Phương pháp và bài bác tập từng dạng giải phương trình logarit. Bao gồm 4 cách thức hay được thực hiện trong loại toán giải phương trình logarit kia là: phương thức đưa về cùng cơ số, phương thức đặt ẩn phụ, cách thức mũ hóa, phương thức sử dụng tính 1-1 điệu của hàm số nhằm giải. Sau mỗi cách thức sẽ là bài bác tập thi theo hình thức đó và bài xích tập này vẫn có hiệu quả để học viên làm ngừng có thể so sánh để công dụng trong bài toán học tập hơn.

Bạn đang xem: Bài tập về logarit cơ bản


Dạng 1 : cách thức đưa về cùng cơ số

Dùng những phép biến hóa để chuyển phương trình đã mang lại về dạng 2 vế gồm cùng cơ số a

*

Dạng 2 : cách thức đặt ẩn phụ

Biến thay đổi phương trình về dạng chỉ đựng một các loại hàm số lôgarit, đặt ẩn phụ t để mang phương trình thay đổi số x đã mang lại về phương trình bắt đầu với đổi thay t, giải phương trình này tra cứu t rồi từ đó tìm x.

BÀI TẬP DẠNG 2 : Giải những phương trình sau

 

*

*

Dạng 3 : phương thức mũ hóa

Đưa phương trình đã mang đến về một trong những dạng sau

*

Dạng 4 : phương pháp sử dụng tính 1-1 điệu của hàm số.

Xem thêm: Nam Nhân Mã Và Nữ Thiên Bình Và Nhân Mã Có Hợp Với Cung Thiên Bình Không?

Cách 1 : (Dự đoán nghiệm và chứng tỏ nghiệm chính là nghiệm duy nhất)

 Đưa phương trình đã mang lại về dạng f(x) = g(x) (*)

Bước 1 : chỉ ra rằng x0 là một trong nghiệm của phương trình (*)Bước 2 : minh chứng f(x) là hàm đồng biến, g(x) là hàm nghịch biến chuyển hoặc f(x) là hàm đồng biến, g(x) là hàm hằng hoặc f(x) là hàm nghịch biến, g(x) là hàm hằng. Từ kia suy ra tính nhất nghiệm

Cách 2 :

Đưa phương trình đã đến về dạng f(u) = f(v) , rồi chứng minh f là hàm số luôn đồng vươn lên là (hoặc luôn luôn nghịch đổi mới trên D). Từ đó suy ra f(u) = f(v) u = v.

*

*

*

 

Tải về

Luyện bài xích tập trắc nghiệm môn Toán lớp 12 - coi ngay