Bộ đề ôn tập Toán lớp 7 là tư liệu vô cùng có lợi mà magmareport.net muốn trình làng đến quý thầy cô cùng chúng ta học sinh tham khảo.

Bạn đang xem: Các bài toán lớp 7

Bài tập Toán 7 tổng phù hợp các câu hỏi Toán lớp 7 cơ bạn dạng và nâng cao dành cho các bạn học sinh tham khảo, từ luyện tập nhằm củng thế lại kiến thức, học tốt môn Toán lớp 7. Dường như các bạn tham khảo thêm Tài liệu tự học tập môn Toán lớp 7. Chúc chúng ta học tốt!

Bộ đề ôn tập Toán lớp 7

Bài 1: Khoanh tròn vào lời giải đúng trong số đáp án sau:

Kết trái của biểu thức :

*

*

*


*

Bài 2: tìm kiếm X biết:

*

*

Bài 3: Kết quả của biểu thức :

*
 là:

*

*

*

Bài 4: Tìm X biết

*

*

c. |x-1,5|=2

*

e. |x-2|=x

f. |x-3,4|+|2,6-x|=0

Bài 5: So sánh: 224 với 316

Bài 6: kiếm tìm x, biết:

a) (x+ 5)3 = - 64

b) (2x- 3)2 = 9

Bài 7: Tính:

*


Bài 8: Các tỉ lê thức lâp được trường đoản cú đẳng thức: 12.20=15.16 là:

*

*

*

*

Bài 9: tìm kiếm tỉ số

*
, biết x, y thoả mãn:

*

Bài 11. Tìm sai lầm trong giải mã sau với sửa lại vị trí sai:

Bài 12: search x Q, biết:

a. X2 + 1 = 82

b. X2 + 7/4 = 23/4

c. (2x+3)2 = 25

Bài 13. bà mẹ bạn Minh giữ hộ tiền tiết kiệm ngân sách 2 triệu đ theo thể thức “có kì hạn 6 tháng”. Hết thời hạn 6 tháng, chị em Minh được lĩnh cả vốn lẫn lãi là 2 062 400.Tính lãi suất hàng mon của thể thức gửi tiết kiệm chi phí này.

Bài 14. Theo hòa hợp đồng, nhì tổ thêm vào chia lãi cùng nhau theo tỉ trọng 3:5. Hỏi mỗi tổ được chia bao nhiêu nếu toàn bô lãi là: 12 800 000 đồng.

Bài 15. Trong khía cạnh phẳng toạ độ vẽ tam giác ABC với những đỉnh A(3 ; 5); B(3; -1); C(-5; -1). Tam giác ABC là tam giác gì?

Bài 16: Vẽ trên cùng một hệ trục toạ độ Oxy các đồ thị của những hàm số:

a)y = - 2x;

b)y = 3x/2


c)y = -5x/2

Bài 17: lựa chọn câu tuyên bố đúng trong số câu sau:

a) nhì góc đối đỉnh thì bởi nhau.

b) nhì góc đều nhau mà thông thường đỉnh thì đối đỉnh.

c) ví như hai góc kề bù nhau thì nhị tia phân giác của bọn chúng vuông góc với nhau.

d) Nếu hai đường thẳng cắt một con đường thẳng thứ ba thì hai góc so le trong bằng nhau.

Bài 18. Cho biết góc AOB = 120o. Trong góc AOB vẽ những tia OM và ON làm thế nào cho OA vuông góc OM, OB vuông góc ON.

a) Tính số đo các góc: AOM, BON.

b) chứng minh: góc NOA = MOB

Bài 19. Chọn câu tuyên bố đúng trong các câu sau:

a) trong một tam giác, ko thể có hai góc tù.

b) Góc bên cạnh của tam giác đề nghị là góc tù.

c) ví như cạnh đáy cùng góc đối diện với cạnh ấy của tam giác cân này bởi cạnh đáy với góc đối diện với cạnh ấy của tam giác cân kia thì nhị tam giác đó bằng nhau.

d) ví như hai cạnh cùng một góc của tam giác này bằng hai cạnh với một góc của tam giác kia thì nhì tam giác đó bởi nhau.

Bài 20. cho tam giác ABC cân nặng tại A. Điểm D ở trong cạnh AB, điểm E trực thuộc cạnh AC làm thế nào cho AD = AE. G ọi K là giao điểm của BE và CD. Minh chứng rằng:

a. BE = CD

b. Tam giác KBD bởi tam giác KCE

c. AK là phân giác của góc A

d. Tam giác KBC cân

Bài 21. đến tam giác ABC;

*
= 600, AB = 7cm, BC = 15cm.Trên cạnh BC rước điểm D thế nào cho
*
= 600. điện thoại tư vấn H là trung điểm của BD.

a.Tính độ dài HD

b.Tính độ nhiều năm AC.

c.Tam giác ABC có phải là tam giác vuông hay không?

Bài 22. Viết biểu thức đại số biểu diễn:

a. Hiệu của a cùng lập phương của b.

b. Hiệu các lập phương của a cùng b.

c. Lập phương của hiệu a cùng b.


Bài 23. Mang lại tam giác ABC vuông ở A, tất cả AB = 5cm, BC = 13. Tía đường trung con đường AM, BN, CE giảm nhau tại O.

a. Tính AM, BN, CE.

b. Tính diện tích tam giác BOC

Bài 24: mang đến tam giác ABC ; góc A = 900 ; AB = 8cm; AC = 15 cm

a. Tính BC

b. Gọi I là giao điểm những tia phân giác của tam giác ABC. Tính khoảng cách từ điểm I đến các cạnh của tam giác.

Bài 25. Thu gọn những đa thức sau rồi tìm bậc của đa thức.

a. 3y(x2- xy) – 7x2(y + xy)b. 4x3yz - 4xy2z2– (xyz +x2y2z2) ( a+1), với a là hằng số.

Bài 26. Cho những đa thức :

A = 4x2 – 5xy + 3y2;

B = 3x2 +2xy + y2;

C = - x2 + 3xy + 2y2

Tính: A + B + C; B – C – A; C- A – B.

Bài 27: Tìm đa tức M, biết:

a. M + ( 5x2– 2xy ) = 6x2+ 9xy – y2

b. M – (3xy – 4y2) = x2-7xy + 8y2

c. (25x2y – 13 xy2+ y3) – M = 11x2y – 2y2;

d. M + ( 12x4– 15x2y + 2xy2 +7 ) = 0

Bài 28: Cho những đa thức :

A(x) = 3x6 – 5x4 +2x2- 7

B(x) = 8x6 + 7x4 – x2 + 11

C(x) = x6 + x4 – 8x2 + 6

Tính: A(x) + B(x); B(x) + C(x); A(x) + C(x)

A(x) + B(x)- C(x); B(x) + C(x) – A(x);

C(x) + A(x) - B(x); A(x) + B(x) + C(x)

Bài 29. Tìm một nghiệm của mỗi nhiều thức sau:a. F(x) = x3– x2 +x -1

b. G(x) = 11x3+ 5x2 + 4x + 10

c. H(x) = -17x3+ 8x2 – 3x + 12.

Bài 30. Kiếm tìm nghiệm của những đa thức sau:

a. X2 + 5x

b. 3x2– 4x

c. 5x5 + 10x

d. X3 + 27

Bài 31. đến đa thức: f(x) = x4 + 2x3 – 2x2 - 6x – 5

Trong những số sau: 1, -1, 5, -5 số nào là nghiệm của đa thức f(x)

Bài 32. Cho hai nhiều thức: P(x) = x2 + 2mx + m2

Q(x) = x2 + (2m + 1)x + m2

Tìm m, biết P(1) = Q(-1)

Bài 33. Mang đến đa thức: Q(x) = ax2 + bx + c

a. Biết 5a + b + 2c = 0. Chứng minh rằng Q(2).Q(-1) 0

b. Biết Q(x) = 0 với đa số x. Chứng minh rằng a = b = c = 0.

Xem thêm: Top 16 App Fancyme Là Gì - Chi Tiết Ứng Dụng Fancyme Pro Apphay

Bài 34. đến tam giác ABC vuông nghỉ ngơi A, tất cả AB = 5cm, BC = 13. Cha đường trung tuyến đường AM, BN, CE giảm nhau trên O.