Câu điều kiện là gì? tất cả mấy một số loại câu đk và cách làm của nó cụ nào? phương pháp dùng của câu đk ra sao? nội dung bài viết dưới đây đang tổng hợp định hướng và những dạng bài xích tập thường gặp gỡ nhất


Trong giờ đồng hồ Anh, không tính những cấu trúc ngữ pháp cơ bản thường chạm chán như câu tường thuật, câu hòn đảo ngữ, câu bị động...thì những dạng câu điều kiện cũng là 1 trong đơn vị kỹ năng rất đặc biệt quan trọng mà toàn bộ các em đề nghị nắm rõ.

*

Câu điều kiện là gì?

Câu điều kiện dùng để làm nêu lên giả thiết về một sự việc, vụ việc đó hoàn toàn có thể xảy ra hoặc bắt buộc xảy ra, được đề cập đến khi có điều kiện. Câu đk được xuất hiện từ 2 mệnh đề:

Mệnh đề điều kiện (If clause): Mệnh đề đặt ra điều kiệnMệnh đề chính (Main clause): Mệnh đề nêu lên tác dụng theo mang thiết được đưa ra ở mệnh đề điều kiện.

Bạn đang xem: Bài tập về câu điều kiện loại 1 và 2

Khi mệnh đề đk đứng trước mệnh đề chính, 2 mệnh đề được ngăn cách với nhau bởi dấu phẩy. Lúc mệnh đề chủ yếu đứng trước mệnh đề điều kiện thì không tồn tại sự phân làn bằng lốt phẩy đó. VD: If you study hard, you will pass the exam tomorrow. = You will pass the exam tomorrow if you study hard

Các nhiều loại câu điều kiện

LoạiCông thứcCách dùng
0If + S + Vht, S + Vht VD: If the sun rises, it is dawnDiễn tả đạo lý hoặc thực sự hiển nhiên.
1If + S + Vht, S + will/can + V VD: If I don’t hurry up, I will miss the busDiễn tả sự việc có thể xảy ra ở bây giờ hoặc tương lai
2If + S + Vqk, S + would/could + V VD: If I were you, I would marry himDiễn tả trả định hoặc sự việc không tồn tại thật, không thể xẩy ra ở lúc này hoặc tương lai
3If + S + had + Vp2, S + would/could + have + Vp2 VD: If She had worked harder, she would not have failed the examDiễn tả sự việc không thể xẩy ra trong thừa khứ, chỉ mang tính chất ước mong trái ngược với kết quả hiện tại
Hỗn hợpIf + S + had + Vp2, S + would/could + V VD: If my boyfriend had explained, we could not break up now.Diễn tả sự việc không thể xảy ra trong vượt khứ, dẫn đến kết quả ở hiện tại tại

Giải thích một số trong những kí hiệu:

Vht: Động từ phân chia ở thì hiện tại (thường là bây giờ đơn)

Vqk: Động từ phân chia ở thì vượt khứ (thường là thừa khứ đơn)

Vp2: Động trường đoản cú phân trường đoản cú II

Các dạng bài xích tập cậu điều kiện loại 1 và nhiều loại 2

Bài 1: cho dạng đúng của hễ từ trong ngoặc:

If I see him, I _____ (give ) him a gift.If I had a typewriter, I _____ (type) it myself.If I had known that you were in hospital, I _____ (visit) you.You could make better progress if you _____ (attend) class regularly.If I _____ (know) his telephone number, I’d give it lớn you.If you _____ (arrive) ten minutes earlier, you would have got a seat.If he worked more slowly, he _____ (not make) so many mistakes.I shouldn’t drink that wine if I _____ (be) you.If I _____ (find) a cheap room, I will stay a fortnight.A lot of people _____ (be) out of work if the factory closed down.

Bài 2: Viết lại những câu sau sang trọng dạng câu điều kiện thích hợp.

Keep silent or you’ll wake the baby up.

If you don"t keep silent, you will wake the baby up.

Stop talking or you won’t understand the lesson.

→ If…………………………………….....….……….

I don’t know her number, so I don’t ring her up. →If…………………………………….....….………..I don’t know the answer, so I can’t tell you.

→ If …………………………………………….……………

We got lost because we didn’t have a map.

→ If …………………………………….……..…….……….

Xem thêm: Bảng Hệ Thống Các Tác Phẩm Văn Học Lớp 9, Bảng Thống Kê Các Tác Phẩm Văn Học Lớp 9

Susan felt sick because she ate four cream cakes. →……………………………………………..………..Without this treatment, the patient would have died. →……………………………………….….…………...He lost his job because he was late every day. →………………………………………………...……...Peter is fat because he eats so many chips. →……………………………………………………...…..Robert got a bad cough because he started smoking cigarettes. →………………………………..………………………...