơ vật như hình 6.6, trong những số ấy các điện trở R1 = 14Ω ; R2 = 8Ω ; R3 = 24Ω ; mẫu điện trải qua R1 có cường độ là I1 = 0,4A

*

a) Tính những cường độ mẫu điện bên trên I2, I3tương ứng đi qua những điện trở R2 và R3