Bạn vẫn xem bạn dạng rút gọn gàng của tài liệu. Coi và sở hữu ngay phiên bản đầy đầy đủ của tư liệu tại trên đây (154.62 KB, 10 trang )
Bạn đang xem: Báo cáo thực hiện chỉ thị 05 của chi bộ trường tiểu học

ĐẢNG UỶ XÃ EAPIL ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM đưa ra BỘ trung học cơ sở LÝ TỰ TRỌNG Eapil, ngày 30 mon 9 năm 2010 Số: BC- CBLTTBÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA bỏ ra BỘ TRƯỜNG trung học cơ sở LÝ TỰ TRỌNG triển khai quyết định số.07/QĐ- ĐU ngày20 mon 8 năm 2010 của Đảng uỷ làng Eapil về bài toán kiểm tra chấp hành chương trình công tác kiểm tra của đảng uỷ khoá V năm 2010 so với chi bộ Lý từ Trọng. đưa ra bộ trường thcs Lý từ Trọng, báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch số 51/ KH- HU của huyện uỷ về việc tiến hành chỉ thị số 10- chỉ thị của trung ương và gợi ý số 05/ HD- BTCTW của ban tổ chức trung ương về cải thiện chất lượng sinh hoạt chi bộ như sau; I/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH chi bộ trường thcs Lý tự Trọng thuộc Đảng uỷ xóm Eapil với tổng số đảng viên tính đến thời điểm này là 5 đồng chí. Trong đó đảng viên chấp nhận là 04; đảng viên dự bị là 01. Đảng viên là BGH: 02; Đảng viên là giáo viên: 03. Trong thời gian qua triển khai kế hoạch số 51/ KH- HU của thị xã uỷ về việc triển khai chỉ thị số 10- thông tư của tw và lý giải số 05/ HD- BTCTW của ban tổ chức triển khai trung ương về nâng cấp chất lượng sinh hoạt chi bộ bỏ ra bộ đã làm giỏi công tác xây dừng đảng, đóng góp thêm phần vào bài toán xây dựng hệ thống chính trị bền vững trong nhà trường.- thông qua sự chỉ huy của đưa ra bộ sẽ thúc đẩy tinh thần chủ động, sáng tạo, ý thức trọng trách của đảng viên vào việc triển khai nhiệm vụ chủ yếu trị, công tác trình độ chuyên môn của cơ quan, đơn vị và chức trách, trọng trách được giao của từng cán bộ, đảng viên;II/ VỀ LÃNH ĐẠO bỏ ra BỘ.* đưa ra bộ vẫn làm tốt công tác cửa hàng triệt thực hiện kế hoạch số 51/ KH- HU của thị trấn uỷ về việc thực hiện chỉ thị số 10- thông tư của trung ương và lí giải số 05/ HD- BTCTW của ban tổ chức trung ương về cải thiện chất lượng sinh hoạt đưa ra bộ nạm thể:a/ Về năn nỉ nếp sinh hoạt
. Triển khai nghiêm túc chính sách sinh hoạt định kỳ mỗi tháng một đợt theo khí cụ của Điều lệ Đảng . Trong sinh hoạt bỏ ra bộ đã cửa hàng triệt và thực hiện trang nghiêm các chế độ của Đảng, tiến hành đúng chức năng, trọng trách của đưa ra bộ; bảo vệ tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu.. Vào sinh hoạt đưa ra bộ sẽ thường xuyên reviews tình hình thực hiện và tác dụng thực hiện các nhiệm vụ của bỏ ra bộ; không ngừng mở rộng và phát huy dân chủ, nhất là lúc thảo luận, quyết định những vụ việc thuộc chức năng, trách nhiệm của đưa ra bộ và tương quan đến trách nhiệm, quyền lợi, nghĩa vụ của đảng viên; tạo ra không khí dỡ mở, thành tâm để hồ hết đảng viên thể hiện chính kiến, tâm tư, nguyện vọng của mình; nâng cao ý thức tổ chức, kỷ luật, niềm tin tự phê bình cùng phê bình, bảo đảm những đảng viên thẳng thắn chiến đấu chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực; bức tốc đoàn kết, thống nhất và tình yêu mến yêu bạn bè trong chi bộ.Thông qua sinh hoạt bỏ ra bộ đã khiến cho mọi đảng viên nâng cấp nhận thức, ý thức tổ chức triển khai kỷ phương pháp và ý thức trách nhiệm, tích cực và lành mạnh học tập, rèn luyện, hỗ trợ nhau thuộc tiến bộ, thực hiện tốt 4 nhiệm vụ của bạn đảng viên và các nhiệm vụ được bỏ ra bộ phân công; cấp cho uỷ núm được tình hình tư tưởng, phẩm hóa học đạo đức, lối sinh sống của đảng viên, gồm biện pháp rõ ràng để xây dựng bỏ ra bộ trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức hành động của tổ chức cơ sở đảng và nâng cấp chất lượng đội hình cán bộ, đảng viên.Trong sinh hoạt đưa ra bộ đã tin tức một giải pháp chọn lọc tình trạng thời sự trong nước và quốc tế; phổ biến, tiệm triệt đầy đủ chủ trương, chế độ mới của Đảng, đơn vị nước, những nghị quyết, chỉ thị của cung cấp ủy cung cấp trên, độc nhất vô nhị là những vấn đề có tương quan đến triển khai nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn tình trạng tư tưởng của đảng viên, quần chúng thuộc phạm vi chỉ huy của chi bộ và hầu như đề xuất, đề nghị của đảng viên cùng quần chúng để chi bộ có biện pháp giải quyết và xử lý hoặc báo cáo cấp trên.- Đánh giá công dụng thực hiện nhiệm vụ của bỏ ra bộ tháng trước ( nêu rõ những bài toán đã có tác dụng được, không làm được cùng nguyên nhân, xác định rõ nhiệm vụ
của tập thể, cá nhân); tình trạng đảng viên tiến hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị của cấp cho ủy cấp cho trên và trách nhiệm được bỏ ra bộ phân công. Thông tin ý kiến của đảng viên và quần chúng về sự lãnh đạo của chi bộ, sứ mệnh tiền phong gương mẫu, phẩm chất đạo đức, lối sống của đảng viên ở địa phương, cơ quan, đơn vị chức năng để chi bộ thực hiện tự phê bình cùng phê bình, có giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục và hạn chế khuyết điểm, kịp thời ngăn chặn, đấu tranh với những biểu hiện quan liêu, tham nhũng lãng phí, tiêu cực phát sinh; kịp thời đụng viên, biểu dương mọi đảng viên chi phí phong gương mẫu, gồm thành tích xuất sắc và giáo dục, trợ giúp những đảng viên sai phạm ( nếu như có). Đồng thời đặt ra nhiệm vụ mon tới: địa thế căn cứ chương trình, kế hoạch công tác làm việc của địa phương, cơ quan, đơn vị và sự lãnh đạo của cấp cho uỷ cấp cho trên, chi bộ đưa ra một số nhiệm vụ cụ thể, thiết thực nhằm thực hiện, đôi khi phân công nhiệm vụ cân xứng với năng lực của chi ủy với đảng viên nhằm tổ chức tiến hành có công dụng các trọng trách đề ra.b/ Về việc chấp hành các quy định của Đảng về thu với nộp đảng phí.Chi bộ đã chỉ đạo bộ phận phụ trách công tác tài chủ yếu cua bỏ ra bộ tương tự như từng đảng viên làm tốt công tác thu đảng giá thành đúng như mức sử dụng là 1% tổng số tiền thu nhập trên tháng.Kết quả 100% đảng viên đóng đảng giá tiền đúng quy đinh . Mỗi tháng trích nộp về Đảng uỷ 50%. 50% Số đảng pghí còn lại chi bộ thực hiện đúng quy định. Cụ thể tính đến khi xong tháng 9 năm 2010 tổng số đảng chi phí đã thu: tổng cộng đảng phí tổn nộp cung cấp trên:Số đảng giá tiền còn ở đưa ra bộ:Đã chi: Còn tồn: III/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN1/ xây dừng chương trình tiến hành : chi bộ đã xây dừng chương trình thực hiện kế hoạch số 51/ KH- HU của thị trấn uỷ về việc triển khai chỉ thị số 10- chỉ thị của trung ương và trả lời số 05/ HD- BTCTW của ban tổ chức trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Và đã dành yêu mong so với chương trình đề ra. Việc chấp hành thu, nộp đảng phí tổn đạt 100% so với yêu cầu.


Xem thêm: Top 20 Airpod Semi La Gì Mới Nhất 2022, Top 20 Airpod Semi Là Gì Mới Nhất 2022

vào sinh hoạt, bỏ ra bộ đang biết tiến hành phê bình, từ phê bình, trung tâm là công tác nội bộ, những vấn đề có quan hệ mang đến lập trường, quan tiền điểm, tứ tưởng đảng viên trong bài toán chấp hành đường lối, bao gồm sách, hiệ tượng của Đảng. đưa ra bộ luôn luôn coi trọng giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị, nâng cao đạo đức, năng lực lãnh đạo cùng sức thuyết phục di chuyển quần chúng, tính gương mẫu của đảng viên. Chi bộ phải có hướng để đảng viên chuẩn bị kỹ trước lúc phát biểu, kiêng lặp lại chủ ý của người khác… Trên phía trên là report của chi bộ về bài toán chương trình tiến hành kế hoạch số 51/ KH- HU của huyện uỷ về việc tiến hành chỉ thị số 10- chỉ thị của trung ương và gợi ý số 05/ HD- BTCTW của ban tổ chức trung ương về cải thiện chất lượng sinh hoạt đưa ra bộ TM đưa ra BỘBÍ THƯNguyễn Thị Thuyến ĐẢNG UỶ XÃ EAPIL ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM bỏ ra BỘ trung học cơ sở LÝ TỰ TRỌNG Eapil, ngày 30 tháng 9 năm 2010 Số: BC- CBBÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA bỏ ra BỘ TRƯỜNG trung học cơ sở LÝ TỰ TRỌNG 1. Công tác làm việc lãnh đạo về tư tưởng bao gồm trị: bỏ ra bộ sẽ lãnh đạo xuất sắc CB-ĐV tham gia triển khai cuộc đi lại “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức nghề nghiệp Hồ Chí Minh”.Xây dựng được khối hòa hợp thống nhất trong cả hệ thống chính trị.CB – ĐV vào trường đều tích cực tham gia các phong trào thi đua ở trong phòng trường tương tự như của những Đoàn thể.Không bao gồm Đảng viên nào vi phạm những điều cấm Đảng viên không được
làm. 100% đảng viên - GV- CNV viết bài xích thu hoạch tổng kết 4 năm học tập và tuân theo tấm gương đạo đức nghề nghiệp Hồ Chí Minh.2. Công tác lãnh đạo tiến hành nhiệm vụ chăm môn:Chi bộ gồm kế hoạch, nghị quyết lãnh đạo hàng tháng, gồm nghị quyết siêng đề nhằm bức tốc chỉ đạo triển khai các biện pháp nhằm cải thiện chất lượng như triệu tập bồi dưỡng HSG, phụ đạo HSY, ứng dụng CNTT, đổi mới cách thức dạy học. Kết quả unique 2 mặt giáo dục và đào tạo năm sau cao hơn nữa năm trước. Tỷ lệ học viên khá xuất sắc tăng, học viên yếu hèn giảm. Giải học tập sinh giỏi các cấp cho cũng nhiều hơn thế năm trước.Cụ Thể: con số GV đăng ký dự thi và đạt GVG, CSTĐ cấp cho cơ sở: 10 đ/c. Cộng đồng trường cùng 2 tổ siêng môn vận động đạt công dụng tốt..