Lý thuyết amino axit: biết khái niệm và ứng dụngTìm gọi những đặc điểm điển hình của amino axit.

Bạn đang xem: Các amino axit thường gặp

⇒ Amino axit là gì????


I- Định nghĩa, cấu tạo, phân các loại và danh pháp

1, Định nghĩa

Amino axit là một trong những loại hợp hóa học hữu cơ tạp chức, phân tử có chứa đồng thời nhóm amino (NH2) và nhóm cacbonxyl (COOH)Công thức tổng thể là R(NH2)x(COOH)y hoặc C2H2n+2-2k-x-y(NH2)x(COOH)y

2, kết cấu phân tử

Phân tử amino axit tất cả nhóm cacboxyl (COOH) biểu thị tính axit với nhóm amino(NH2) bộc lộ tính bazo yêu cầu thường hệ trọng với nhau tạo ra ion lưỡng cực:

⇒ Do các amino axit là phần nhiều hợp hóa học có kết cấu ion lưỡng cực buộc phải ở điều kiện thường. Từ định hướng của amino axit trên chúng tất cả các đặc thù vật lý như sau:

Amino axit là hóa học rắn, tồn tại ở dạng tinh thể không có màu và vị khá ngọt. Vày tồn tại ngơi nghỉ dạng ion lưỡng cực đề xuất amino axit dễ tan trong nước lạnh chảy ở ánh sáng cao vì chưng amino axit là hợp chất ion

3, Phân loại

Dựa vào cấu tạo gốc R để phân trăng tròn amino axit cơ phiên bản thành những nhóm. Một trong các cách phân loại là trăng tròn amino axit được phân thành 5 nhóm như sau:

Nhóm 1: các amino axit có gốc R không phân rất kị nước, trực thuộc nhóm này còn có 6 amino axit: Gly (G), Ala (A), Val (V), Leu (L), ILe (I), Pro (P) team 2: các amino axit có gốc R là nhân thơm, nằm trong nhóm này còn có 3 amino axit: Phe (F), Tyr (Y), Trp (W)Nhóm 3: các amino axit tất cả gốc R bazơ, tích điện dương, thuộc nhóm này có 3 amino axit: Lys (K), Arg (R), His (H) nhóm 4: các amino axit gồm gốc R phân cực, ko tích điện, trực thuộc nhóm này còn có 6 amino axit: Ser (S), Thr (T), Cys (C), Met (M), Asn (N), Gln (Q) đội 5: những amino axit tất cả gốc R axit, tích năng lượng điện âm, thuộc nhóm này có 2 amino axit: Asp (D), Glu (E)

4, Danh pháp

Tên cụ thế: axit + vị trí + amino + thương hiệu axit cacboxylic tương ứng. Ví dụ:H2N–CH2–COOH: axit aminoetanoic ; HOOC–2–CH(NH2)–COOH: axit 2-aminopentanđioic Tên buôn bán hệ thống: axit + vị trí vần âm Hi Lạp (α, β, γ, δ, ε, ω) + amino + tên thường thì của axit cacboxylic tương ứng. Ví dụ:CH3–CH(NH2)–COOH : axit α-aminopropionicH2N–5–COOH : axit ε-aminocaproicH2N–6–COOH: axit ω-aminoenantoicTên thông thường: các amino axit vạn vật thiên nhiên (α-amino axit) đều có tên thường. Ví dụ:H2N–CH2–COOH mang tên thường là glyxin (Gly) tốt glicocol
*

Tên gọi của các amino axit


II, tính chất hóa học

1. Làm đổi màu quỳ tím

Khả năng làm chuyển màu sắc quỳ tím của amino axit phụ thuộc vào mối quan hệ của tập thể nhóm amino cùng nhóm cacbonxyl R(NH2)x(COOH)y.

– nếu như x = y: Quỳ tím không đổi màu.

– ví như x y: Quỳ tím gửi sang màu sắc xanh

2. Amino axit có tính lưỡng tính

– tác dụng với axit mạnh tạo nên muối:

NH2-CH2-COOH + HCl → ClNH3-CH2-COOH

– tác dụng với bazơ mạnh tạo thành muối với nước.

Xem thêm: 4/  Trong Các Nhận Xét Về Tụ Điện Dưới Đây, Nhận Xét Không Đúng Là

NH2-CH2-COOH + KOH → NH2-CH2-COOK + H2O

3. Phản nghịch ứng riêng của group COOH: làm phản ứng este hóa

Tương từ axit cacboxylic, amino axit phản nghịch ứng cùng với ancol khi xuất hiện axit vô cơ dạn dĩ sinh ra este. Ví dụ

NH2-CH2-COOH + C2H5OH ⇔ NH2-CH2-COOC2H5 + H2O ( xúc tác HCl khí)

Thực ra este ra đời dưới dạng muối Cl–H3N+-CH2-COOC2H5

4. Amino axit thâm nhập phản ứng trùng ngưng

nH2N-⌊CH2⌋-COOH → (-NH-⌊CH2⌋-CO-)n + nH2O

Khi trùng ngưng 6-amino hexanoic hoặc 7-amino heptanoic tất cả sự thâm nhập của hóa học xúc tác, sản phẩm thu được là polime thuộc các loại poliamit.

Từ n amino axit khác nhau ta hoàn toàn có thể tạo ra n! polipeptit tất cả chứa n cội amino axit khác nhau; nn polipeptit bao gồm chứa n cội amino axit

5. Amino axit phản nghịch ứng với HNO2

HOOC-R-NH2 + HNO2 → HOOC-R-OH + N2 + H2O

III, Điều chế

Amoni axit được điều chế bằng cách cho thủy phân protit

(-NH-CH2-CO-)n + nH2O → nNH2-CH2-COOH

IV, Ứng dụng

Amino axit thiên nhiên, đa số là α-amino axit được thực hiện để tổng phù hợp protein