CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

hỗn hợp X tất cả anken Y và H2. Tỉ khối hơi của X đối với H2là 7,67. Dẫn X qua Ni nung nóng đến phản ứng hoàn toàn thu được tất cả hổn hợp Z bao gồm tỉ khối đối với H2là 11,50. Anken Y là

Đốt cháy trọn vẹn 0,1 mol anken X nhận được CO2và tương đối nước. Hấp thụ trọn vẹn sản phẩm bởi 100 gam dung dịch NaOH 21,62% thu được dung dịch mới trong số ấy nồng độ của NaOH chỉ từ 5%. Phương pháp phân tử của X là

Một các thành phần hỗn hợp X bao gồm etan, propen và butađien. Tỉ khối của tất cả hổn hợp X đối với H2là 20. Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol tất cả hổn hợp X, tiếp đến cho tổng thể sản phẩm cháy vào dung dịch nước vôi trong dư. Khối lượng kết tủa nhận được là
Bạn đang xem: But

cho 0,2 mol tất cả hổn hợp X tất cả etan, propan và propen qua hỗn hợp brom dư, thấy khối lượng bình brom tăng 4,2 gam. Lượng khí còn lại đem đốt cháy hoàn toàn thu được 6,48 gam nước. Xác suất thể tích etan, propan cùng propen theo thứ tự là

Cho hỗn hợp X tất cả anken và hidro gồm tỉ khối đối với heli bằng 3,33. Mang đến X trải qua bột niken nung nóng cho đến lúc phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp Y gồm tỉ khối đối với heli là 4. Bí quyết phân tử của X là

các thành phần hỗn hợp khí x tất cả H2và C2H4có tỉ khối đối với He là 3,75. Dẫn X qua Ni nung nóng, thu được tất cả hổn hợp khí Y tất cả tỉ khối đối với He là 5. Hiệu suất của phản bội ứng hiđro hóa là

Để riêng biệt etan với eten, bạn ta sử dụng phản ứng làm sao là dễ dãi nhất?

Để khử trọn vẹn 200 ml hỗn hợp KMnO40,2M tạo ra thành chất rắn gray clolor đen buộc phải V lít khí C2H4(ở đktc). Giá chỉ trị tối thiểu của V là

tất cả bao nhiêu đồng phân anken là chất khí ở đk thường?

0,05 mol hiđrocacbon mạch hở X làm mất màu hoàn toản dung dịch cất 8 gam brom cho ra sản phẩm có các chất brom đạt 69,56%. Phương pháp phân tử của X là


Dẫn các thành phần hỗn hợp X tất cả CnH2nvà H2(số mol bằng nhau) qua Ni, thu được tất cả hổn hợp Y. Tỉ khối tương đối của Y đối với X là 1,6. Hiệu suất của bội phản ứng là

Một tất cả hổn hợp X bao gồm ankan A cùng anken B, A có không ít hơn B một nguyên tử cacbon, A cùng B rất nhiều ở thể khí (ở đktc). Khi mang lại 6,72 lít khí X (đktc) trải qua nước brom dư, cân nặng bình brom tạo thêm 2,8 gam; thể tích khí còn sót lại chỉ bởi 2/3 thể tích tất cả hổn hợp X ban đầu. Phương pháp phân tử của A, B và khối lượng của các thành phần hỗn hợp X là

Đốt cháy trọn vẹn 8,96 lít (đktc) các thành phần hỗn hợp hai anken là đồng đẳng tiếp đến thu được m gam H2O cùng (m + 39) gam CO2. Công thức phân tử của hai anken là

Đốt cháy trọn vẹn 0,15 mol tất cả hổn hợp X bao gồm anken cùng ankađien nhận được CO2và H2O trong các số ấy số mol CO2nhiều hơn số mol H2O là 0,1 mol. Vậy 0,15 mol hỗn hợp X có thể làm mất màu dung dịch chứa tối đa từng nào mol brom?

đến hiđrocacbon mạch hở X phản nghịch ứng với brom (dung dịch) theo tỉ lệ mol 1:1, thu được chất hữu cơ Y (chứa 74,08% Br về khối lượng).

Xem thêm: Khi Đôi Môi Em Còn Đỏ Mọng Em Muốn Nói Em Yêu Anh Remix ), Lời Bài Hát Một Đêm Say (Dj Dsmall Remix)

Lúc X phản nghịch ứng với HBr thì nhận được hai thành phầm hữu cơ không giống nhau. Tên gọi của X là