be to be là gì .là giữa những từ khóa được tìm kiếm nhiều tuyệt nhất trên google về chủ đề . be to lớn be là gì .trong bài viết này phanmemmienphai.vn vẫn viết bài bác .be to be là gì ? Tổng hợp cấu tạo to be lớn verb tiên tiến nhất 2020. 

be to lớn be là gì ? Tổng hợp kết cấu to be to verb tiên tiến nhất 2020 

*

* to lớn be + to + verb: là dạng kết cấu đặc biệt, sử dụng trong trường hợp:

– Để truyền đạt các mệnh lệnh hoặc các hướng dẫn từ ngôi thứ nhất qua ngôi thứ hai mang đến ngôi lắp thêm ba.

Bạn đang xem: Be to v là gì

Đang xem: Be to verb là gì

No one is khổng lồ leave this building without the permission of the police.

– sử dụng với mệnh đề if khi mệnh đề chính diễn tả một câu điều kiện: Một điều phải xẩy ra trước nếu như muốn một điều không giống xảy ra. (Nếu muốn… Thì phải..)

If we are to get there by lunch time we had better hurry.

Something must be done quickly if the endangered birds are khổng lồ be saved.

He knew he would have khổng lồ work hard if he was to lớn pass his exam

– Được dùng để làm thông báo đông đảo yêu cầu xin chỉ dẫn:

He asked the air traffic control where he was to land.

– Được cần sử dụng khá thông dụng để truyền đạt một dự định, một sự chuẩn bị đặt, đặc biệt khi nó là chủ yếu thức.

She is to lớn get married next month.The expedition is to start in a week.We are lớn get a ten percent wage rise in June.

– cấu trúc này thường dùng trên báo chí, khi là tựa đề báo thì to lớn be được vứt đi.

The Primer Minister (is) to make a statement tomorrow.

* were + S + lớn + verb = if + S + were + to + verb = nỗ lực nếu (một mang thuyết)Were I to lớn tell you that he passed his exams, would you believe me.

* was/ were + to lớn + verb: Để diễn đạt ý tưởng về một vài mệnh đã định sẵnThey said goodbye without knowing that they were never to meet again.

Since 1840, American Presidents elected in years ending in zero were to be died (have been destined lớn die) in office.

* to lớn be about khổng lồ + verb = near future (sắp sửa)

They are about to leave.

Xem thêm: 9 Công Dụng Bất Ngờ Từ Râu Bắp Trị Bệnh Gì ? Uống Nước Trà Râu Bắp Thần Dược Trị Bệnh Thận

Một cách vừa đủ hơn

*Introduction:– be + khổng lồ V thông dụng trong văn viết, quan trọng ở những bài báo với để đề cập đến những sự kiện sẽ xảy ra về sau gần.– hoàn toàn có thể dùng những kết cấu sau để nỗ lực thế: be due lớn V cùng be about to lớn V. Những kết cấu này có tính trọng thể hơn và chắc chắn rằng được sử dụng trong văn viết nhiều hơn thế nữa văn nói.– be + khổng lồ V thường được áp dụng để kiểm soát và điều chỉnh cách hành động, biểu đạt các mệnh lệnh, yêu mong và chỉ dẫn.– be + lớn V thường lộ diện với mệnh đề if trong câu điều kiện.*More detailed:1. Mang nghĩa ALLOW, được áp dụng để bảo rằng ai kia NÊN hoặc PHẢI làm những gì đó; miêu tả mệnh lệnh, yêu cầu hoặc phía dẫn.(used to lớn say that someone should or must vị something)You’re khổng lồ sit in the corner and keep quiet.Their mother said they were not to (= not allowed to) play near the river.There’s no money left – what are we to lớn do?You are not to come downstairs until you have tidied up your room.Tell her she is not to open the door khổng lồ any strangers.You are never khổng lồ use rude language like that in my house, vày you understand?I’ve made it clear lớn the visitors that they are not to touch any of the machinery.The school rules state that no child is to lớn leave the school premises during the day, unless accompanied by an adult.2. Sở hữu nghĩa FUTURE, mang ý nghĩa trang trọng, được dùng làm thể hiện rằng một điều nào đấy SẼ xẩy ra trong tương lai(formal-used lớn show that something will happen in the future)We are khổng lồ (= We are going to) visit nước australia in the spring.She was never khổng lồ see (= She never saw) her brother again.The four soldiers are khổng lồ receive citations from the President for their brave actions.The three largest banks are lớn raise their interest rates.The government is to spend millions of dollars on combating drug abuse.After they’ve finished painting the hall, they are to lớn start on the living room.3. Cũng sở hữu nghĩa FUTURE, được thực hiện trong câu đk để nói tới điều gì SẼ hoàn toàn có thể xảy ra(used in conditional sentences lớn say what might happen)If I were lớn refuse they’d be very annoyed.FORMAL: Were I lớn refuse they’d be very annoyed.If the company were khổng lồ offer him more money, he might not leave.If Tom’s to lớn go and live with his mother, then so should his sister.If we’re to lớn get there by five, we’d better drive more quickly.What’s lớn happen khổng lồ all of us, if they move the factory lớn the north of England ?They’ll write if I’m on the shortlist. Otherwise, I’m lớn assume I haven’t got the job.4. Sở hữu nghĩa của CAN, được dùng để nói cho điều gì CÓ THỂ xảy ra(used to lớn say what can happen)The exhibition of modern prints is currently to be seen at the city Gallery.5. Mang nghĩa của PLAN-liên quan mang đến FUTURE, được dùng để truyền đạt một kế hoạch hoặc dự định(used lớn convey a plan)She is lớn be married next month.The expedition is to start in a week’s time.Cấu trúc này được áp dụng nhiều sống báo chí(This construction is very much used in newspapers):The Prime Minister is to lớn make statement tomorrow.Ở nhan đề báo, hễ từ be thường được lược quăng quật để tiết kiệm ngân sách và chi phí khoảng trống:(In headlines the verb be is often omitted khổng lồ save space)à Prime Minister to lớn make statement tomorrow.6. Was/were khổng lồ V được áp dụng để đề cập đến một sự khiếu nại được ao ước đợi đang xảy ra vào một thời điểm là sau này trong quá khứ, một điều nào đó đã được định sẵn hoặc đã được sắp đến đặt.He was later to lớn regret his decision.The meeting was khổng lồ be held the following week.They said goodbye, little knowing that they were never to lớn meet again.7. To V rất có thể được dùng cai quản ngữ, tân ngữ, và xẻ ngữ. Với công dụng làm té ngữ, khổng lồ V hoàn toàn có thể đứng sau BE.This house is khổng lồ let. (Nhà này làm cho thuê.)What I like is to swim in the sea and then lớn lie on the warm sand.