2. Hướng dẫn tạo biểu đồ Thân và Lá, Hộp và Râu trong SPSS

Ví dụ, một nhà nghiên cứu tin rằng có sự khác biệt về điểm số từ vựng tiếng Anh giữa học sinh tiểu học ở thành thị và nông thôn khi sử dụng phương pháp kể chuyện. Họ đã chọn ngẫu nhiên 20 học sinh (10 học sinh thành thị và 10 học sinh nông thôn) tham gia một cuộc thử nghiệm. Sau thử nghiệm, các học sinh tham gia một bài kiểm tra về khả năng từ vựng tiếng Anh. Nhóm khu vực (thành thị và nông thôn) hình thành một biến độc lập được gán 1= thành thị, 2 = nông thôn trong SPSS. Để biết liệu có sự khác biệt về điểm số từ vựng tiếng Anh của học sinh hay không, nhà nghiên cứu đã sử dụng biểu đồ Thân và Lá, Hộp và Râu để có ‘cảm nhận’ đầu tiên về dữ liệu trước khi thực hiện t-test mẫu độc lập. Biến phụ thuộc là “điểm thi” và biến độc lập là “nơi sống” bao gồm gồm thành thị và nông thôn.

Bạn đang xem: Biểu đồ nhánh lá

Ví dụ này đưa đến việc chúng ta cần vẽ biểu đồ Thân và Lá, Hộp và Râu tương ứng với điểm từ vựng của 10 học sinh thành thị, và điểm từ vựng của 10 học sinh nông thôn.

Bạn hãy thực hiện theo các bước sau đây để tạo một biểu đồ Thân và Lá, Hộp và Râu trong SPSS:

– Bước 1: chọn Analyze > Descriptive Statistic > Explore…

*

– Bước 2: Chuyển biến phụ thuộc Diemthi vào ô Dependent List. Chuyển biến phụ thuộc Noisong vào ô Factor List để mô tả biểu đồ biến phụ thuộc theo các danh sách nhân tố của biến độc lập, đó là yếu tố thành thị và yếu tố nông thôn. Trong trường hợp nếu chúng ta chỉ các biểu đồ hiểu thị biến Diemthi trong một mẫu chung (chẳng hạn sử dụng trong phân tích hồi quy tuyến tính đơn), bạn sẽ để trống nội dung của ô Factor List.

*

– Bước 3: Bấm nút Plot để mởi hộp thoại Explore: Plots. Trong ô Descriptive ta chọn Stem-and-leaf, trong ô Boxplot, bạn có thể chọn Factor Levels Together để tạo đồ thị Boxplot cho hai nhân tố (thành thị hoặc nông thôn) của biến phụ thuộc, hoặc chọn Dependents Together để tạo một đồ thị Boxplot hoặc chọn None để chỉ vẽ biểu đồ Stem-and-leaf. Trong tình huống của ví dụ này, bạn chọn Factor Levels Together. Sau đó nhấn Continue để trở về cửa sổ Explore, và nhấn OK.

*

– Kết quả biểu đồ Thân và Lá

*

– Kết quả đồ thị Hộp và Râu

*

Hướng dẫn đọc kết quả:


1. Biểu đồ Thân và LáBiểu đồ thân và lá là một phương tiện hữu ích để hiển thị dữ liệu bằng cách tách từng giá trị trong tập dữ liệu thành thân và . Đó là một biểu đồ hữu ích để dễ dàng hình dung sự phân bố của một tập dữ liệu. Biểu đồ thân và lá hiếm khi xuất hiện trong các . . .

This content is restricted to subscribers


Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn.

Xin mời bạn đăng nhập để tiếp tục nội dung...

Tài khoản hoặc email

Mật khẩu

Ghi nhớ

Lost your password?

* * Nếu chưa có tài khoản Premium, mời bạn đăng ký tại đây.


* Lưu ý: Bạn sẽ không thể đọc tài liệu nếu bạn chưa trả phí hoặc gói tài liệu trả phí của bạn đã hết hạn. Vui lòng đăng ký tài khoản Premium tại đây.

Nếu muốn vẽ đồ thị Boxplot nằm ngang, bạn làm như sau:

Bước 1: Double-click vào đồ thị boxplot để mở cửa sổ Chart Editor.

Xem thêm: De Mèn Bênh Vực Kẻ Yếu Lớp 4 Tập 1 6, ✅ Tập Đọc: Dế Mèn Bênh Vực Kẻ Yếu ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

*

Bước 2: Trong cửa sổ Chart Editor, đưa trỏ chuột vào phần đồ thị Boxplot và click phải vào hình vẽ và chọn Tranpose Chart.