- Chọn bài xích -Bài 12: link ion - Tinh thể ionBài 13: link cộng hóa trịBài 14: Tinh thể nguyên tử với tinh thể phân tửBài 15: Hóa trị và số oxi hóaBài 16: Luyện tập: links hóa học

Xem tổng thể tài liệu Lớp 10: trên đây

Giải bài xích Tập hóa học 10 – bài bác 110: Luyện tập: liên kết hóa học giúp HS giải bài xích tập, cung cấp cho những em một khối hệ thống kiến thức và hiện ra thói quen học tập tập làm việc khoa học, làm gốc rễ cho việc phát triển năng lượng nhận thức, năng lượng hành động:

Bài 1 (trang 76 SGK Hóa 10): a) Viết phương tình biểu diễn sự hình thành những ion sau đây từ những nguyên tử tương ứng:

Na → Na+ ; Cl → Cl–

Mg → Mg2+; S → S2-

Al → Al3+; O → O2-

b) Viết cấu hình electron của các nguyên tử và các ion. Dấn xét về thông số kỹ thuật electron phần ngoài cùng của các ion được tạo thành thành.

Bạn đang xem: Biểu diễn sự hình thành hợp chất ion mgo

Lời giải:

a) na → Na+ + 1e; Cl + 1e → Cl–

Mg → Mg2+ + 2e; S + 2e → S2-

Al → Al3+ + 3e; O +2e → O2-

b) thông số kỹ thuật electron của các nguyên tử và các ion:

11Na : 1s22s22p63s1; Na+: 1s22s22p6

Cấu hình electron lớp ngoài cùng như thể Ne.

17Cl : 1s22s22p63s23p5; Cl–: 1s22s22p63s23p6

Cấu hình electron phần ngoài cùng giống như Ar.

12Mg: 1s22s22p63s2; Mg2+: 1s22s22p6

Cấu hình electron phần ngoài cùng tương đương Ne.

16S : 1s22s22p63s23p4; S2-: 1s22s22p63s23p6

Cấu hình electron lớp ngoài cùng tương đương Ar.

13Al : 1s22s22p63s23p1; Al3+: 1s22s22p6

Cấu hình electron lớp bên ngoài cùng như thể Ne.


8O : 1s22s22p4; O2-: 1s22s22p6

Cấu hình electron phần bên ngoài cùng như là Ne.

Bài 2 (trang 76 SGK Hóa 10): trình bày sự giống như nhau và khác biệt của 3 loại liên kết : links ion, liên kết cộng hóa trị không tồn tại cực và liên kết cộng hóa trị gồm cực.

Lời giải:

So sánhLiên kết ionLiên kết cộng hóa trị không có cựcLiên kết cùng hóa trị có cực
Giống nhauCác nguyên tử kết hợp với nhau để chế tạo ra cho mỗi nguyên tử lớp electron xung quanh cùng chắc chắn giống cấu trúc khí hi hữu (2e hoặc 8e)
Khác nhau về kiểu cách hình thành liên kếtCho cùng nhận electronDùng chung e, cặp e không trở nên lệchDùng phổ biến e, cặp e bị lệch về phía nguyên tử tất cả độ âm điện dũng mạnh hơn
Khác nhau về nguyên tố tạo nên liên kếtGiữa sắt kẽm kim loại và phi kimGiữa những nguyên tử của cùng một nguyên tố phi kimGiữa phi kim dạn dĩ và yếu khác
Nhận xétLiên kết cùng hóa trị gồm cực là dạng trung gian giữa links cộng hóa trị không rất và links ion
Bài 3 (trang 76 SGK Hóa 10): đến dãy oxit sau đây: Na2O, MgO, Al2O3, SiO2, P2O5, SO3, Cl2O7.

Dựa vào quý hiếm hiệu độ âm điện của 2 nguyên tử vào phân tử hãy xác minh loại links trong từng phân tử oxit (tra quý giá độ âm năng lượng điện ở bảng 6, trang 45).

Lời giải:

Hiệu độ âm điện của những chất:

Na2O: 2,51 liên kết ion.

MgO: 2,13 liên kết ion.

Al2O3: 1,83 link ion.

SiO2: 1,54 links cộng hóa trị có cực

P2O5: 1,25 liên kết cộng hóa trị bao gồm cực

SO3: 0,86 link cộng hóa trị tất cả cực

Cl2O7: 0,28 link cộng hóa trị ko cực

Bài 4 (trang 76 SGK Hóa 10): a) nhờ vào giá trị độ âm điện (F: 3,98; O: 3,44; Cl: 3,16; N: 3,04) hãy xét xem tính phi kim biến đổi như cầm cố nào của hàng nguyên tố sau : F, O, N, Cl.

b) Viết công thức cấu trúc của các phân tử sau đây: N2, CH4, H2O, NH3.

Xét coi phân tử như thế nào có link không phân cực, link phân cực to gan lớn mật nhất.

Lời giải:

a)

FOClN
Độ âm điện3,983,443,163,04

Nhận xét: Tính phi kim tăng mạnh

b)

*

N2 CH4 H2O NH3
Hiệu độ âm điện0 0,35 1,24 0,84

Phân tử N2, CH4 có link cộng hóa trị ko phân cực. Phân tử H2O có links cộng hóa trị phân cực mạnh nhất trong dãy.

Bài 5 (trang 76 SGK Hóa 10): Một nguyên tử có thông số kỹ thuật electron 1s22s22p3.

a) Xác định vị trí của nguyên tố đó trong bảng tuần hoàn, suy ra bí quyết phân tử của hợp chất khí với hiđro.

b) Viết công thức electron với công thức kết cấu của phân tử đó.

Lời giải:

a) tổng cộng electron là 7, suy ra số thứ tự của yếu tắc là 7. Gồm 2 lớp electron suy ra nguyên tố nghỉ ngơi chu kì 2. Nguyên tố p có 5 electron ở lớp bên ngoài cùng buộc phải thuộc nhóm VA. Đó là nitơ. Cách làm phân tử hợp hóa học với hidro là NH3.

b) bí quyết electron và phương pháp cấu tạo:

*

Bài 6 (trang 76 SGK Hóa 10): a) rước ví dụ về tinh thể ion, tinh thể nguyên tử, tinh thể phân tử.

b) đối chiếu nhiệt độ nóng chảy của những loại tinh thể đó. Giải thích.

c) Tinh thể như thế nào dẫn năng lượng điện được ở trạng thái rắn? Tinh thể như thế nào dẫn điện được khi nóng chảy cùng khi tổ hợp trong nước?

Lời giải:

a) Tinh thể ion: NaCl; MgO; CsBr; CsCl.

Tinh thể nguyên tử: Kim cương.

Tinh thể phân tử: Băng phiến, iot, nước đá, cacbon đioxit.

b) so sánh nhiệt độ nóng chảy: Lực hút tĩnh năng lượng điện giữa những ion ngược vệt lớn cần tinh thể ion rất bền vững. Những hợp chất ion phần lớn khá rắn,khó cất cánh hơi,khó lạnh chảy.

Lực links cộng hóa trị trong tinh thể nguyên tử vô cùng lớn, do vậy tinh thể nguyen tử hầu như bền vững, hơi cững, nặng nề nóng chảy, khó cất cánh hơi.

Trong tinh thể phân tử các phân tử hút nhau bằng lực địa chỉ yếu giữa những phân tử. Vì chưng vây tinh thể phân tử dễ nóng chảy, dễ bay hơi.

c) không tồn tại tinh thể nào có thể dẫn điện ở trạng thái rắn. Tinh thể dẫn năng lượng điện được rét chảy với khi tổng hợp trong nước là: tinh thể ion.

Bài 6 (trang 76 SGK Hóa 10): a) lấy ví dụ về tinh thể ion, tinh thể nguyên tử, tinh thể phân tử.

b) đối chiếu nhiệt nhiệt độ chảy của những loại tinh thể đó. Giải thích.


c) Tinh thể như thế nào dẫn năng lượng điện được ở trạng thái rắn? Tinh thể như thế nào dẫn năng lượng điện được khi nóng chảy và khi tổ hợp trong nước?

Lời giải:

a) Tinh thể ion: NaCl; MgO; CsBr; CsCl.

Tinh thể nguyên tử: Kim cương.

Tinh thể phân tử: Băng phiến, iot, nước đá, cacbon đioxit.

b) đối chiếu nhiệt nhiệt độ chảy: Lực hút tĩnh điện giữa những ion ngược vệt lớn đề xuất tinh thể ion bền bỉ theo năm tháng vững. Những hợp chất ion phần lớn khá rắn,khó bay hơi,khó lạnh chảy.

Lực liên kết cộng hóa trị trong tinh thể nguyên tử siêu lớn, vì chưng vậy tinh thể nguyen tử phần đa bền vững, hơi cững, khó nóng chảy, khó bay hơi.

Trong tinh thể phân tử những phân tử hút nhau bằng lực địa chỉ yếu giữa các phân tử. Vị vây tinh thể phân tử dễ nóng chảy, dễ cất cánh hơi.

c) không tồn tại tinh thể nào rất có thể dẫn năng lượng điện ở trạng thái rắn. Tinh thể dẫn năng lượng điện được rét chảy cùng khi hòa hợp trong nước là: tinh thể ion.

Bài 7 (trang 76 SGK Hóa 10): xác minh điện hóa trị của những nguyên tố team VIA, VIIA trong các hợp hóa học với các nguyên tố đội IA.

Điện hóa trị của các nguyên tố team VIA, VIIA, trong số hợp hóa học vời nguyên tố đội IA là:

Lời giải:

Các nguyên tố sắt kẽm kim loại thuộc nhóm IA bao gồm số electron ở phần ngoài cùng là 1, có thể nhường 1 electron này nên có điện hóa trị 1+.

Các nhân tố phi kim thuộc team VIA, VIIA tất cả 6,7 electron ở phần ngoài cùng, hoàn toàn có thể nhận thêm 2 hay như là một electron vào phần ngoài cùng nên tất cả điện hóa trị 2- giỏi 1-.

Bài 8 (trang 76 SGK Hóa 10): a) dựa vào vị trí của những nguyên tố trong bảng tuần hoàn, hãy nêu rõ trong số nguyên tố tiếp sau đây những yếu tắc nào bao gồm cùng cùng hóa trị trong những oxit cao nhất:

Si, P, Cl, S, C, N, Se, Br.

Xem thêm: Cách Dùng Pinterest Là Gì? Cách Sử Dụng Pinterest Đơn Giản, Dễ Dàng

b) phần đông nguyên tố nào dưới đây có cùng cùng hóa trị trong các hợp chất khí cùng với hiđro.