3.75/5Ủa chưa end? Đúng là ko nên hy vọng mấy bộ manhwa trả mà. Được cái diễn biến ổn, vol 1 tốt hơn vol 2, vol 2 lại bị sa đà vào lối mòn manhwa rồi, tui ưng tông màu nền vàng dào sang của bộ này (tới c76)
date
*
newest »
Ủa cô Mei bao gồm đọc Yaoi giỏi shounen ai không, tui gồm nguyên mẫu acc giành cho yaoi luôn luôn nè huhu bao gồm gì kết bạn nhoa