Bộ đề thi HK1 Toán 9 là tài liệu hữu ích, tất cả 60 đề khám nghiệm cuối kì 1 lớp 9 gồm đáp án chi tiết kèm theo.

Bạn đang xem: Bộ đề toán lớp 9


Bộ đề thi học kì 1 Toán 9


Đề thi học kì 1 Toán 9 - Đề 1

Câu 1.(l,5 điểm)

a) trong những số sau :

*
số như thế nào là CBHSH của 25 .

b) tìm kiếm m nhằm hàm số y=(m-5) x+3 đồng đổi thay trên R.

c) mang đến tam giác ABC vuông trên A gồm AC=12, BC=15. Tính quý hiếm của

*

Câu 2. (2,5 điểm)

a) kiếm tìm x để căn thức

*
 có nghĩa.

b)

*

c) kiếm tìm x, biết

*

Câu 3.(2,5 điểm)

Cho hàm số

*
tất cả đồ thị d

a) Vẽ thiết bị thị d của hàm số. Tính góc tạo do đường trực tiếp d với trục Ox

b) Giải hệ phương trình:

*

Câu 4.(3,5 điểm)

Cho nửa đường tròn chổ chính giữa O 2 lần bán kính AB = 2R. Trên nửa mặt đường tròn lấy điểm C làm thế nào để cho góc CBA = 300 . Bên trên tia tiếp tuyến Bx của nửa mặt đường tròn lấy điểm M làm thế nào để cho BM = BC.


a) Tam giác ABC là tam giác gì ? do sao ?

b) chứng minh BMC đều.

c) chứng minh MC là tiếp đường của con đường tròn tâm (O;R).

d) OM cắt nửa mặt đường tròn tại D và giảm BC tại E. Tính diện tích tứ giác OBDC theo R.

Đề thi học tập kì 1 Toán 9 - Đề 2

Bài 1(2,5đ).

a, Tính

*

b, tra cứu x, biết

*

c, Rút gọn gàng biểu thức :

*

Bài 2 (1,5 điểm) Cho biểu thức

*

a, Rút gọn gàng biểu thức B.

b, Tính cực hiếm của B lúc

*

Bài 4 (3,5 d). cho hàm số hàng đầu

*

a, tra cứu m để (d) trải qua điểm M(-1 ;-1). Vẽ (d) với mức giá trị m vừa tìm được

b, kiếm tìm m để (d) tuy nhiên song với mặt đường thẳng y=-2 x+3.

Bài 4 (3,5 d).Cho tam giác ABC vuông tại A gồm đường cao AH (H nằm trong BC). Vẽ(A;AH), vẽ 2 lần bán kính HD. Qua D vẽ tiếp con đường với mặt đường tròn, tiếp tuyến này cắt BAkéo lâu năm tại điểm E

*

*

c, Cm:

*
 cân.

Bài 5 (1 điểm) Cho x > y; x.y = 1.Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức


*

Đề thi học kì 1 Toán 9 - Đề 3

Câu 1: (1d)

a) phát biểu quy tắc chia hai căn bậc hai?

b) Áp dụng: Tính:

*

Câu 2: (1đ) Xem hình vẽ. Hãy viết các tỉ con số giác của góc

*

II. Từ luận

Bài 1: (1 đ) thực hiện phép tính :

*

Bài 2 (2đ) mang đến biểu thức :

*

a) Tìm điều kiện để biểu thức M xác định.

b) Rút gọn gàng biểu thức M

Bài 3:(2d)

a) xác định các thông số a với b của hàm số y=a x+b, biết vật dụng thị hàm số trải qua điểm

*
và tuy nhiên song với mặt đường thẳng
*

b) Vẽ thứ thị hàm số vừa kiếm được ở câu a.

Bài 4: (3đ) cho tam giác MNP vuông trên M, đường cao MK. Vẽ con đường tròn trung ương M, bánkính MK. Gọi KD là 2 lần bán kính của con đường tròn. Tiếp tuyến đường của mặt đường tròn tại D cắt MP nghỉ ngơi I.

a) minh chứng rằng

*
 cân.

b) call H là hình chiếu của M trên NI. Tính độ dài MH biết KP = 5cm,

*

c) chứng tỏ NI là tiếp tuyến của đường tròn (M ; M K)

Đề thi học tập kì 1 Toán 9 - Đề 4

Câu 1: (2,0 đ)

a) tìm x biết

*
, với
*

b) Tính quý giá của biểu thức

*

Câu 2. (2,0 d)

Cho hai biểu thức

*

a) Rút gọn gàng A cùng B

b) Tìm cực hiếm của x nhằm

*

Câu 3. (2,0 d)

Cho hàm số y=-2x + 2 có đồ thị là d


a) Vẽ vật dụng thị (d) của hàm p. Có hoành độ bởi - 2

c) khẳng định giá trị m của hàm số

*
hiểu được hàm số này đồng thay đổi và đồ gia dụng thị của nó cắt đồ thị d nói trên tại điểm Q tất cả hoành độ là
*

Câu 4 (3,5 đ)

Trên nửa đường tròn (O;R) 2 lần bán kính BC, đem điểm A làm sao cho BA = R.

a) chứng minh tam giác ABC vuông trên A cùng tính số đo các góc B, C của tam giác vuông ABC.

Xem thêm: Metan Ch4 Cấu Tạo Phân Tử Tính Chất Hóa Học Của Metan Lớp 9, Hoá Học 9 Bài 36: Metan

b) Qua B kẻ tiếp đường với nửa đường tròn (O), nó giảm tia CA tại D. Qua D kẻ tiếp đường DE cùng với nửa đường tròn (O) (E là tiếp điểm). điện thoại tư vấn I là giao điểm của OD cùng BE. Minh chứng rằng

*

c) Kẻ EH vuông góc với BC trên H. EH giảm CD tại G. Chứng tỏ IG tuy nhiên song với BC.