Hãy nhập thắc mắc của bạn, magmareport.net sẽ tìm những thắc mắc có sẵn cho bạn. Giả dụ không thỏa mãn với các câutrả lời gồm sẵn, các bạn hãy tạo thắc mắc mới.

Bạn đang xem: Cả hai lớp 4a và 4b trồng được 600 cây lớp 4a trồng được ít hơn lớp 4b là 50 câyCả nhị lớp 4a với 4b trồng được 600 cây.Lớp 4a trồng được thấp hơn lớp 4b là 50 cây.Hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây
Số cây của 4a là:

(600-50):2=275( cay)

Số cây của 4b là:

600-275=325 ( cay)

đáp số: 4a: 275 cây

4b:325 cayLớp 4Btrồng được số kilomet là :

( 600 + 50 ) : 2 = 325 ( cây )

Lớp 4A trồng được số lượng km là :

600 - 325 = 275 ( cây )

Đ / S : 4B : 325 cây

4A : 275 cây

Ai tích bản thân mình tích lạiSố cây lớp 4a trồng được là :

<600 - 50 > : 2 = 275 < cây >

Số cây lớp 4b trồng được là :

600 - 275 = 325 < cây >

Đáp số : 4b : 325 cây

4a : 275 cây


Lớp 4a trồng được số kilomet là:

( 600 - 50 ) / 2 = 275 ( cây )

Lớp 4b trồng được số lượng kilomet là:

600 - 275 = 325 ( cây )

Đáp số : Lớp 4a : 275 cây

Lớp 4b : 325 cây

Ai k mk mk k lại


Hai lần số học viên lớp 4A trồng được là:

600 - 50 = 550 cây

Số cây lớp 4A trồng được là:

550 : 2 = 275 cây

Số cây lớp 4B trồng được là:

275 + 50 = 325 cây

Đáp số: Lớp 4A: 275 cây, Lớp 4B: 325 cây


Lớp 4a trồng được số lượng kilomet là: (600-50):2=275 (cây) Lớp 4b trồng được số km là: 275+50=325 (cây) Đáp số: lớp 4a:275 cây lớp 4b: 325 cây


Dưới đấy là một vài thắc mắc có thể tương quan tới thắc mắc mà chúng ta gửi lên. Có thể trong đó gồm câu trả lời mà các bạn cần!

cả nhị lớp 4a và 4b trồng được 600 cây.lớp 4a trồng được thấp hơn lớp 4b là 50 cây.hỏi mỗi lớp trồng được từng nào cây

Đọc tiếp...


Lớp 4a trồng được số km là : ( 600 - 50 ) : 2 = 225 ( cây)

Lớp 4b trồng được số cây là :

600 - 225 = 375 ( cây )

Đáp số : lớp 4a : 225 cây

lớp 4b : 375 cây

 


Cả nhì lớp 4A cùng 4B trồng được 600 cây.Lớp 4A trồng được ít hơn lớp 4B là 50 cây.Hỏi mỗi lớp trồng được từng nào cây.

Xem thêm: Top 10 Hảo Hán Là Gì Trên Facebook ? Hảo Hán Là Gì

Đọc tiếp...


Hai lần số học viên lớp 4A trồng được là:

600 - 50 = 550 cây

Số cây lớp 4A trồng được là:

550 : 2 = 275 cây

Số cây lớp 4B trồng được là:

275 + 50 = 325 cây

Đáp số: Lớp 4A: 275 cây

Lớp 4B: 325 cây


Hai lần số học sinh lớp 4A trồng được là:

600 - 50 = 550 cây

Số cây lớp 4A trồng được là:

550 : 2 = 275 cây

Số cây lớp 4B trồng được là:

275 + 50 = 325 cây

Đáp số: Lớp 4A: 275 cây, Lớp 4B: 325 cây


Đáp án:

Lớp 4a: 275 câyLớp 4b: 325 cây

Giải thích quá trình giải:Lớp 4a trồng được số lượng kilomet là: (600-50): 2=275(cây)Lớp 4b trồng được số câ là: 275+ 50=325(cây) Đáp số:Lớp 4a: 275 cây Lớp 4b: 325 câyMong các bạn nhận xétChúc bn học tập tốt


kiểm soát Toán lớp 4 Giải SGK Toán lớp 4 Giải SGK tiếng Việt lớp 4 Hỏi đáp Toán lớp 4 Hỏi đáp giờ Việt lớp 4 Hỏi đáp giờ Anh lớp 4
*